Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2019-11-11 01:25:13

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

To jest mój pierwszy post, proszę więc o wyrozumiałość w pisaniu jego. Zainstalowałem system według tego opisu, podaje link: https://www.debian.pl/viewtopic.php?f=28&t=3375 … press#p187155.
Przeprowadziłem ręczną konfiguracje Wi-Fi według tego opisu, podaję link:https://dug.net.pl/tekst/288/reczna_konfiguracja_wi_fi. Nie mogę skonfigurować swojej sieci według wyżej podanego linku. Przeglądałem różne forum googlowałem straciłem trzy dni  i nie znalazłem odpowiedzi. Mój komputer to;
Laptop Lenowo ThinkPad T440p. Mam na nim zainstalowane dwa systemy Windows 10 i Debiana 10. W Windowsie wykrywa sieć Wi-Fi i również za pomocą łącza kablowego mam internet.
Moja konfiguracja sieci Wi -Fi według wyżej podanego opisu wyglada tak:

Kod:

[color=#004000] 
root@debian:/# cat /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo
iface lo inet loopback

mapping enp0s25
  script guessnet-ifupdown
  map default: no_link
  map timeout: 5
  map verbose: true
  map debug: true

iface no_link inet manual
  test missing-cable
  pre-up false

iface home_wired_static inet static
  address 192.168.0.101
  network 192.168.0.0/24 
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.0.255
  gateway 192.168.0.1
  test peer address 192.168.0.1 mac 

allow-hotplug wlp3s0
auto wlp3s0
iface wlp3s0 inet manual
  wpa-driver nl80211
  wpa-debug-level -1
  wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  wpa-roam-default-iface home_wifi_static
  
iface home_wifi_static inet static
  address 192.168.0.110
  network 169.254.0.0/16
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.0.255
  gateway 192.168.0.1
[/color]

Kod:

[color=#004000]
 root@debian:/# cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
eapol_version=2
ap_scan=1
country=PL
bss_max_count=50
filter_ssids=0

network={
    id_str="home_wifi_static"
    priority=10
    ssid="TP-LINK_B53079"
    bssid=08-D4-0C-0B-1F-D5
  #psk="hasła_nie_podaje"
  psk=c3342ddae9aabcb28a3d1fb3bb849060d3cab4b78fcd1962b696a69449ab2d4a
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
    auth_alg=OPEN
    scan_ssid=0
    disabled=0}
[/color]

Kod:

[color=#004000]
root@debian:/# cat /etc/default/ifplugd
# This file may be changed either manually or by running dpkg-reconfigure.
#
# N.B.: dpkg-reconfigure deletes everything from this file except for
# the assignments to variables INTERFACES, HOTPLUG_INTERFACES, ARGS and
# SUSPEND_ACTION. When run it uses the current values of those variables
# as their default values, thus preserving the administrator's changes.
#
# This file is sourced by both the init script /etc/init.d/ifplugd and
# the udev script /lib/udev/ifplugd.agent to give default values.
# The init script starts ifplugd for all interfaces listed in
# INTERFACES, and the udev script starts ifplugd for all interfaces
# listed in HOTPLUG_INTERFACES. The special value all starts one
# ifplugd for all interfaces being present.
INTERFACES=""
HOTPLUG_INTERFACES="enp0s25"
ARGS="-q -f -u0 -d5 -w -I"
SUSPEND_ACTION="stop"
[/color]

Po podaniu komendy wyświetla mi błąd.

Kod:

[color=#004000]
root@debian:/# /etc/init.d/ifplugd status
[....] enp0s25: Process 382 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/ifplugd.enp0s25.pid)
ifplugd not running.
[/color]

Podaje szczegóły po mojej instalacji, które pomogą prawidłowo skonfigurować moją sieć.

Kod:

[color=#004000]
ptohos@debian:~$ uname -a
Linux debian 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u1 (2019-09-20) x86_64 GNU/Linux
[/color]

Kod:

[color=#004000]
ptohos@debian:~$ cat /etc/resolv.conf 
nameserver 192.168.0.1
[/color]

Kod:

[color=#004000]
 ptohos@debian:~$ ip r s
default via 192.168.0.1 dev enp0s25 
169.254.0.0/16 dev enp0s25 scope link metric 1000 
192.168.0.0/24 dev enp0s25 proto kernel scope link src 192.168.0.101
[/color]

Kod:

[color=#004000]
 ptohos@debian:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1  localhost
127.0.1.1  debian.Ptohos  debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
[/color]

Kod:

[color=#004000]
ptohos@debian:~$ ip addr show 
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s25: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 28:d2:44:7e:f5:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet6 fe80::2ad2:44ff:fe7e:f573/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
  link/ether 08:d4:0c:0b:1f:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[/color]

Kod:

[color=#004000]
root@debian:/# lspci -nnk

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor DRAM Controller [8086:0c04] (rev 06)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel modules: ie31200_edac
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:0416] (rev 06)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: i915
  Kernel modules: i915
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller [8086:0c0c] (rev 06)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: snd_hda_intel
  Kernel modules: snd_hda_intel
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI [8086:8c31] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: xhci_hcd
  Kernel modules: xhci_pci
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:8c3a] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: mei_me
  Kernel modules: mei_me
00:16.3 Serial controller [0700]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family KT Controller [8086:8c3d] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo 8 Series/C220 Series Chipset Family KT Controller [17aa:220e]
  Kernel driver in use: serial
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM [8086:153a] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: e1000e
  Kernel modules: e1000e
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 [8086:8c2d] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: ehci-pci
  Kernel modules: ehci_pci
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller [8086:8c20] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: snd_hda_intel
  Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 [8086:8c10] (rev d4)
  Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #2 [8086:8c12] (rev d4)
  Kernel driver in use: pcieport
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 [8086:8c26] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: ehci-pci
  Kernel modules: ehci_pci
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation QM87 Express LPC Controller [8086:8c4f] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: lpc_ich
  Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:8c03] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: ahci
  Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:8c22] (rev 04)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: i801_smbus
  Kernel modules: i2c_i801
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5227 PCI Express Card Reader [10ec:5227] (rev 01)
  Subsystem: Lenovo ThinkPad T440p [17aa:220e]
  Kernel driver in use: rtsx_pci
  Kernel modules: rtsx_pci
03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235 [8086:088f] (rev 24)
  Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235 [8086:5260]
  Kernel driver in use: iwlwifi
  Kernel modules: iwlwifi
[/color]

Kod:

[color=#004000]
root@debian:/# dpkg -l |grep -i iwlwifi
ii firmware-iwlwifi    20190114-2  all  Binary firmware for Intel Wireless cards
[/color]

Kod:

[color=#004000]
 root@debian:/# modinfo iwlwifi
filename:    /lib/modules/4.19.0-6-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license:    GPL
author:     Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation <linuxwifi@intel.com>
description:  Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
firmware:    iwlwifi-100-5.ucode
firmware:    iwlwifi-1000-5.ucode
firmware:    iwlwifi-135-6.ucode
firmware:    iwlwifi-105-6.ucode
firmware:    iwlwifi-2030-6.ucode
firmware:    iwlwifi-2000-6.ucode
firmware:    iwlwifi-5150-2.ucode
firmware:    iwlwifi-5000-5.ucode
firmware:    iwlwifi-6000g2b-6.ucode
firmware:    iwlwifi-6000g2a-6.ucode
firmware:    iwlwifi-6050-5.ucode
firmware:    iwlwifi-6000-4.ucode
firmware:    iwlwifi-7265D-29.ucode
firmware:    iwlwifi-7265-17.ucode
firmware:    iwlwifi-3168-29.ucode
firmware:    iwlwifi-3160-17.ucode
firmware:    iwlwifi-7260-17.ucode
firmware:    iwlwifi-8265-36.ucode
firmware:    iwlwifi-8000C-36.ucode
firmware:    iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-9260-th-a0-jf-a0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-9000-pu-a0-jf-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-9000-pu-a0-jf-a0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-su-z0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-QuQnj-a0-hr-a0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-QuQnj-a0-jf-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-QuQnj-f0-hr-a0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-Qu-a0-jf-b0-38.ucode
firmware:    iwlwifi-Qu-a0-hr-a0-38.ucode
alias:     pci:v00008086d0000A0F0sv*sd00000A10bc*sc*i*
alias:     pci:v00008086d0000A0F0sv*sd000000B0bc*sc*i*
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
alias:     pci:v00008086d00004232sv*sd00001201bc*sc*i*
depends:    cfg80211
retpoline:   Y
intree:     Y
name:      iwlwifi
vermagic:    4.19.0-6-amd64 SMP mod_unload modversions 
sig_id:     PKCS#7
signer:     Debian Secure Boot CA
sig_key:    A7:46:8D:EF
sig_hashalgo:  sha256
signature:   38:58:97:C4:41:E9:C7:9E:37:37:B8:9F:8D:4C:78:7E:11:AA:BD:94:
    28:C1:F8:BD:40:C7:38:3C:0D:21:74:4B:1E:3B:01:36:3F:F4:1E:04:
    60:4E:2F:26:FC:D0:45:66:23:D7:1C:8D:A7:9C:BB:7A:AC:DF:BB:9A:
    D8:54:DB:17:A8:C9:E5:7B:C9:A3:66:5E:D6:CE:B3:1B:8F:19:10:FC:
    9D:A3:53:2C:90:EF:AE:75:F4:F0:50:63:6C:43:73:F8:8A:B1:AD:F2:
    13:EC:EE:6E:8E:3C:7C:59:5A:0B:00:DC:D7:39:16:89:EE:FA:99:53:
    F4:07:7E:62:B6:C8:EB:C9:14:22:70:7B:0A:4D:FC:57:34:85:69:60:
    94:A7:9B:1D:99:C2:C0:00:AE:DA:A7:FA:FE:17:A2:31:81:01:C3:A7:
    CC:C8:1E:F3:D4:06:DB:ED:9A:E3:0A:35:5F:DB:EA:03:3F:A4:16:5F:
    5A:0C:DC:A4:08:E2:4F:F5:35:FD:D1:91:8D:50:3B:34:9E:09:B1:6A:
    F9:05:10:FE:F4:81:E7:5C:0A:0D:02:06:12:CF:39:67:91:6C:17:AE:
    3B:46:C9:40:6A:D0:B7:24:3D:9B:FA:E1:D0:D5:0F:1A:DA:D4:55:00:
    3F:18:C2:00:20:E8:D8:9D:1F:A8:29:B8:5A:9E:67:AF
parm:      swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:      11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm:      amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for 22560 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K 4: 2K (default 0) (int)
parm:      fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm:      antenna_coupling:specify antenna coupling in dB (default: 0 dB) (int)
parm:      nvm_file:NVM file name (charp)
parm:      d0i3_disable:disable d0i3 functionality (default: Y) (bool)
parm:      lar_disable:disable LAR functionality (default: N) (bool)
parm:      uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
parm:      bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm:      led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm:      power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm:      power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm:      fw_monitor:firmware monitor - to debug FW (default: false - needs lots of memory) (bool)
parm:      d0i3_timeout:Timeout to D0i3 entry when idle (ms) (uint)
parm:      disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
parm:      remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
parm:      disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)
[/color]

Kod:

[color=#004000]
 ptohos@debian:~$ dpkg -l iw iproute2 wpasupplicant ifplugd guessnet
Wybór:U=nieznany/I=instalacja/R=usunięcie/P=wyczyszczenie/H=zatrzymanie
| Stan:N=brak/I=zainstalowany/C=skonfigurowany/U=rozpakowany/
|/ F=częśc. skonfigurowany/H=częśc. zainstalowany/W=wyzw. czek./T=wyzw. zapl.
|| Błędy?=(brak)/R-do pon. inst. (duże litery w "Stan" i "Błędy"=problemy)
||/ Nazwa     Wersja               Architektura Opis
+++-==============-===================================-============-================================================
ii guessnet    0.56+b2               amd64    Guess which LAN a network device is connected to
ii ifplugd    0.28-19.4              amd64    configuration daemon for ethernet devices
ii iproute2    4.20.0-2              amd64    networking and traffic control tools
ii iw       5.0.1-1               amd64    tool for configuring Linux wireless devices
ii wpasupplicant 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1 amd64    client support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i) 
[/color]

Nie wiem co źle zrobiłem proszę o pomoc, jakieś sugestie?

Offline

 

#2  2019-11-11 01:48:34

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Ręczna konfiguracja wifi nie ma większego sensu, zatrudnj do tego wpa_supplicanta wraz z wpa_gui.

Sznurek:
https://dug.net.pl/drukuj/230/konfiguracja_wpa_gui_w_debianie/

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2019-11-11 01:49:00)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Online

 

#3  2019-11-11 13:26:56

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Tamten art o "ręcznej konfiguracji wifi" na dugu już chyba nie znajduje zastosowania... Lepiej sobie albo skonfigurować interfejsy samodzielnie[1] albo zrobić bonding[2]:

[1]: https://morfikov.github.io/post/konfiguracja-polacz … pod-debianem/
[2]: https://morfikov.github.io/post/konfiguracja-interfejsow-bond-bonding/

Ostatnio edytowany przez morfik (2019-11-11 13:27:43)

Offline

 

#4  2019-11-11 20:24:28

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Konfigurowałem sieć Wi-Fi według tego opisu link https://dug.net.pl/drukuj/230/konfiguracja_wpa_gui_w_debianie/.
Po uruchomić wpa_gui w konsoli:

Kod:

ptohos@debian:~$ /usr/sbin/wpa_gui

w głównym oknie gdy wybieram Scan i po podwójnym kliknięciem nie mogę wskazać swojej sieci i podać hasła (nic nie jest aktywne, bym mógł wybrać lub dopisać swoją sieć). Nadal mam brak sieci Wi-Fi.
Podaje wyniki moich poleceń:

Kod:

ptohos@debian:~$ iwconfig
wlan0   IEEE 802.11 ESSID:off/any
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=off
     Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off

eth0   no wireless extensions.

lo    no wireless extensions.

Kod:

root@debian:/# iw dev
phy#0
    Interface wlan0
        ifindex 3
        wdev 0x1
        addr 08:d4:0c:0b:1f:d5
        type managed
        txpower 0.00 dBm

Kod:

nano /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

update_config=1
ctrl_interfaupdate_config=1
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdevce=DIR=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdev

Kod:

ptohos@debian:~$ sudo nano /etc/network/interfaces

auto wlan0

iface wlan0 inet manual
  wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

iface default inet dhcp

Kod:

ptohos@debian:~$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

update_config=1
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=netdev
network={
  key_mgmt=NONE
  priority=-999
  #disabled=1 -->nie chcemy się łączyć z sieciami niezabezpieczonymi
}

Kod:

ptohos@debian:~$ sudo adduser ptohos netdev
[sudo] hasło użytkownika ptohos:
Użytkownik "ptohos" jest już członkiem grupy "netdev".

Kod:

ptohos@debian:~$ sudo chmod 600 /etc/network/interfaces
ptohos@debian:~$ sudo chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Proszę o podpowiedź, co robię źle.

Jacekalex napisał(-a):

Ręczna konfiguracja wifi nie ma większego sensu, zatrudnj do tego wpa_supplicanta wraz z wpa_gui.

Sznurek:
https://dug.net.pl/drukuj/230/konfiguracja_wpa_gui_w_debianie/

Ostatnio edytowany przez Ptohos (2019-11-11 20:35:16)

Offline

 

#5  2019-11-11 20:57:12

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Na routerze masz włączone i  skonfigurowane DHCP?

Jeśli tak, to od kopa system powinien załapać konfigurację sieci.

Zobacz, co sam wpa_supplicant ma do powiedzenia, polecenie:

Kod:

wpa_cli status

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2019-11-11 21:03:22)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Online

 

#6  2019-11-11 21:50:19

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Podaje polecenie:

Kod:

ptohos@debian:~$ wpa_cli status
Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: No such file or directory
ptohos@debian:~$

Jacekalex napisał(-a):

Na routerze masz włączone i  skonfigurowane DHCP?

Jeśli tak, to od kopa system powinien załapać konfigurację sieci.

Zobacz, co sam wpa_supplicant ma do powiedzenia, polecenie:

Kod:

wpa_cli status

Offline

 

#7  2019-11-11 22:23:56

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Czyli wpa_supplicant w ogóle nie jest uruchomiony?
Albo socket ma w jakimś innym miejscu.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Online

 

#8  2019-11-11 22:38:49

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Można by ręcznie zweryfikować:

Kod:

# /sbin/wpa_supplicant -dd -P /var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -W -b bond0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# /sbin/wpa_cli -P /var/run/wpa_action.wlan0.pid -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant -a /sbin/wpa_action

Pierwsze polecenie wpisać, jak zatrzyma się w terminalu, to w osobnym terminalu wpisać to drugie polecenie i patrzeć co tam się stanie. Oczywiście parametry trza sobie samemu dostosować.

Offline

 

#9  2019-11-12 00:13:12

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Posta wysyłam z Windows 10 ponieważ pod Debianem brak internetu przez sieć Wi-Fi i brak przez połączenie kablem sieciowym LAN.
Wpisałem pierwsze polecenie i podaje wynik:

Kod:

root@debian:/# /sbin/wpa_supplicant -dd -P /var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -W -b bond0 -D nl80211 ,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
wpa_supplicant v2.8-devel
random: getrandom() support available
Successfully initialized wpa_supplicant
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface 'N/A' bridge 'bond0'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Failed to open config file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf', error: No such file or directory
Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'.
Failed to add interface wlan0
: Cancelling scan request
: Cancelling authentication timeout
Off-channel: Clear pending Action frame TX (pending_action_tx=(nil)

W drugim terminalu wpisałem drugie polecenie i nic się nie ruszyło, tak to wygląda:

Kod:

root@debian:/# /sbin/wpa_cli -P /var/run/wpa_action.wlan0.pid -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant -a /sbin/wpa_action

Pozdrawiam

morfik napisał(-a):

Można by ręcznie zweryfikować:

Kod:

# /sbin/wpa_supplicant -dd -P /var/run/wpa_supplicant.wlan0.pid -i wlan0 -W -b bond0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# /sbin/wpa_cli -P /var/run/wpa_action.wlan0.pid -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant -a /sbin/wpa_action

Pierwsze polecenie wpisać, jak zatrzyma się w terminalu, to w osobnym terminalu wpisać to drugie polecenie i patrzeć co tam się stanie. Oczywiście parametry trza sobie samemu dostosować.

Offline

 

#10  2019-11-12 04:21:38

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Pytanie takie.
Dlaczego uparłeś się to zrobić ręcznie?
Network manager powinien to bez problemu załatwic.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#11  2019-11-12 08:39:53

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Ja też wyżej napisałem wyraźnie, że parametry trzeba sobie dostosować, a widać, że nie dotarło. Poza tym, nie dotarło też, że by czytać co wyrzucane jest na ekranie, bo tam pisze wyraźnie w czym błąd. Jak ktoś się chce zabierać za ręczne konfigurowanie czegokolwiek na linux i nie czyta ze zrozumieniem komunikatów, to lepiej niech sobie daruje, bo tylko straci czas.

Offline

 

#12  2019-11-12 17:25:37

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

morfik napisał(-a):

Ja też wyżej napisałem wyraźnie, że parametry trzeba sobie dostosować, a widać, że nie dotarło. Poza tym, nie dotarło też, że by czytać co wyrzucane jest na ekranie, bo tam pisze wyraźnie w czym błąd. Jak ktoś się chce zabierać za ręczne konfigurowanie czegokolwiek na linux i nie czyta ze zrozumieniem komunikatów, to lepiej niech sobie daruje, bo tylko straci czas.

Przepraszam, że nie pisałem. Dopiero teraz mogłem usiąść przy komputerze. Ręczną konfiguracje Wi-Fi postanowiłem zrobić ponieważ czytałem wiele artykułów na temat konfiguracji sieci przez Wi-Fi i ten artkuł w wyżej podanym linku wydał mi się najlepszy. Jestem samoukiem jeśli chodzi o komputer. Stwierdzam, że już wiele się nauczyłem korzystając z waszych postów. Jednocześnie mam wrażenie, że jestem ciągle na początku w poznawaniu systemu operacyjnego jakim jest np. Debian. Mam świadomość, że mam do czynienia czytając Wasze artykułu z ludźmi o najwyższych kwalifikacjach jeśli chodzi o komputery, sieci itp. Korzystam z tej Waszej wiedze i uczę się  ciągle czegoś nowego przy tej okazji. Nie upieram się przy ręcznej konfiguracji.
Zawsze robię konfiguracje tak jak jest napisane w artykule. Niestety nie wszystko potrafię odczytać ze rozumiem. Jeśli piszesz, że parametry trzeba zmienić (pytanie które, może podkreślić). Owszem czytam, że coś wyrzuca na ekranie, natomiast nie wiem co mam dokładnie zrobić z tym. Dziękuje Wam za wasz wysiłek i poświęcony czas.
A pro po pakietu network manager wyczytałem, że jest już starszym pakietem. Do konfiguracji sieci są nowsze pakiety i należy ich używać.
Sam nie wiem, która konfiguracja jest lepsza czy ręczna, czy z automatu. Mi najbardziej zależy na skonfigurowaniu sieci WI-Fi. Proszę o jakieś dalsze sugestię.
Pozdrawiam :)

Offline

 

#13  2019-11-12 17:37:37

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Network Manager wchodzi w skład każdej dystrybucji linuksa.
Jest cały czas rozwijany.
Ale jak się chcesz męczyć proszę bardzo.

EDIT
Właśnie sprawdziłem ten art
https://dug.net.pl/tekst/230/konfiguracja_wpa_gui_w_debianie/h/wpa

I stwierdzam że nie do końca działa.
W obecnej postaci użytkownik nie ma praw do zarzadzania siecią, Innymi słowy wpagui nic nie widzi.Mimo że użytkownik jest w grupie netdev.

Plik /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Musi mieć obecnie taka postać. (minimalny)

Kod:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#14  2019-11-12 19:32:57

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Ptohos napisał(-a):

... Jestem samoukiem jeśli chodzi o komputer... Jeśli piszesz, że parametry trzeba zmienić (pytanie które, może podkreślić). Owszem czytam, że coś wyrzuca na ekranie, natomiast nie wiem co mam dokładnie zrobić z tym. Dziękuje Wam za wasz wysiłek i poświęcony czas.

Słabo coś ci to samouctwo idzie. Dostałeś dwa polecenia i każde z nich ma parę parametrów — może najwyższy czas zajrzeć do manuala każdego z tych poleceń i wyjaśnić sobie za co każdy z tych użytych parametrów odpowiada?

Offline

 

#15  2019-11-12 20:35:44

  hi - Użytkownik

hi
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-03-24

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Jacekalex napisał(-a):

Ręczna konfiguracja wifi nie ma większego sensu,

dlaczego?

Kod:

$ wpa_passphrase ssid pass

/etc/network/interfaces

Kod:

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
  address 192.168.1.100
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  wpa-scan-ssid 1
  wpa-ssid ?
  wpa-psk ?

Kod:

# chmod 0600 /etc/network/interfaces

Ptohos https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse

Ostatnio edytowany przez hi (2019-11-12 20:43:48)


"Są drogi, którymi nie należy podążać, armie, których nie należy atakować, fortece, których nie należy oblegać, terytoria, o które nie należy walczyć, zarządzenia, których nie należy wykonywać" Sun Tzu

Offline

 

#16  2019-11-12 20:40:04

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Ręczna konfiguracja ma sens w przypadku blaszaka.(choć w przypadku awarii netu gdy chcemy na szybko wziąć net ze smartfona tez niewygodne)
W wypadku lapka sztywna konfiguracja nie ma większego sensu.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#17  2019-11-12 22:22:30

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Obecnie świat dąży do jak najmniejszej swobody konfiguracyjnej (patrząc z perspektywy użytkownika), bo multum opcji generuje całą masę błędów,z którymi później trzeba się użerać -- każda kolejna opcja to siedlisko dla xxx błędów, więc im więcej tych opcji będzie, tym bardziej bugnięta będzie appka. W takich przypadkach jak konfiguracja połączenia sieciowego, ręczny dobór wszystkich parametrów połączenia jest pozbawiony sensu i obecnie automaty są same w stanie dobrać to co im potrzeba.

Poza tym niedługo wpa_supplicant będzie no-more, i skończy się wolna amerykanka przy konfiguracji WiFI. xD

Do poczytania:
https://wiki.gentoo.org/wiki/Iwd
https://wiki.archlinux.org/index.php/Iwd
https://iwd.wiki.kernel.org/

Offline

 

#18  2019-11-12 22:53:15

  hi - Użytkownik

hi
Użytkownik
Zarejestrowany: 2016-03-24

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

morfik przypomniała mi się opcja auto kanału nadawania wlanu w openwrt option channel 'auto', zawsze wybiera 1 albo 6  :)

Ostatnio edytowany przez hi (2019-11-12 23:51:32)


"Są drogi, którymi nie należy podążać, armie, których nie należy atakować, fortece, których nie należy oblegać, terytoria, o które nie należy walczyć, zarządzenia, których nie należy wykonywać" Sun Tzu

Offline

 

#19  2019-11-14 00:35:26

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

hi napisał(-a):

morfik przypomniała mi się opcja auto kanału nadawania wlanu w openwrt option channel 'auto', zawsze wybiera 1 albo 6  :)

Połączenie internetowe przez sieć Wi-Fi już mam. Konfiguracje Sieci Wi-Fi zrobiłem dzięki temu postowi:
https://pl.wikibooks.org/wiki/Debian_-_uniwersalna_instalacja/Internet
Podaje swój skonfigurowany interfaces

Kod:

root@debian:/# cat /etc/network/interfaces
#source /etc/network/interfaces.d/*


auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# The loopback network interface

auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid TP-LINK_B53079
wpa-psk swoje_hasło

Zainstalowałem network-managera

Kod:

apt install network-manager

Sprawdziłem czy mam zainstalowany sterownik i modem:

Kod:

ptohos@debian:~$ lspci -k
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235 (rev 24)
  Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235
  Kernel driver in use: iwlwifi
  Kernel modules: iwlwifi

Sprawdziłem działające interfejsy:

Kod:

ptohos@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
  link/ether 28:d2:44:7e:f5:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 169.254.9.232/16 brd 169.254.255.255 scope link eth0:avahi
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:d4:0c:0b:1f:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.101/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic wlan0
    valid_lft 5122sec preferred_lft 5122sec
  inet6 fe80::ad4:cff:fe0b:1fd5/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Zrobiłem restart komputera i poszło. Dziękuje wszystkim zaangażowanym i za Waszą pomoc.

Mam jeszcze pytania:
Czy z taką konfiguracją podaną wyżej w moim laptopie będzie działać sieć Wi-Fi za granicą?. Jeśli nie to co trzeba zmienić.
W jaki sposób mogę poleceniem w konsoli zrestartować sieć kablową LAN nie wyłączając komputera?

A pro po wcześniejszej konfiguracji pliku podanego przez ilina nie zadziałało.

Kod:

Plik /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Musi mieć obecnie taka postać. (minimalny)

Kod:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

Dobranoc. Pozdrawiam wszystkich :)

Offline

 

#20  2019-11-14 04:09:33

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Kod:

Kod:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

Musi działać.
Albo masz network managera rownolegle, albo nie jesteś w grupie netdev albo jeszcze jakas inna błaha przyczyna.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#21  2019-11-14 07:25:20

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

ilin napisał(-a):

Kod:

Kod:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

Musi działać.
Albo masz network managera rownolegle, albo nie jesteś w grupie netdev albo jeszcze jakas inna błaha przyczyna.

Jeszcze raz sprawdzę to. Zrozumiałem, że przy tamtej konfiguracja muszę odinstalować network-manager.

Offline

 

#22  2019-11-14 17:34:31

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Ptohos napisał(-a):

Zrozumiałem, że przy tamtej konfiguracja muszę odinstalować network-manager.

Bądź go dezaktywować.
Np: poleceniem

Kod:

systemctl disable NetworkManager.

Po restarcie już się nie uruchomi.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#23  2019-11-19 11:24:49

  Ptohos - Użytkownik

Ptohos
Użytkownik
Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2019-11-11

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

ilin napisał(-a):

Ptohos napisał(-a):

Zrozumiałem, że przy tamtej konfiguracja muszę odinstalować network-manager.

Bądź go dezaktywować.
Np: poleceniem

Kod:

systemctl disable NetworkManager.

Po restarcie już się nie uruchomi.

Wyjechałem w drugi koniec polski i znowu nie mam Wi-Fi. Nazwa sieci się zmieniła "moj@wifi" i jest bez hasła.
Podaje konfiguracje moich plików, które zmieniłem:

Kod:

root@debian:/# cat /etc/network/interfaces

#source /etc/network/interfaces.d/*

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# The loopback network interface

auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid moj@wifi
#wpa-psk brak hasła

Kod:

root@debian:/# cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=true

Próbowałem na rożne sposoby konfigurować sieć. I wciąż jej brak. Proszę o jakieś sugestie.

Offline

 

#24  2019-11-19 15:05:35

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

Lepiej nie używać dziwnych znaków typu @ w nazwach sieci.

Offline

 

#25  2019-11-19 17:50:03

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Ręczna konfiguracja Wi-Fi na Debianie 10

morfik napisał(-a):

Lepiej nie używać dziwnych znaków typu @ w nazwach sieci.

Dlaczego nie. Specjalnie zmieniłem na taki z @ i NM bez problemu się połączył.

Kod:

wlp2s0  IEEE 802.11 ESSID:"ZAKODOWANI@ZDRAJCY" 
     Mode:Managed Frequency:5.24 GHz Access Point: 30:B5:C2:56:84:B9  
     Bit Rate=162 Mb/s  Tx-Power=200 dBm

Ptohos napisał(-a):

Proszę o jakieś sugestie.

Wywal to wszystko co nabazgrałeś i używaj NetworkManagera.
Skończą się twoje problemy.
Poruszasz się po omacku i potem kłopoty.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)