Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2021-11-05 16:58:59

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

update Spyder

Witam
proboje dokonac update spyder:

Kod:

conda update anaconda

daje taki błąd:

Kod:

# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ERROR REPORT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Traceback (most recent call last):
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/cli/main.py", line 140, in main
    return activator_main()
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/activate.py", line 1210, in main
    print(activator.execute(), end='')
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/activate.py", line 178, in execute
    return getattr(self, self.command)()
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/activate.py", line 160, in reactivate
    return self._finalize(self._yield_commands(self.build_reactivate()),
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/activate.py", line 502, in build_reactivate
    new_path = self.pathsep_join(self._replace_prefix_in_path(conda_prefix, conda_prefix))
   File "/home/dugy/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/conda/activate.py", line 630, in _replace_prefix_in_path
    if path_list[last_idx + 1] == library_bin_dir:
  IndexError: list index out of range

`$ /home/dugy/anaconda3/bin/conda shell.posix reactivate`

 environment variables:
         CIO_TEST=<not set>
    CONDA_DEFAULT_ENV=base
        CONDA_EXE=/home/dugy/anaconda3/bin/conda
       CONDA_PREFIX=/home/dugy/anaconda3
  CONDA_PROMPT_MODIFIER=(base)
     CONDA_PYTHON_EXE=/home/dugy/anaconda3/bin/python
        CONDA_ROOT=/home/dugy/anaconda3
       CONDA_SHLVL=1
      CURL_CA_BUNDLE=<not set>
           PATH=/home/dugy/anaconda3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games
             :/usr/games:/home/dugy/anaconda3/bin
    REQUESTS_CA_BUNDLE=<not set>
      SSL_CERT_FILE=<not set>

   active environment : base
  active env location : /home/dugy/anaconda3
      shell level : 1
    user config file : /root/.condarc
 populated config files : /root/.condarc
     conda version : 4.10.3
  conda-build version : 3.21.5
     python version : 3.8.12.final.0
    virtual packages : __linux=5.10.0=0
             __glibc=2.31=0
             __unix=0=0
             __archspec=1=x86_64
    base environment : /home/dugy/anaconda3 (writable)
   conda av data dir : /home/dugy/anaconda3/etc/conda
 conda av metadata url : None
      channel URLs : https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
     package cache : /home/dugy/anaconda3/pkgs
             /root/.conda/pkgs
    envs directories : /home/dugy/anaconda3/envs
             /root/.conda/envs
        platform : linux-64
       user-agent : conda/4.10.3 requests/2.26.0 CPython/3.8.12 Linux/5.10.0-8-amd64 debian/11 glibc/2.31
        UID:GID : 0:0
       netrc file : None
      offline mode : False


An unexpected error has occurred. Conda has prepared the above report.

dalej proba aktualizacji spyder tez sie nie udaje. Co jest nie tak?

Offline

 

#2  2021-11-05 23:55:28

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

W terminalu widzisz swoje aktywne środowisko, jak poniżej?

(base) $

Chyba konieczna będzie (re)aktywacja środowiska.

Pokaż wynik

conda info --envs

Ostatnio edytowany przez samu (2021-11-06 12:51:37)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#3  2021-11-14 15:05:44

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

Kod:

(base) dugy@debian:~$ conda info --envs
# conda environments:
#
base         * /home/dugy/anaconda
workenv         /home/dugy/anaconda/envs/workenv

Taki komunikat dostaje jak chce zaktualizowac z poziomu anacondy:

Kod:

NotWritableError: The current user does not have write permissions to a required path.
path: /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json
uid: 1000
gid: 1000

If you feel that permissions on this path are set incorrectly, you can manually
change them by executing

$ sudo chown 1000:1000 /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json

In general, it's not advisable to use 'sudo conda'.

Offline

 

#4  2021-11-14 19:10:27

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

Plik konfiguracji siedzi w

/root/.condarc

Wydaje się, że powinien w katalogu domowym.

Spróbuj:

conda config --write-default

Następnie:

conda update conda

Ostatnio edytowany przez samu (2021-11-14 23:00:02)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#5  2021-11-15 10:05:14

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

Witam

taki wynik dla: conda config --write-default
później zrobiłem:  conda config --describe
natomiast update nie dało efektu żadnego

Kod:

(base) dugy@debian:~$ conda config --write-default

CondaError: The file '/home/dugy/.condarc' already contains configuration information.
Remove the file to proceed.
Use `conda config --describe` to display default configuration.


(base) dugy@debian:~$ conda config --describe
# ######################################################
# ##       Channel Configuration        ##
# ######################################################

# # channels (sequence: primitive)
# #  aliases: channel
# #  env var string delimiter: ','
# #  The list of conda channels to include for relevant operations.
# # 
# channels:
#  - defaults

# # channel_alias (str)
# #  The prepended url location to associate with channel names.
# # 
# channel_alias: https://conda.anaconda.org

# # default_channels (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  The list of channel names and/or urls used for the 'defaults'
# #  multichannel.
# # 
# default_channels:
#  - https://repo.anaconda.com/pkgs/main
#  - https://repo.anaconda.com/pkgs/r

# # override_channels_enabled (bool)
# #  Permit use of the --overide-channels command-line flag.
# # 
# override_channels_enabled: true

# # whitelist_channels (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  The exclusive list of channels allowed to be used on the system. Use
# #  of any other channels will result in an error. If conda-build channels
# #  are to be allowed, along with the --use-local command line flag, be
# #  sure to include the 'local' channel in the list. If the list is empty
# #  or left undefined, no channel exclusions will be enforced.
# # 
# whitelist_channels: []

# # custom_channels (map: primitive)
# #  A map of key-value pairs where the key is a channel name and the value
# #  is a channel location. Channels defined here override the default
# #  'channel_alias' value. The channel name (key) is not included in the
# #  channel location (value). For example, to override the location of
# #  the 'conda-forge' channel where the url to repodata is
# #  https://anaconda-repo.dev/packages/conda-forge/linux-64/repodata.json,
# #  add an entry 'conda-forge: https://anaconda-repo.dev/packages'.
# # 
# custom_channels:
#  pkgs/pro: https://repo.anaconda.com

# # custom_multichannels (map: sequence)
# #  A multichannel is a metachannel composed of multiple channels. The two
# #  reserved multichannels are 'defaults' and 'local'. The 'defaults'
# #  multichannel is customized using the 'default_channels' parameter. The
# #  'local' multichannel is a list of file:// channel locations where
# #  conda-build stashes successfully-built packages. Other multichannels
# #  can be defined with custom_multichannels, where the key is the
# #  multichannel name and the value is a list of channel names and/or
# #  channel urls.
# # 
# custom_multichannels: {}

# # migrated_channel_aliases (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  A list of previously-used channel_alias values. Useful when switching
# #  between different Anaconda Repository instances.
# # 
# migrated_channel_aliases: []

# # migrated_custom_channels (map: primitive)
# #  A map of key-value pairs where the key is a channel name and the value
# #  is the previous location of the channel.
# # 
# migrated_custom_channels: {}

# # add_anaconda_token (bool)
# #  aliases: add_binstar_token
# #  In conjunction with the anaconda command-line client (installed with
# #  `conda install anaconda-client`), and following logging into an
# #  Anaconda Server API site using `anaconda login`, automatically apply a
# #  matching private token to enable access to private packages and
# #  channels.
# # 
# add_anaconda_token: true

# # allow_non_channel_urls (bool)
# #  Warn, but do not fail, when conda detects a channel url is not a valid
# #  channel.
# # 
# allow_non_channel_urls: false

# # restore_free_channel (bool)
# #  "         Add the "free" channel back into defaults, behind
# #  "main" in priority. The "free"         channel was removed
# #  from the collection of default channels in conda 4.7.0.
# # 
# restore_free_channel: false

# # repodata_fns (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  Specify filenames for repodata fetching. The default is
# #  ('current_repodata.json', 'repodata.json'), which tries a subset of
# #  the full index containing only the latest version for each package,
# #  then falls back to repodata.json. You may want to specify something
# #  else to use an alternate index that has been reduced somehow.
# # 
# repodata_fns:
#  - current_repodata.json
#  - repodata.json

# # use_only_tar_bz2 (NoneType, bool)
# #  A boolean indicating that only .tar.bz2 conda packages should be
# #  downloaded. This is forced to True if conda-build is installed and
# #  older than 3.18.3, because older versions of conda break when conda
# #  feeds it the new file format.
# # 
# use_only_tar_bz2:

# # repodata_threads (int)
# #  Threads to use when downloading and reading repodata. When not set,
# #  defaults to None, which uses the default ThreadPoolExecutor behavior.
# # 
# repodata_threads: 0


# ######################################################
# ##      Basic Conda Configuration       ##
# ######################################################

# # envs_dirs (sequence: primitive)
# #  aliases: envs_path
# #  env var string delimiter: ':'
# #  The list of directories to search for named environments. When
# #  creating a new named environment, the environment will be placed in
# #  the first writable location.
# # 
# envs_dirs: []

# # pkgs_dirs (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  The list of directories where locally-available packages are linked
# #  from at install time. Packages not locally available are downloaded
# #  and extracted into the first writable directory.
# # 
# pkgs_dirs: []

# # default_threads (int)
# #  Threads to use by default for parallel operations. Default is None,
# #  which allows operations to choose themselves. For more specific
# #  control, see the other *_threads parameters:   * repodata_threads -
# #  for fetching/loading repodata   * verify_threads - for verifying
# #  package contents in transactions   * execute_threads - for carrying
# #  out the unlinking and linking steps
# # 
# default_threads: 0


# ######################################################
# ##       Network Configuration        ##
# ######################################################

# # client_ssl_cert (NoneType, str)
# #  aliases: client_cert
# #  A path to a single file containing a private key and certificate (e.g.
# #  .pem file). Alternately, use client_ssl_cert_key in conjuction with
# #  client_ssl_cert for individual files.
# # 
# client_ssl_cert:

# # client_ssl_cert_key (NoneType, str)
# #  aliases: client_cert_key
# #  Used in conjunction with client_ssl_cert for a matching key file.
# # 
# client_ssl_cert_key:

# # local_repodata_ttl (bool, int)
# #  For a value of False or 0, always fetch remote repodata (HTTP 304
# #  responses respected). For a value of True or 1, respect the HTTP
# #  Cache-Control max-age header. Any other positive integer values is the
# #  number of seconds to locally cache repodata before checking the remote
# #  server for an update.
# # 
# local_repodata_ttl: 1

# # offline (bool)
# #  Restrict conda to cached download content and file:// based urls.
# # 
# offline: false

# # proxy_servers (map: primitive)
# #  A mapping to enable proxy settings. Keys can be either (1) a
# #  scheme://hostname form, which will match any request to the given
# #  scheme and exact hostname, or (2) just a scheme, which will match
# #  requests to that scheme. Values are are the actual proxy server, and
# #  are of the form 'scheme://[user:password@]host[:port]'. The optional
# #  'user:password' inclusion enables HTTP Basic Auth with your proxy.
# # 
# proxy_servers: {}

# # remote_connect_timeout_secs (float)
# #  The number seconds conda will wait for your client to establish a
# #  connection to a remote url resource.
# # 
# remote_connect_timeout_secs: 9.15

# # remote_max_retries (int)
# #  The maximum number of retries each HTTP connection should attempt.
# # 
# remote_max_retries: 3

# # remote_backoff_factor (int)
# #  The factor determines the time HTTP connection should wait for
# #  attempt.
# # 
# remote_backoff_factor: 1

# # remote_read_timeout_secs (float)
# #  Once conda has connected to a remote resource and sent an HTTP
# #  request, the read timeout is the number of seconds conda will wait for
# #  the server to send a response.
# # 
# remote_read_timeout_secs: 60.0

# # ssl_verify (bool, str)
# #  aliases: verify_ssl
# #  Conda verifies SSL certificates for HTTPS requests, just like a web
# #  browser. By default, SSL verification is enabled, and conda operations
# #  will fail if a required url's certificate cannot be verified. Setting
# #  ssl_verify to False disables certification verification. The value for
# #  ssl_verify can also be (1) a path to a CA bundle file, or (2) a path
# #  to a directory containing certificates of trusted CA.
# # 
# ssl_verify: true


# ######################################################
# ##        Solver Configuration        ##
# ######################################################

# # aggressive_update_packages (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  A list of packages that, if installed, are always updated to the
# #  latest possible version.
# # 
# aggressive_update_packages:
#  - ca-certificates
#  - certifi
#  - openssl

# # auto_update_conda (bool)
# #  aliases: self_update
# #  Automatically update conda when a newer or higher priority version is
# #  detected.
# # 
# auto_update_conda: true

# # channel_priority (ChannelPriority)
# #  Accepts values of 'strict', 'flexible', and 'disabled'. The default
# #  value is 'flexible'. With strict channel priority, packages in lower
# #  priority channels are not considered if a package with the same name
# #  appears in a higher priority channel. With flexible channel priority,
# #  the solver may reach into lower priority channels to fulfill
# #  dependencies, rather than raising an unsatisfiable error. With channel
# #  priority disabled, package version takes precedence, and the
# #  configured priority of channels is used only to break ties. In
# #  previous versions of conda, this parameter was configured as either
# #  True or False. True is now an alias to 'flexible'.
# # 
# channel_priority: flexible

# # create_default_packages (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  Packages that are by default added to a newly created environments.
# # 
# create_default_packages: []

# # disallowed_packages (sequence: primitive)
# #  aliases: disallow
# #  env var string delimiter: '&'
# #  Package specifications to disallow installing. The default is to allow
# #  all packages.
# # 
# disallowed_packages: []

# # force_reinstall (bool)
# #  Ensure that any user-requested package for the current operation is
# #  uninstalled and reinstalled, even if that package already exists in
# #  the environment.
# # 
# force_reinstall: false

# # pinned_packages (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: '&'
# #  A list of package specs to pin for every environment resolution. This
# #  parameter is in BETA, and its behavior may change in a future release.
# # 
# pinned_packages: []

# # pip_interop_enabled (bool)
# #  Allow the conda solver to interact with non-conda-installed python
# #  packages.
# # 
# pip_interop_enabled: false

# # track_features (sequence: primitive)
# #  env var string delimiter: ','
# #  A list of features that are tracked by default. An entry here is
# #  similar to adding an entry to the create_default_packages list.
# # 
# track_features: []


# ######################################################
# ## Package Linking and Install-time Configuration ##
# ######################################################

# # allow_softlinks (bool)
# #  When allow_softlinks is True, conda uses hard-links when possible, and
# #  soft-links (symlinks) when hard-links are not possible, such as when
# #  installing on a different filesystem than the one that the package
# #  cache is on. When allow_softlinks is False, conda still uses hard-
# #  links when possible, but when it is not possible, conda copies files.
# #  Individual packages can override this setting, specifying that certain
# #  files should never be soft-linked (see the no_link option in the build
# #  recipe documentation).
# # 
# allow_softlinks: false

# # always_copy (bool)
# #  aliases: copy
# #  Register a preference that files be copied into a prefix during
# #  install rather than hard-linked.
# # 
# always_copy: false

# # always_softlink (bool)
# #  aliases: softlink
# #  Register a preference that files be soft-linked (symlinked) into a
# #  prefix during install rather than hard-linked. The link source is the
# #  'pkgs_dir' package cache from where the package is being linked.
# #  WARNING: Using this option can result in corruption of long-lived
# #  conda environments. Package caches are *caches*, which means there is
# #  some churn and invalidation. With this option, the contents of
# #  environments can be switched out (or erased) via operations on other
# #  environments.
# # 
# always_softlink: false

# # path_conflict (PathConflict)
# #  The method by which conda handle's conflicting/overlapping paths
# #  during a create, install, or update operation. The value must be one
# #  of 'clobber', 'warn', or 'prevent'. The '--clobber' command-line flag
# #  or clobber configuration parameter overrides path_conflict set to
# #  'prevent'.
# # 
# path_conflict: clobber

# # rollback_enabled (bool)
# #  Should any error occur during an unlink/link transaction, revert any
# #  disk mutations made to that point in the transaction.
# # 
# rollback_enabled: true

# # safety_checks (SafetyChecks)
# #  Enforce available safety guarantees during package installation. The
# #  value must be one of 'enabled', 'warn', or 'disabled'.
# # 
# safety_checks: warn

# # extra_safety_checks (bool)
# #  Spend extra time validating package contents. Currently, runs sha256
# #  verification on every file within each package during installation.
# # 
# extra_safety_checks: false

# # signing_metadata_url_base (NoneType, str)
# #  Base URL for obtaining trust metadata updates (i.e., the `*.root.json`
# #  and `key_mgr.json` files) used to verify metadata and (eventually)
# #  package signatures.
# # 
# signing_metadata_url_base:

# # shortcuts (bool)
# #  Allow packages to create OS-specific shortcuts (e.g. in the Windows
# #  Start Menu) at install time.
# # 
# shortcuts: true

# # non_admin_enabled (bool)
# #  Allows completion of conda's create, install, update, and remove
# #  operations, for non-privileged (non-root or non-administrator) users.
# # 
# non_admin_enabled: true

# # separate_format_cache (bool)
# #  Treat .tar.bz2 files as different from .conda packages when filenames
# #  are otherwise similar. This defaults to False, so that your package
# #  cache doesn't churn when rolling out the new package format. If you'd
# #  rather not assume that a .tar.bz2 and .conda from the same place
# #  represent the same content, set this to True.
# # 
# separate_format_cache: false

# # verify_threads (int)
# #  Threads to use when performing the transaction verification step.
# #  When not set, defaults to 1.
# # 
# verify_threads: 0

# # execute_threads (int)
# #  Threads to use when performing the unlink/link transaction. When not
# #  set, defaults to 1. This step is pretty strongly I/O limited, and you
# #  may not see much benefit here.
# # 
# execute_threads: 0


# ######################################################
# ##      Conda-build Configuration       ##
# ######################################################

# # bld_path (str)
# #  The location where conda-build will put built packages. Same as
# #  'croot', but 'croot' takes precedence when both are defined. Also used
# #  in construction of the 'local' multichannel.
# # 
# bld_path: ''

# # croot (str)
# #  The location where conda-build will put built packages. Same as
# #  'bld_path', but 'croot' takes precedence when both are defined. Also
# #  used in construction of the 'local' multichannel.
# # 
# croot: ''

# # anaconda_upload (NoneType, bool)
# #  aliases: binstar_upload
# #  Automatically upload packages built with conda build to anaconda.org.
# # 
# anaconda_upload:

# # conda_build (map: primitive)
# #  aliases: conda-build
# #  General configuration parameters for conda-build.
# # 
# conda_build: {}


# ######################################################
# ## Output, Prompt, and Flow Control Configuration ##
# ######################################################

# # always_yes (NoneType, bool)
# #  aliases: yes
# #  Automatically choose the 'yes' option whenever asked to proceed with a
# #  conda operation, such as when running `conda install`.
# # 
# always_yes:

# # auto_activate_base (bool)
# #  Automatically activate the base environment during shell
# #  initialization.
# # 
# auto_activate_base: true

# # auto_stack (int)
# #  Implicitly use --stack when using activate if current level of nesting
# #  (as indicated by CONDA_SHLVL environment variable) is less than or
# #  equal to specified value. 0 or false disables automatic stacking, 1 or
# #  true enables it for one level.
# # 
# auto_stack: 0

# # changeps1 (bool)
# #  When using activate, change the command prompt ($PS1) to include the
# #  activated environment.
# # 
# changeps1: true

# # env_prompt (str)
# #  Template for prompt modification based on the active environment.
# #  Currently supported template variables are '{prefix}', '{name}', and
# #  '{default_env}'. '{prefix}' is the absolute path to the active
# #  environment. '{name}' is the basename of the active environment
# #  prefix. '{default_env}' holds the value of '{name}' if the active
# #  environment is a conda named environment ('-n' flag), or otherwise
# #  holds the value of '{prefix}'. Templating uses python's str.format()
# #  method.
# # 
# env_prompt: '({default_env}) '

# # json (bool)
# #  Ensure all output written to stdout is structured json.
# # 
# json: false

# # notify_outdated_conda (bool)
# #  Notify if a newer version of conda is detected during a create,
# #  install, update, or remove operation.
# # 
# notify_outdated_conda: true

# # quiet (bool)
# #  Disable progress bar display and other output.
# # 
# quiet: false

# # report_errors (NoneType, bool)
# #  Opt in, or opt out, of automatic error reporting to core maintainers.
# #  Error reports are anonymous, with only the error stack trace and
# #  information given by `conda info` being sent.
# # 
# report_errors:

# # show_channel_urls (NoneType, bool)
# #  Show channel URLs when displaying what is going to be downloaded.
# # 
# show_channel_urls:

# # verbosity (int)
# #  aliases: verbose
# #  Sets output log level. 0 is warn. 1 is info. 2 is debug. 3 is trace.
# # 
# verbosity: 0

# # unsatisfiable_hints (bool)
# #  A boolean to determine if conda should find conflicting packages in
# #  the case of a failed install.
# # 
# unsatisfiable_hints: true

# # unsatisfiable_hints_check_depth (int)
# #  An integer that specifies how many levels deep to search for
# #  unsatisfiable dependencies. If this number is 1 it will complete the
# #  unsatisfiable hints fastest (but perhaps not the most complete). The
# #  higher this number, the longer the generation of the unsat hint will
# #  take. Defaults to 3.
# # 
# unsatisfiable_hints_check_depth: 2

Offline

 

#6  2021-11-15 17:33:10

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

Pokaż wyniki poniższych komend :

$ conda update -n base -c defaults conda

$ conda update --update-all

Ostatnio edytowany przez samu (2021-11-15 18:02:19)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#7  2021-11-17 18:40:32

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

W załączeniu:

Kod:

(base) dugy@debian:~$ conda update -n base -c defaults conda
Collecting package metadata (current_repodata.json): failed

NotWritableError: The current user does not have write permissions to a required path.
 path: /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json
 uid: 1000
 gid: 1000

If you feel that permissions on this path are set incorrectly, you can manually
change them by executing

 $ sudo chown 1000:1000 /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json

In general, it's not advisable to use 'sudo conda'.


(base) dugy@debian:~$ conda update --update-all
Collecting package metadata (current_repodata.json): failed

NotWritableError: The current user does not have write permissions to a required path.
 path: /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json
 uid: 1000
 gid: 1000

If you feel that permissions on this path are set incorrectly, you can manually
change them by executing

 $ sudo chown 1000:1000 /home/dugy/anaconda/pkgs/cache/f1f1f480.json

In general, it's not advisable to use 'sudo conda'.

Offline

 

#8  2021-11-17 20:12:05

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

export CONDA_ENVS_PATH=${HOME}/anaconda3/envs

conda clean -i

conda update --update-all

Ostatnio edytowany przez samu (2021-11-18 01:04:52)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#9  2021-11-18 21:53:59

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

niestety nie dziala - anakonda sie nie otwiera
conda update --update-all daje taki komunikat

(base) dugy@debian:~$ conda update --update-all
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: /home/dugy/anaconda


The following NEW packages will be INSTALLED:

  daal4py            pkgs/main/linux-64::daal4py-2021.3.0-py38hae6d005_0
  dal                pkgs/main/linux-64::dal-2021.3.0-h06a4308_557
  libllvm11          pkgs/main/linux-64::libllvm11-11.1.0-h3826bc1_0
  mpi                pkgs/main/linux-64::mpi-1.0-mpich
  mpich              pkgs/main/linux-64::mpich-3.3.2-hc856adb_0
  python-lsp-black   pkgs/main/noarch::python-lsp-black-1.0.0-pyhd3eb1b0_0
  python-lsp-jsonrpc pkgs/main/noarch::python-lsp-jsonrpc-1.0.0-pyhd3eb1b0_0
  python-lsp-server  pkgs/main/noarch::python-lsp-server-1.2.4-pyhd3eb1b0_0
  scikit-learn-inte~ pkgs/main/linux-64::scikit-learn-intelex-2021.3.0-py38h06a4308_0
  tbb4py             pkgs/main/linux-64::tbb4py-2021.4.0-py38hd09550d_0

The following packages will be REMOVED:

  libllvm10-10.0.1-hbcb73fb_5
  libllvm9-9.0.1-h4a3c616_1
  pandoc-2.12-h06a4308_0
  pathtools-0.1.2-pyhd3eb1b0_1
  pyls-black-0.4.6-hd3eb1b0_0
  python-jsonrpc-server-0.4.0-py_0
  python-language-server-0.36.2-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be UPDATED:

  _anaconda_depends                          2020.07-py38_0 --> 2021.11-py38_0
  autopep8                               1.5.6-pyhd3eb1b0_0 --> 1.5.7-pyhd3eb1b0_0
  flake8                                 3.9.0-pyhd3eb1b0_0 --> 3.9.2-pyhd3eb1b0_0
  jedi                                0.17.2-py38h06a4308_1 --> 0.18.0-py38h06a4308_1
  llvmlite                            0.36.0-py38h612dafd_4 --> 0.37.0-py38h295c915_1
  numba                               0.53.1-py38ha9443f7_0 --> 0.54.1-py38h51133e4_0
  parso                                          0.7.0-py_0 --> 0.8.2-pyhd3eb1b0_0
  pycodestyle                            2.6.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.7.0-pyhd3eb1b0_0
  pyflakes                               2.2.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.3.1-pyhd3eb1b0_0
  pyls-spyder                            0.3.2-pyhd3eb1b0_0 --> 0.4.0-pyhd3eb1b0_0
  qtawesome                              1.0.2-pyhd3eb1b0_0 --> 1.0.3-pyhd3eb1b0_0
  spyder                               5.0.0-py38h06a4308_1 --> 5.1.5-py38h06a4308_1
  spyder-kernels                       2.0.5-py38h06a4308_0 --> 2.1.3-py38h06a4308_0
  tbb                                     2020.3-hfd86e86_0 --> 2021.4.0-hd09550d_0
  watchdog                             1.0.2-py38h06a4308_1 --> 2.1.3-py38h06a4308_0

The following packages will be DOWNGRADED:

  jupyter_client                         7.0.6-pyhd3eb1b0_0 --> 6.1.12-pyhd3eb1b0_0
  numpy                               1.21.2-py38h20f2e39_0 --> 1.20.3-py38hf144106_0
  numpy-base                          1.21.2-py38h79a1101_0 --> 1.20.3-py38h74d4b33_0
  statsmodels                         0.13.0-py38h7f8727e_0 --> 0.12.2-py38h27cfd23_0


Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
ERROR conda.core.link:_execute(699): An error occurred while uninstalling package 'defaults/linux-64::statsmodels-0.13.0-py38h7f8727e_0'.
Rolling back transaction: done

[Errno 13] Permission denied: '/home/dugy/anaconda/lib/python3.8/site-packages/statsmodels-0.13.0.dist-info/INSTALLER' -> '/home/dugy/anaconda/lib/python3.8/site-packages/statsmodels-0.13.0.dist-info/INSTALLER.c~'
()

Offline

 

#10  2021-11-19 16:24:29

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

Na Twoim miejscu usunąłbym w pizdu całość condy, a później ponownie postawił.

Kod:

https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/rpm-debian.html

A dlaczego nie virtualenv lub pipenv? ;)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#11  2021-11-20 22:12:43

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

Poszedłem za twoja rada i instaluje od nowa tym razem mam dziwny problem:

cały czas mam komunikat:

Kod:

dugy@debian:~/Pobrane$ sudo sh Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh
[sudo] hasło użytkownika dugy: 
dugy nie występuje w pliku sudoers. Ten incydent zostanie zgłoszony.

wiec spróbowałem dodać sie do sudo i ....:

Kod:

dugy@debian:~$ usermod -a -G sudo dugy
bash: usermod: nie znaleziono polecenia

nie wiem co jest grane

nie wiem czy to nie powinien być oddzielny temat?

Offline

 

#12  2021-11-21 11:08:34

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

Postępuj według instrukcji:

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/linux/

# Instaluj w trybie użytkownika, nie super usera (sudo).

Ostatnio edytowany przez samu (2021-11-21 13:19:40)


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#13  2021-11-21 18:34:57

  dugy - Użytkownik

dugy
Użytkownik
Zarejestrowany: 2021-08-24

Re: update Spyder

zadziałąło, problem polegał na tym że instalowałem go z # wiec wybierał /root/anaconda3 i to był problem.

dalej jednak mam problem z sudo - umieszcze ten temat oddzielnie
Dziękuje za pomoc

Offline

 

#14  2021-11-21 18:54:59

  samu - Stały bywalec

samu
Stały bywalec
Skąd: ~/.linux/dug
Zarejestrowany: 2011-06-15

Re: update Spyder

@dugy

In general, it's not advisable to use 'sudo conda'.


https://www.debian.org/logos/button-mini.png

Offline

 

#15  2021-11-26 03:33:51

  fnmirk - Redaktor

fnmirk
Redaktor
Zarejestrowany: 2008-02-19

Re: update Spyder

dugy napisał(-a):

zadziałąło, problem polegał na tym że instalowałem go z # wiec wybierał /root/anaconda3 i to był problem.

Zajrzyj do:

Kod:

man su

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
To nie jest tylko forum, to nasza mała ojczyzna ;-)