Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2021-10-23 22:00:26

  jacekz - Użytkownik

jacekz
Użytkownik
Skąd: Lubuskie
Zarejestrowany: 2013-01-20

dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

Cześć,

DNScrypt-proxy jest prosty w konfiguracji, opisuje ją wiele stron np. strona Morfika
jednak u mnie po prostu dnscrypt nie działa :( albo działa połowicznie...

Umieszczę tu trochę kodu, będzie długo, czekam na jakiekolwiek pomysły bo mi się skończyły.

Kod:

$ dig debug.opendns.com txt

; <<>> DiG 9.16.21-Debian <<>> debug.opendns.com txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40904
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;debug.opendns.com.    IN  TXT

;; AUTHORITY SECTION:
opendns.com.    85806  IN  SOA  auth1.opendns.com. noc.opendns.com. 1635014429 16384 2048 1048576 2560

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.2.1#53(127.0.2.1)
;; WHEN: Sat Oct 23 21:36:23 CEST 2021
;; MSG SIZE rcvd: 92

Kod:

dnscrypt-proxy -resolve google.com -config /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml 
Resolving [google.com] using 127.0.0.1 port 53

Unable to resolve: [read udp 127.0.0.1:52480->127.0.0.1:53: read: connection refused]

Pliki konfiguracyjne:

cat /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml

Kod:

# Empty listen_addresses to use systemd socket activation
listen_addresses = []
server_names = ['cloudflare']

[query_log]
 file = '/var/log/dnscrypt-proxy/query.log'

[nx_log]
 file = '/var/log/dnscrypt-proxy/nx.log'

[sources]
 [sources.'public-resolvers']
 url = 'https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v2/public-resolvers.md'
 cache_file = '/var/cache/dnscrypt-proxy/public-resolvers.md'
 minisign_key = 'RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3'
 refresh_delay = 72
 prefix = ''

cat /etc/resolv.conf

Kod:

nameserver 127.0.2.1

systemctl status dnscrypt-proxy.service

Kod:

● dnscrypt-proxy.service - DNSCrypt client proxy
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnscrypt-proxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2021-10-23 21:30:22 CEST; 20min ago
TriggeredBy: ● dnscrypt-proxy.socket
    Docs: https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/wiki
  Main PID: 2204 (dnscrypt-proxy)
   Tasks: 10 (limit: 9337)
   Memory: 21.6M
    CPU: 731ms
   CGroup: /system.slice/dnscrypt-proxy.service
       └─2204 /usr/sbin/dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml

paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] dnscrypt-proxy 2.0.45
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Network connectivity detected
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [WARNING] Systemd sockets are untested and unsupported - use at your own risk
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Wiring systemd TCP socket #0, dnscrypt-proxy.socket, 127.0.2.1:53
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Wiring systemd UDP socket #1, dnscrypt-proxy.socket, 127.0.2.1:53
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Source [public-resolvers] loaded
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Firefox workaround initialized
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] [cloudflare] OK (DoH) - rtt: 34ms
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] Server with the lowest initial latency: cloudflare (rtt: 34ms)
paź 23 21:30:22 debian dnscrypt-proxy[2204]: [2021-10-23 21:30:22] [NOTICE] dnscrypt-proxy is ready - live servers: 1

systemctl status dnscrypt-proxy.socket

Kod:

systemctl status dnscrypt-proxy.socket 
● dnscrypt-proxy.socket - dnscrypt-proxy listening socket
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnscrypt-proxy.socket; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2021-10-23 21:30:22 CEST; 21min ago
  Triggers: ● dnscrypt-proxy.service
    Docs: https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/wiki
   Listen: 127.0.2.1:53 (Stream)
       127.0.2.1:53 (Datagram)
   Tasks: 0 (limit: 9337)
   Memory: 12.0K
    CPU: 660us
   CGroup: /system.slice/dnscrypt-proxy.socket

paź 23 21:30:22 debian systemd[1]: Listening on dnscrypt-proxy listening socket.

Ostatnio edytowany przez jacekz (2021-10-24 23:08:15)

Offline

 

#2  2021-10-24 01:14:00

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

No bo masz nameserver 127.0.2.1 a w logu woła o Resolving [google.com] using 127.0.0.1 port 53

Offline

 

#3  2021-10-24 08:12:08

  jacekz - Użytkownik

jacekz
Użytkownik
Skąd: Lubuskie
Zarejestrowany: 2013-01-20

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

I stąd ten wątek.
Dlaczego woła o 127.0.0.1?

cat /lib/systemd/system/dnscrypt-proxy.socket

Kod:

[Unit]
Description=dnscrypt-proxy listening socket
Documentation=https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/wiki
Before=nss-lookup.target
Wants=nss-lookup.target
Wants=dnscrypt-proxy-resolvconf.service

[Socket]
ListenStream=127.0.2.1:53
ListenDatagram=127.0.2.1:53
NoDelay=false
DeferAcceptSec=1

[Install]
WantedBy=sockets.targe

Zresztą, próba wykonania polecenia dnscrypt-proxy bez podania ścieżki do configu kończy się błędem,
tak ma być?

Kod:

# dnscrypt-proxy -resolve google.com 
[2021-10-24 08:07:04] [FATAL] Unable to load the configuration file [dnscrypt-proxy.toml] -- Maybe use the -config command-line switch?

Offline

 

#4  2021-10-24 21:43:48

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

No wygląda tak, jakby konfiguracja w pliku /etc/resolv.conf nie była brana pod uwagę,

Co masz w /etc/nsswitch.conf na pozycji hosts?

Masz coś pod /run/systemd/resolve/ ?

Nie masz tam w systemie żadnych pakietów kontrolujących ustawienia resolvera, typu resolvconf ?

Offline

 

#5  2021-10-24 23:23:38

  jacekz - Użytkownik

jacekz
Użytkownik
Skąd: Lubuskie
Zarejestrowany: 2013-01-20

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

No wygląda tak, jakby konfiguracja w pliku /etc/resolv.conf nie była brana pod uwagę,

raczej jest, jeśli wyczyszczę wpis to adresy nie są rozwiązywane (np. ping wp.pl)

Co masz w /etc/nsswitch.conf na pozycji hosts?

Kod:

 cat /etc/nsswitch.conf 
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:     compat systemd
group:     compat systemd
shadow:     compat
gshadow:    files

hosts:     files dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files
ethers:     db files
rpc:      db files

netgroup:    nis

Masz coś pod /run/systemd/resolve/

Nic, nie mam tego.

Nie masz tam w systemie żadnych pakietów kontrolujących ustawienia resolvera, typu resolvconf

Nie, wcześniej usunąłem folder /etc/resolvconf, ale dns-y miałem wpisane w resolv.conf

Kod:

systemctl status resolvconf.service 
○ resolvconf.service
   Loaded: masked (Reason: Unit resolvconf.service is masked.)
   Active: inactive (dead)

Kod:

systemctl status pdnsd.service 
○ pdnsd.service
   Loaded: masked (Reason: Unit pdnsd.service is masked.)
   Active: inactive (dead)

Offline

 

#6  2021-10-24 23:56:40

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

Pokaż:

Kod:

# netstat -napletu | egrep -i ":53|dns|systemd"

Być może sam dnscrypt ma problemy z tymi socket'ami systemd. Ja ich nie używam i u mnie dnscrypt nasłuchuje sam na porcie 53. Bo z tego co podałeś, to wszystko działa bez problemu, za wyjątkiem samego dnscrypt'a.

Offline

 

#7  2021-10-25 00:12:24

  jacekz - Użytkownik

jacekz
Użytkownik
Skąd: Lubuskie
Zarejestrowany: 2013-01-20

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

Zaraz po starcie systemu:

Kod:

# netstat -napletu | egrep -i ":53|dns|systemd"
tcp    0   0 127.0.2.1:53      0.0.0.0:*        LISTEN   0     18570   1/init       
udp    0   0 127.0.2.1:53      0.0.0.0:*              0     18572   1/init

Offline

 

#8  2021-10-25 02:05:37

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: dnscrypt-proxy - czy działa prawidłowo?

No to wszystko działa dobrze. Więc w czym problem? xD

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)