Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2021-02-03 23:24:59

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

[SOLVED] Pad grafiki - Debian 10

Hej,
Ni z gruchy ni z pietruchy przestały działać Xsy na mojej maszynce z Debianem 10. W sumie nic w niej nie grzebałem, co mogłoby spowodować zepsucie Xsów, ale z drugiej strony są na niej włączone UnattendedUpgrades, więc coś mogło się automatycznie zainstalować i schrzanić. Po starcie na podłączonym przez hdmi TV po początkowej normalnej uruchomieniowej kaskadzie linijek miga tylko kursor.
Debian 10 5.4.0-0.bpo.4-amd64
Karta grafiki - zintegrowana:

Kod:

# lspci | grep -i graph
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Integrated Graphics Controller (rev 0b)

/var/log/Xorg.0.log:

Kod:

[  26.766] 
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[  26.766] Build Operating System: Linux 4.19.0-12-amd64 x86_64 Debian
[  26.766] Current Operating System: Linux server-j4205 5.4.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 5.4.19-1~bpo10+1 (2020-03-09) x86_64
[  26.766] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-0.bpo.4-amd64 root=/dev/mapper/systemowe-filesystem ro acpi_enforce_resources=lax quiet apparmor=1 security=apparmor apparmor=1 security=apparmor apparmor=1 security=apparmor
[  26.766] Build Date: 01 December 2020 05:59:57PM
[  26.766] xorg-server 2:1.20.4-1+deb10u2 (https://www.debian.org/support) 
[  26.766] Current version of pixman: 0.36.0
[  26.766]   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[  26.766] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[  26.767] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Feb 3 22:53:51 2021
[  26.767] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  26.767] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[  26.767] (==) No screen section available. Using defaults.
[  26.767] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  26.767] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[  26.767] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  Using a default monitor configuration.
[  26.767] (==) Automatically adding devices
[  26.767] (==) Automatically enabling devices
[  26.768] (==) Automatically adding GPU devices
[  26.768] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  26.768] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  26.768]   Entry deleted from font path.
[  26.768] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/X11/misc,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/Type1,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  built-ins
[  26.768] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  26.768] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
  If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[  26.768] (II) Loader magic: 0x55e50c1eee20
[  26.768] (II) Module ABI versions:
[  26.768]   X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  26.768]   X.Org Video Driver: 24.0
[  26.768]   X.Org XInput driver : 24.1
[  26.768]   X.Org Server Extension : 10.0
[  26.769] (++) using VT number 7

[  26.769] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[  26.770] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[  26.770] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[  26.773] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:5a84:1849:5a84 rev 11, Mem @ 0x90000000/16777216, 0x80000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[  26.773] (II) LoadModule: "glx"
[  26.774] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  26.775] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  26.775]   compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[  26.775]   ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[  26.776] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[  26.776] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[  26.776] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[  26.776] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[  26.776] (II) LoadModule: "modesetting"
[  26.776] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  26.776] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  26.776]   compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[  26.776]   Module class: X.Org Video Driver
[  26.776]   ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[  26.776] (II) LoadModule: "fbdev"
[  26.776] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[  26.776] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[  26.776]   compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[  26.776]   Module class: X.Org Video Driver
[  26.776]   ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[  26.776] (II) LoadModule: "vesa"
[  26.776] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[  26.777] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[  26.777]   compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[  26.777]   Module class: X.Org Video Driver
[  26.777]   ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[  26.777] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[  26.777] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[  26.777] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[  26.777] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[  26.777] (II) modeset(1): using default device
[  26.777] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[  26.777] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[  26.777] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[  26.778] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[  26.778]   compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[  26.778]   ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[  26.778] (**) FBDEV(2): claimed PCI slot 0@0:2:0
[  26.778] (II) FBDEV(2): using default device
[  26.778] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[  26.778] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  26.778] (EE) 
Fatal server error:
[  26.778] (EE) Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs    for all framebuffer devices
[  26.778] (EE) 
[  26.778] (EE) 
Please consult the The X.Org Foundation support 
   at http://wiki.x.org
 for help. 
[  26.778] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[  26.778] (EE) 
[  26.800] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.

/dev/dri/card0 istnieje i ma takie prawa dostępu:

Kod:

# ls -l /dev/dri/card0
crw-rw---- 1 root video 226, 0 lut 3 22:53 /dev/dri/card0

W systemie nie było żadnego /etc/X11/xorg.conf ani xorg.conf.d/

Natomiast w dmesg pojawia się kilkukrotnie taka linijka:

Kod:

[  25.006759] lightdm[2589]: segfault at 0 ip 00007f67f3b01206 sp 00007ffc43307088 error 4 in libc-2.28.so[7f67f3a8b000+148000]
[  25.006770] Code: 0f 1f 40 00 66 0f ef c0 66 0f ef c9 66 0f ef d2 66 0f ef db 48 89 f8 48 89 f9 48 81 e1 ff 0f 00 00 48 81 f9 cf 0f 00 00 77 6a <f3> 0f 6f 20 66 0f 74 e0 66 0f d7 d4 85 d2 74 04 0f bc c2 c3 48 83
[  25.528688] lightdm[2712]: segfault at 0 ip 00007fa755133206 sp 00007ffc2bfc84b8 error 4 in libc-2.28.so[7fa7550bd000+148000]
[  25.528701] Code: 0f 1f 40 00 66 0f ef c0 66 0f ef c9 66 0f ef d2 66 0f ef db 48 89 f8 48 89 f9 48 81 e1 ff 0f 00 00 48 81 f9 cf 0f 00 00 77 6a <f3> 0f 6f 20 66 0f 74 e0 66 0f d7 d4 85 d2 74 04 0f bc c2 c3 48 83
[  25.925923] lightdm[2727]: segfault at 0 ip 00007fd2fdd22206 sp 00007ffd33cb9928 error 4 in libc-2.28.so[7fd2fdcac000+148000]
[  25.925939] Code: 0f 1f 40 00 66 0f ef c0 66 0f ef c9 66 0f ef d2 66 0f ef db 48 89 f8 48 89 f9 48 81 e1 ff 0f 00 00 48 81 f9 cf 0f 00 00 77 6a <f3> 0f 6f 20 66 0f 74 e0 66 0f d7 d4 85 d2 74 04 0f bc c2 c3 48 83

usługa lightdm nie dała rady wystartować:

Kod:

# systemctl status lightdm
● lightdm.service - Light Display Manager
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lightdm.service; indirect; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-02-03 22:53:51 CET; 20min ago
   Docs: man:lightdm(1)
 Process: 2742 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$(cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null)" = "/usr/sbin/lightdm" ] (code=exited, status=0/
 Process: 2744 ExecStart=/usr/sbin/lightdm (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 2744 (code=exited, status=1/FAILURE)

lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: lightdm.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: lightdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: Stopped Light Display Manager.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: lightdm.service: Start request repeated too quickly.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: lightdm.service: Failed with result 'exit-code'.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: Failed to start Light Display Manager.
lut 03 22:53:51 server-j4205 systemd[1]: lightdm.service: Triggering OnFailure= dependencies.

Cóż z tym począć? Te segfaulty wyglądają bardzo paskudnie :(

Ostatnio edytowany przez seler (2021-02-05 18:00:51)


a to feler westchnął seler

Offline

 

#2  2021-02-05 02:36:02

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Re: [SOLVED] Pad grafiki - Debian 10

Przejechałem system memtestem i fsck - nie wykryło błędów.
Odpaliłem też na tym kompie Debiana Live na USB - Debian 10.1 z XFCE - i odpalił bez problemu do pulpitu.
Zainstalowałem kernel z backportów 5.9.0-0.bpo.5-amd64 - wciąż to samo


a to feler westchnął seler

Offline

 

#3  2021-02-05 18:00:31

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Re: [SOLVED] Pad grafiki - Debian 10

Problem rozwiązany.
Winien był automatycznie odpalany z crona podczas startu serwer vnc Xtigervnc, który w jakichś sposób blokował dostęp do karty graficznej dla lightdm, zanim ten zdążył się odpalić:

Kod:

# cat /sys/kernel/debug/dri/0/clients
       command  pid dev master a  uid   magic
        xfwm4 1974  0  y  y 1000     0

na trop naprowadził mnie ten wątek: https://www.linuxquestions.org/questions/debian-26/ … /#post5687958

Po wyłączeniu autostartu serwera vnc i prawidłowym reboocie zawartość /sys/kernel/debug/dri/0/clients wygląda tak:

Kod:

       command  pid dev master a  uid   magic
        Xorg 4336  0  y  y   0     0
        Xorg 4336  0  n  y   0     1
        Xorg 4336  0  n  y   0     2

Ostatnio edytowany przez seler (2021-02-05 20:30:47)


a to feler westchnął seler

Offline

 

#4  2021-02-05 18:56:24

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: [SOLVED] Pad grafiki - Debian 10

Kod:

/dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied

To było podejrzane.
Ale nie chciałem nic pisać nie wiedząc co tam masz w systemie.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#5  2021-02-05 23:03:25

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Re: [SOLVED] Pad grafiki - Debian 10

No właśnie pod tym kątem szukałem, ale znajdowałem tylko tematy o bumblebee, którego na tamtym komputerze nie używam, bo ma on tylko jedną zintegrowaną kartę graficzną.


a to feler westchnął seler

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
To nie jest tylko forum, to nasza mała ojczyzna ;-)