Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#26 2013-07-04 15:56:48

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

Kod:

root:/# ls /cgroup/memory/users/opera/

Masz tam kilka plików *stat i *usage*  które służą do wyświetlania różnych szczegółowych informacji.

Przykładowo:

Kod:

cat /cgroup/memory/users/firefox/memory.stat
cache 116998144
rss 685170688
mapped_file 36450304
swap 0
pgpgin 1104680
pgpgout 908838
pgfault 1249896
pgmajfault 410
inactive_anon 378224640
active_anon 307650560
inactive_file 60002304
active_file 56291328
unevictable 0
hierarchical_memory_limit 1073741824
hierarchical_memsw_limit 1073741824
total_cache 116998144
total_rss 685170688
total_mapped_file 36450304
total_swap 0
total_pgpgin 1104680
total_pgpgout 908838
total_pgfault 1249896
total_pgmajfault 410
total_inactive_anon 378224640
total_active_anon 307650560
total_inactive_file 60002304
total_active_file 56291328
total_unevictable 0

Wystarczy, czy czegoś brakuje?

Sprawdzanie pamięci dla procesu?
W kilobajtach może być? :D

Kod:

cat /proc/`pidof pidgin`/status | grep Vm
VmPeak:   754760 kB
VmSize:   754756 kB
VmLck:      0 kB
VmPin:      0 kB
VmHWM:    96888 kB
VmRSS:    96868 kB
VmData:    47248 kB
VmStk:     212 kB
VmExe:    1072 kB
VmLib:   131512 kB
VmPTE:    1208 kB
VmSwap:      0 kB

Pozdro
;-)

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-04 16:07:23)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#27 2013-07-04 16:12:37

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Domyślam się, że swap to jest od zajętości miejsca w swapie ale u mnie tego nie ma. xD

Kod:

# cat /cgroup/memory/users/opera/memory.stat 
cache 970752
rss 207077376
mapped_file 692224
pgpgin 772980
pgpgout 722187
pgfault 929071
pgmajfault 35475
inactive_anon 104161280
active_anon 103378944
inactive_file 430080
active_file 147456
unevictable 0
hierarchical_memory_limit 209715200
total_cache 970752
total_rss 207077376
total_mapped_file 692224
total_pgpgin 772980
total_pgpgout 722187
total_pgfault 929071
total_pgmajfault 35475
total_inactive_anon 104161280
total_active_anon 103378944
total_inactive_file 430080
total_active_file 147456
total_unevictable 0

W tym drugim chyba jest:

Kod:

# cat /proc/`pidof opera`/status | grep Vm
VmPeak:   868976 kB
VmSize:   778752 kB
VmLck:      0 kB
VmPin:      0 kB
VmHWM:   257576 kB
VmRSS:   256416 kB
VmData:   646468 kB
VmStk:    1052 kB
VmExe:    22384 kB
VmLib:    86340 kB
VmPTE:    1472 kB
VmSwap:   371008 kB

Ostatnio edytowany przez morfik (2013-07-04 16:13:46)

Offline

 

#28 2013-07-04 20:37:05

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

Kod:

cat /cgroup/memory/users/opera/memory.stat 
cache 77684736
rss 194715648
mapped_file 13590528
swap 0
pgpgin 87339
pgpgout 20835
pgfault 104268
pgmajfault 356
inactive_anon 11550720
active_anon 183164928
inactive_file 71905280
active_file 5779456
unevictable 0
hierarchical_memory_limit 536870912
hierarchical_memsw_limit 536870912
total_cache 77684736
total_rss 194715648
total_mapped_file 13590528
total_swap 0
total_pgpgin 87339
total_pgpgout 20835
total_pgfault 104268
total_pgmajfault 356
total_inactive_anon 11550720
total_active_anon 183164928
total_inactive_file 71905280
total_active_file 5779456
total_unevictable 0

Kod:

grep opera `which cgstart`
mkdir -p $CGDIR/cpu/users/opera
echo '1'> $CGDIR/cpu/users/opera/cgroup.clone_children
echo '300' > $CGDIR/cpu/users/opera/cpu.shares
mkdir -p $CGDIR/cpuacct/users/opera
mkdir -p $CGDIR/cpuset/users/opera
mkdir -p $CGDIR/memory/users/opera
echo '1'> $CGDIR/memory/users/opera/cgroup.clone_children
echo '512m' >  $CGDIR/memory/users/opera/memory.soft_limit_in_bytes
echo '32m' > $CGDIR/memory/users/opera/memory.kmem.tcp.limit_in_bytes
echo '512m' >  $CGDIR/memory/users/opera/memory.limit_in_bytes
echo '512m' >  $CGDIR/memory/users/opera/memory.memsw.limit_in_bytes
echo '1' >  $CGDIR/memory/users/opera/memory.oom_control 
mkdir -p $CGDIR/net_cls/users/opera
echo '1' > $CGDIR/net_cls/users/opera/cgroup.clone_children
echo '0x1004' > $CGDIR/net_cls/users/opera/net_cls.classid

Kod:

cat /proc/`pidof opera`/cgroup
13:hugetlb:/
12:net_prio:/
11:perf_event:/
10:blkio:/
9:net_cls:/users/opera
8:freezer:/
7:devices:/
6:memory:/users/opera
5:cpuacct:/
4:cpu:/users/opera
3:debug:/
2:cpuset:/
1:name=openrc:/xdm

SOA#1

W rolach głównych udział wzięli:
http://jacekalex.sh.dug.net.pl/cgstartnew
http://jacekalex.sh.dug.net.pl/cgrules.conf


Poza tym, jest taka piosenka:
"Co Ci przypomina, co Ci przypomina, widok znajomy ten"

Pozdro
;-)

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-04 20:53:49)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#29 2013-07-04 22:16:57

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Ja chyba zrobiłem z tym porządek w końcu.

2 skrypty startowe:

/etc/init.d/cgconfig

Kod:

#!/bin/bash
#
# Start/Stop the workload manager
#
# Copyright IBM Corporation. 2008
#
# Authors:   Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License
# as published by the Free Software Foundation.
#
# This program is distributed in the hope that it would be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#
# cgconfig Control Groups Configuration Startup
# chkconfig: - 5 95
# description: This script runs the cgconfigparser utility to parse and setup
#       the control group filesystem. It uses /etc/cgconfig.conf
#       and parses the configuration specified in there.

### BEGIN INIT INFO
# Provides:       cgconfig
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:    $remote_fs $syslog
# Should-Start:     ypbind
# Should-Stop:     ypbind
# Default-Start:      2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# Short-Description:  Create and setup control group filesystem(s)
# Description:     Create and setup control group filesystem(s)
### END INIT INFO

# get correct location of binaries from configure
prefix=/usr;exec_prefix=${prefix};sbindir=${exec_prefix}/sbin
CGCONFIGPARSER_BIN=$sbindir/cgconfigparser
CONFIG_FILE=/etc/cgconfig.conf
servicename=cgconfig
lockfile=/var/lock/subsys/$servicename

#
# Source LSB routines
#
. /lib/lsb/init-functions

# read the config
CREATE_DEFAULT=yes
if [ -e /etc/default/cgconfig ]; then
    . /etc/default/cgconfig
fi

create_default_groups() {
  defaultcgroup=

    if [ -f /etc/cgrules.conf ]; then
    grep -m1 '^\*[[:space:]]\+' /etc/cgrules.conf | \
      read user ctrl defaultcgroup
      if [ -n "$defaultcgroup" -a "$defaultcgroup" = "*" ]; then
        log_warning_msg "/etc/cgrules.conf incorrect"
        log_warning_msg "Overriding it"
        defaultcgroup=
      fi
    fi

    if [ -z $defaultcgroup ]
    then
      defaultcgroup=sysdefault/
    fi

    #
    # Find all mounted subsystems and create comma-separated list
    # of controllers.
    #
    controllers=`lssubsys 2>/dev/null | tr '\n' ',' | sed s/.$//`

    #
    # Create the default group, ignore errors when the default group
    # already exists.
    #
    cgcreate -f 664 -d 775 -g $controllers:$defaultcgroup 2>/dev/null

    #
    # special rule for cpusets
    #
    if echo $controllers | grep -q -w cpuset; then
        cpus=`cgget -nv -r cpuset.cpus /`
        cgset -r cpuset.cpus=$cpus $defaultcgroup
        mems=`cgget -nv -r cpuset.mems /`
        cgset -r cpuset.mems=$mems $defaultcgroup
    fi

    #
    # Classify everything to default cgroup. Ignore errors, some processes
    # may exit after ps is run and before cgclassify moves them.
    #
    cgclassify -g $controllers:$defaultcgroup `ps --no-headers -eL o tid` \
         2>/dev/null || :
}

start() {
  if [ ! -d "/var/lock/subsys" ]; then 
    mkdir /var/lock/subsys 
  fi
    echo -n "Starting cgconfig service: "
  if [ -f "$lockfile" ]; then
      log_warning_msg "lock file already exists"
      return 0
    fi

    if [ $? -eq 0 ]; then
        if [ ! -s $CONFIG_FILE ]; then
          log_failure_msg $CONFIG_FILE "is not configured"
          return 6
        fi

        $CGCONFIGPARSER_BIN -l $CONFIG_FILE
        retval=$?
        if [ $retval -ne 0 ]; then
          log_failure_msg "Failed to parse " $CONFIG_FILE
          return 1
        fi
    fi

    if [ $CREATE_DEFAULT = "yes" ]; then
        create_default_groups
    fi

    touch "$lockfile"
    retval=$?
    if [ $retval -ne 0 ]; then
      log_failure_msg "Failed to touch $lockfile"
      return 1
    fi
    log_success_msg
    return 0
}

stop() {
  echo -n "Stopping cgconfig service: "
  cgclear
  rm -f "$lockfile"
  log_success_msg
  return 0
}

trapped() {
  #
  # Do nothing
  #
  true
}

usage() {
  echo "$0 <start|stop|restart|condrestart|status>"
  exit 2
}

common() {
  #
  # main script work done here
  #
  trap "trapped ABRT" ABRT
  trap "trapped QUIT" QUIT
  trap "trapped TERM" TERM
  trap "trapped INT"  INT
}

restart() {
  common
  stop
  start
}

RETVAL=0

case $1 in
  'stop')
    common
    stop
    RETVAL=$?
    ;;
  'start')
    common
    start
    RETVAL=$?
    ;;
  'restart'|'reload')
  restart
    RETVAL=$?
    ;;
  'condrestart')
    if [ -f "$lockfile" ]; then
      restart
      RETVAL=$?
    fi
    ;;
  'status')
    if [ -f "$lockfile" ]; then
      echo "Running"
      exit 0
    else
      echo "Stopped"
      exit 3
    fi
  ;;
  *)
    usage
    ;;
esac

exit $RETVAL

oraz /etc/init.d/cgrulesengd

Kod:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     cgrulesengd
# Required-Start:  $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: CGroups rules engine daemon
# Description:    CGroup Rules Engine is a tool for automatically using
#           cgroups to classify processes
### END INIT INFO

# Author: Morfik
#
# Please remove the "Author" lines above and replace them
# with your own name if you copy and modify this script.

# Do NOT "set -e"

# Read configuration variable file if it is present
if [ -f "/etc/default/cgrulesengd" ] ; then
  . /etc/default/cgrulesengd
  OPTIONS="$NODAEMON $LOG"
  if [ -n "$LOG_FILE" ]; then
    OPTIONS="$OPTIONS --logfile=$LOG_FILE"
  fi
  if [ -n "$SOCKET_USER" ]; then
    OPTIONS="$OPTIONS -u $SOCKET_USER"
  fi
  if [ -n "$SOCKET_GROUP" ]; then
    OPTIONS="$OPTIONS -g $SOCKET_GROUP"
  fi
else
  OPTIONS=""
fi

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="CGroups rules engine daemon"
NAME=cgrulesengd
DAEMON=/usr/sbin/$NAME
DAEMON_ARGS="$OPTIONS"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions

#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been started
  #  1 if daemon was already running
  #  2 if daemon could not be started
  start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
    || return 1
  start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
    $DAEMON_ARGS \
    || return 2
  # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
  # to handle requests from services started subsequently which depend
  # on this one. As a last resort, sleep for some time.
}

#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
  # Return
  #  0 if daemon has been stopped
  #  1 if daemon was already stopped
  #  2 if daemon could not be stopped
  #  other if a failure occurred
  start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/2/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
  RETVAL="$?"
  [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
  # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
  # and if the daemon is only ever run from this initscript.
  # If the above conditions are not satisfied then add some other code
  # that waits for the process to drop all resources that could be
  # needed by services started subsequently. A last resort is to
  # sleep for some time.
  start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/2/KILL/5 --exec $DAEMON
  [ "$?" = 2 ] && return 2
  # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
  rm -f $PIDFILE
  return "$RETVAL"
}

#
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
#
do_reload() {
  #
  # If the daemon can reload its configuration without
  # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
  # then implement that here.
  #
  start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
  return 0
}
VERBOSE="yes"

case "$1" in
 start)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
  do_start
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 stop)
  [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
    0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
    2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
  esac
  ;;
 status)
  status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  ;;
 #reload|force-reload)
  #
  # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
  # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
  #
  #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
  #do_reload
  #log_end_msg $?
  #;;
 restart|force-reload)
  #
  # If the "reload" option is implemented then remove the
  # 'force-reload' alias
  #
  log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
  do_stop
  case "$?" in
   0|1)
    do_start
    case "$?" in
      0) log_end_msg 0 ;;
      1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
      *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
    esac
    ;;
   *)
    # Failed to stop
    log_end_msg 1
    ;;
  esac
  ;;
 *)
  #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
  echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  ;;
esac

:

Dwa pliki konfiguracyjne w /etc/default/ :

/etc/default/cgconfig :

Kod:

# Service cgconfig can create a default group in all mounted hierarchies and
# move all processes there on boot. If no default rule is specified in
# /etc/cgrules.conf, the default group is named '/sysdefault'.
# This automatically created group(s) can be useful e.g. when using 'cpu'
# controller to limit cpu.shares of this default group and allowing some more
# important group take most of the CPU.
#
# By default, create these groups:
#CREATE_DEFAULT=yes

# Uncomment following line to disable creation of the default group on startup:
CREATE_DEFAULT=no

/etc/default/cgrulesengd :

Kod:

# /etc/sysconfig/cgred.conf - CGroup Rules Engine Daemon configuration file
# 
# The four options listed below (CONFIG_FILE, LOG_FILE, NODAEMON, LOG) are
# the only valid ones. Defining anything else in this file will cause the
# CGroup Rules Engine program to fail. So, don't do it.

# The pathname to the configuration file for CGroup Rules Engine
CONFIG_FILE="/etc/cgrules.conf"

# Uncomment the following line to log to specified file instead of syslog
LOG_FILE="/var/log/cgrulesengd.log"

# Uncomment the second line to run CGroup Rules Engine in non-daemon mode
NODAEMON=""
#NODAEMON="--nodaemon"

# Set owner of cgred socket. 'cgexec' tool should have write access there
# (either using suid and/or sgid permissions or Linux capabilities).
#SOCKET_USER=""
#SOCKET_GROUP="cgred"

# Uncomment the second line to disable logging for CGroup Rules Engine
# Uncomment the third line to enable more verbose logging.
#LOG=""
#LOG="--nolog"
LOG="-v"

Nie umiem za bardzo przepisać tego pierwszego skryptu ale działa w takiej formie jak jest.

Do tego pliki:

/etc/cgconfig.conf

Kod:

#
# Copyright IBM Corporation. 2007
#
# Authors:  Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License
# as published by the Free Software Foundation.
#
# This program is distributed in the hope that it would be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#

mount {
  cpuset = /cgroup/cpuset;
  cpu   = /cgroup/cpu;
  cpuacct = /cgroup/cpuacct;
  memory = /cgroup/memory;
  devices = /cgroup/devices;
  freezer = /cgroup/freezer;
  net_cls = /cgroup/net_cls;
  blkio  = /cgroup/blkio;
}


group users/opera {
  perm {
    task {
      uid = root;
      gid = root;
    }
    admin {
      uid = root;
      gid = root;
    }
  }
  cpu {
    cpu.shares = "512";
  }
  memory {
    memory.limit_in_bytes = 400M;
  }
}

/etc/cgrules.conf

Kod:

*:opera*                  cpu,memory,net_cls  users/opera/
*:opera                  cpu,memory,net_cls  users/opera/

Test:

Kod:

# /etc/init.d/cgrulesengd stop
[ ok ] Stopping CGroups rules engine daemon: cgrulesengd.
# /etc/init.d/cgconfig stop
[ ok ing cgconfig service: .
# /etc/init.d/cgconfig start
[ ok ing cgconfig service: .
# /etc/init.d/cgrulesengd start
[ ok ] Starting CGroups rules engine daemon: cgrulesengd.
# ps -eo "%mem pid user args" | grep cgrul
0.1 17890 root   /usr/sbin/cgrulesengd -v --logfile=/var/log/cgrulesengd.log
# cat /proc/`pidof opera`/cgroup
32:blkio:/
31:net_cls:/
30:freezer:/
29:devices:/
28:memory:/users/opera
27:cpuacct:/
26:cpu:/users/opera
25:cpuset:/

Teraz tylko dodawać regułki. xD i przydałoby się poprawić ten 1 skrypt.

Offline

 

#30 2013-07-04 22:32:20

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

Jak ja chciałem ustawić wsio w cgconfig, to przez pół dnia miałem same błędy.

W końcu się wkurzyłem, zostawiłem czysty cgconfig.conf (wtedy cgconfig i cgred wstają  prawidłowo), zrobiłem sobie skrypta, żeby limitował firefoxa, zadziałało, to kopiowałem i zmieniałem nazwy programów, aż powstał cgstart, i dalej rośnie. :D

Pozostało tylko w cgrules.conf ustawić, żeby pakował programy, gdzie trzeba (zabawa aliansami i skryptami przy większej liczbie programów nie jest zbyt wygodna), i gotowe.

W skrypcie każda zmiana i poprawka trwa maksimum 5 minut, na pieprzenie z konfiguracją cgconfig mi szkoda czasu i nerwów.

Pozdro
;-)

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-04 23:04:17)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#31 2013-07-04 22:38:55

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

A jeszcze taki problem jest, bo czasem przy starcie systemu, cgrulesengd startuje przed cgconfig, -- to mam dopisać w skrypcie cgrulesengd?

Kod:

# Required-Start:  $remote_fs $syslog $cgconfig
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog $cgconfig

Offline

 

#32 2013-07-04 23:13:28

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

Skąd mam wiedzieć?

Ja ustawiłem cgstart przed cgconfig i cgred w /etc/rc.conf, ale w OpenRC, a nie systemd.
Jak używasz systemd, to już twoja małpa i twój cyrk, kombinuj.

Ten brak skryptów startowych u Ciebie, to preludium wielkiego pomysłu RedHata?  i Lennarta Petteringa, żeby systemd, udev i  cgroup stanowiły jedną całość, i wszystko razem działało, jak NM czy PA. :D

Linus ich spłukał z tymi pomysłami, jajo już może ładować firmware samo, bez udeva, Developerzy Gentoo też pomysł kolegów spłukali, zrobili eudeva - fork udeva, a Debian i Arch dziwnym trafem idą za tymi pomysłami, jak prosiaki do rzeźni.

Cel jest taki: linux = systemd, bez systemd nie ma Linuxa.
Identyczna polityka jest z NM i PA, choć oczywiście te programy nie mają takiego znaczenia, jak systemd,
i łatwiej je zastąpić w systemie.

Pozdro
;-)

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-04 23:24:49)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#33 2013-07-05 01:26:10

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

No ale ja nie mam systemd. :] i chodzi o to by te skrypty się ładowały w odpowiedniej kolejności, a nie raz się jeden załaduje pierwszy, a innym razem drugi.

Offline

 

#34 2013-07-05 10:50:26

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Chyba wiem już jak to zrobić. Teoretycznie powinno się to ustawić za pomocą:

Kod:

update-rc.d cgconfig defaults 20
update-rc.d cgrulesengd defaults 21

Ale mi to i tak ustawia cały czas wszystko na 21. :] Ale można dodać do skryptu cgrulesengd :

Kod:

# Should-Start:   cgconfig
# Should-Stop:    cgconfig

I to powinno wystartować cgconfig przed cgrulesengd. Zresetowałem maszynę 3x i chyba działa. xD

Offline

 

#35 2013-07-05 11:09:07

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

A nie lepiej z tych dwóch skryptów zrobić jednego?
Przecież każdy ma kilka linijek, i jak mają wstawać w odpowiedniej kolejności, to w czym problem?
I tak musiałeś rzeźbić te skrypty, bo w Debianie nie dowieźli. :D

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-05 11:11:53)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#36 2013-07-05 11:18:39

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Nie jestem dobry w pisaniu skryptów i za bardzo nie przerobie tego skryptu od cgconfig, ten cgrulesengd się łatwo napisało i w sumie stworzenie go wymagało tylko kopii pliku szkieletowego, uzupełniając przy tym odpowiednie wartości. xD

Offline

 

#37 2013-07-05 11:34:26

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [SOLVED] Cgroup

Skopiowanie kilku linijek?

Start z jednego doklejasz do start z drugiego, tak samo ustawiasz zmienne, stop, restart, itp.
Więcej tu kopiowania i wklejania do nowych linii, niż prawdziwego kodzenia.
Jedna poważna sprawa, to zmienić w jednym skrypcie nazwy zmiennych, żeby się nie dublowały, jeśli w obu się powtarzają  z różnymi wartościami.

Wystarczy podstawowa znajomość basha.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2013-07-05 11:37:07)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#38 2013-07-05 11:44:10

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Gdyby to były skrypty z debiana to jasne xD ale rzuć okiem na nie. Ja próbowałem przepisać ten domyślny używając pliku szkieletowego ale po ciągłych błędach dałem se siana i zostawiłem taki jak jest.

Offline

 

#39 2013-07-05 18:39:24

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED] Cgroup

Kod:

# Should-Start:   cgconfig
# Should-Stop:    cgconfig

To nie działa. Może za pomocą tego poniżej się uda:

Kod:

root:~# update-rc.d -f cgrulesengd remove
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
root:~# update-rc.d -f cgconfig remove
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
root:~# update-rc.d cgrulesengd start 30 2 3 4 5 . stop 70 0 1 6 .
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
root:~# update-rc.d cgconfig start 29 2 3 4 5 . stop 71 0 1 6 .
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
root:~# cd /etc/rc2.d/
root:/etc/rc2.d# ls -al | grep cg
lrwxrwxrwx  1 root root  18 Jul 5 18:32 S21cgconfig -> ../init.d/cgconfig*
lrwxrwxrwx  1 root root  21 Jul 5 18:31 S22cgrulesengd -> ../init.d/cgrulesengd*

Choć to trochę zastanawiające, że dałem numery 29 i 30 a dostałem 21 i 22 :] W każdym razie z tego co piszą w man, powinno działać. Się zobaczy. xD

EDIT:

Przy okazji trafiłem na programik: bum — teraz życie stało się o wiele prostsze. xD

EDIT:

Ok, wszystko jest tak jak być powinno.

Ostatnio edytowany przez morfik (2013-07-06 13:07:36)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)