Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2021-03-31 00:27:43

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

Nowy dzień, nowa radość na grudą obsianą drodze selera ku świetlistemu światu self-hostingowemu.

Chciałbym móc uruchomić na maszynie wirtualnej różne usługi serwerowe, dlatego zamiast domyślnego w libvirt sposobowi łączenia z siecią, próbuję przestawić je na most sieciowy, tak żeby maszyna wirtualna miała wynegocjowany własny IP od routera i żeby można było ją osiągnąć od strony internetu.

Dzięki nieocenionej pomocy szanownej BiExi udało się postawić działający (chyba) most sieciowy br0. Jednak przy próbie użycia tego mostu jako środka łączności dla maszyny wirtualnej niestety uderzam w ścianę.

Host: Debian 10, 5.9.0-0.bpo.5-amd64
/etc/network/interfaces.d/br0:

Kod:

## DHCP ip config file for br0 ##
auto br0
 
# Bridge setup
 iface br0 inet dhcp
  bridge_ports enp1s0

/etc/sysctl.d/bridge.conf:

Kod:

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables=0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables=0

/etc/udev/rules.d/99-bridge.rules:

Kod:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="module", KERNEL=="br_netfilter", RUN+="/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/bridge.conf"

włączone

Kod:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

a także dodana reguła w firewallu:

Kod:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE

wyniki kilku poleceń:

Kod:

# bridge link
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 4 
6: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 master virbr0 state disabled priority 32 cost 100 
10: tap0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100

# brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
br0       8000.7085c2210f2d    no       enp1s0
                            tap0
virbr0     8000.525400e9130a    yes       virbr0-nic

# iptables -vnL -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  10  705 RETURN   all -- *   *    192.168.122.0/24   224.0.0.0/24    
  0   0 RETURN   all -- *   *    192.168.122.0/24   255.255.255.255   
  0   0 MASQUERADE tcp -- *   *    192.168.122.0/24  !192.168.122.0/24   masq ports: 1024-65535
  0   0 MASQUERADE udp -- *   *    192.168.122.0/24  !192.168.122.0/24   masq ports: 1024-65535
  0   0 MASQUERADE all -- *   *    192.168.122.0/24  !192.168.122.0/24  
  0   0 MASQUERADE all -- *   enp1s0 10.8.0.0/24     0.0.0.0/0      
 541 32540 MASQUERADE all -- *   *    10.8.0.0/24     0.0.0.0/0      

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination

#iptables -vnL |head -n 29
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 f2b-sshd  tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      multiport dports 22
  0   0 ACCEPT   udp -- virbr0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:53
  0   0 ACCEPT   tcp -- virbr0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:53
  0   0 ACCEPT   udp -- virbr0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:67
  0   0 ACCEPT   tcp -- virbr0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:67
  0   0 ACCEPT   udp -- enp1s0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:4210
 341K  19M ACCEPT   all -- tun0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 ACCEPT   all -- *   virbr0 0.0.0.0/0      192.168.122.0/24   ctstate RELATED,ESTABLISHED
  0   0 ACCEPT   all -- virbr0 *    192.168.122.0/24   0.0.0.0/0      
  0   0 ACCEPT   all -- virbr0 virbr0 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
  0   0 REJECT   all -- *   virbr0 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      reject-with icmp-port-unreachable
  0   0 REJECT   all -- virbr0 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      reject-with icmp-port-unreachable
  0   0 ACCEPT   all -- tun0  enp1s0 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
  0   0 ACCEPT   all -- enp1s0 tun0  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 ACCEPT   udp -- *   virbr0 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:68

Chain f2b-sshd (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
  0   0 REJECT   all -- *   *    89.178.214.40    0.0.0.0/0      reject-with icmp-port-unreachable
  0   0 REJECT   all -- *   *    157.245.64.140    0.0.0.0/0      reject-with icmp-port-unreachable
  0   0 REJECT   all -- *   *    106.255.246.90    0.0.0.0/0      reject-with icmp-port-unreachable
[...]

# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.2.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 br0
10.8.0.0    0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 tun0
192.168.2.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 br0
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0

Guest: Ubuntu 20.04 Server LTS zainstalowany przy pomocy libvirt poleceniem:

Kod:

$ virt-install \
 --name "$name" \
 --ram 2048 \
 --cdrom="$isodir/ubuntu-20.04.2-live-server-amd64.iso" \
 --disk path="$HOME"/virtual_machines/"$name"/"$name".qcow2,size=8,format=qcow2 \
 --network=bridge:virbr0 \
 --graphics vnc,listen=0.0.0.0,port=50001 \
 --noautoconsole \
 --os-type linux \
 --virt-type=kvm \
 --vcpus=1,maxvcpus=2 \
 --os-variant ubuntu19.04 #nie ma 20.04 w bazie

Po zainstalowaniu na domyślnych ustawieniach net na guescie chodził bez problemów. Próbowałem przestawić sieć zmieniając treść ~/.config/libvirt/qemu/ubuntu-20.04-webserver.xml z:

Kod:

  <interface type='bridge'>
   <mac address='52:54:00:21:7d:3a'/>
   <source bridge='virbr0'/>
   <model type='virtio'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0'/>
  </interface>

na:

Kod:

  <interface type='bridge'>
   <mac address='52:54:00:21:7d:3a'/>
   <source bridge='br0'/>
  </interface>

Jednak po uruchomieniu guesta sieć była zupełnie niedostępna. Ping 8.8.8.8 kończył się Network is unreachable
Na hoscie ta komenda wypluwa tylko pustą tabelę:

Kod:

 $ virsh domifaddr ubuntu-20.04-webserver
 Name    MAC address     Protocol   Address
-------------------------------------------------------------------------------

Komenda na guescie

Kod:

# ip addr

pokazuje interfejst lo oraz interfejs ens1 o adresie mac takim jak w powyższej konfiguracji, ale w trybie DOWN, bez przydzielonego adresu ip.

Co można zrobić, żeby zawęzić krąg poszukiwań?


a to feler westchnął seler

Offline

 

#2  2021-03-31 01:58:16

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

Na początek mogę poradzić długi i gorący romans z tcpdumpem.

Przy okazji, czy operator internetu nie filtruje czasem po TTL?
NAT zmienia adres źródłowy ale nie zrównuje wartości TTL hosta i WM.

W rezultacie musiałem kiedyś przy ustawieniu  defautl-ttl w systemie na 128. na VMce musiałem dać default_ttl na 129,żeby net działał.
Innym rozwiązaniem jest było http_proxy na hoście gospodarza.

Poza tym masz dwa mostki, NAT,udev dodaje reguły sysctl, jak na początkującego to się zakręciłeś jak słoik z selerem marynowanym. xD

Postaw sobie na początek prostą WM-kę z interfejsem TAP i zobacz,
w jakich warunkach będzie miała net.

Bo jak próbujesz równocześnie uczyć się NAT, FW, wirt-managera i wirtualizacji, to moim zdaniem tylko czas stracisz, bo nie masz stabilnego punktu odniesienia do oczekiwanych rezultatów.

Pozdro

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2021-03-31 13:04:58)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#3  2021-03-31 09:46:51

  BiExi - matka przelozona

BiExi
matka przelozona
Skąd: Gorlice
Zarejestrowany: 2004-04-16
Serwis

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

Popieram to co napisał Jacekalex

TTL'i chyba nie opcina bo nat działa dla openvpn (wykika z innego wątku)

ale zamiesznie z bridge jest

Offline

 

#4  2021-03-31 13:14:50

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

Ja raczej podejrzewam, że katastrofalnym pomysłem jest, żeby libvirt zarządzał siecią do VM.
Zarówno Virtualbox, Libvirt i Docker kolektywnie przekonały mnie, żeby sieci i profili bezpieczeństa nie powierzać automatycznym rozwiązaniom, bo potem po prostu nie wiadomo, gdzie szukać błędu.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#5  2021-04-01 00:30:51

  BiExi - matka przelozona

BiExi
matka przelozona
Skąd: Gorlice
Zarejestrowany: 2004-04-16
Serwis

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

Osobiście za wiele nie mam do czynienia z wirtualizacją ale polecę Ci ciekawy przewodnik
https://morfikov.github.io/post/wirtualizacja-qemu- … debian-linux/

Offline

 

#6  2021-04-02 21:13:13

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

dzięki za odpowiedzi, muszę trochę przeorganizować wiedzę, zanim ruszę dalej.

Tym bardziej, że zbrickował mi się serwer i nie mam nikogo na miejscu, żeby zresetował, więc muszę niestety się wstrzymać.


a to feler westchnął seler

Offline

 

#7  2021-04-09 16:00:02

  developer - Użytkownik

developer
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-03-20

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

seler napisał(-a):

zbrickował mi się serwer

w jakim sensie?

Offline

 

#8  2021-04-12 14:06:36

  seler - Użytkownik

seler
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-05-15

Re: Brak dostępu guesta libvirt kvm do sieci za pośrednictwem mostu

To trochę inny temat, no ale w tym sensie, że ściął mi się totalnie, i to już drugi raz ostatnio :(
Nawet klawiatury nie mogłem podłączyć. Nie reagował też na wciśnięcie poweroff. Potrzebny był hard reset.
Na ekranie zamrożony obraz pulpitu z zaciętą godziną.
To ta maszynka z tego wątku:
https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=29579
Debian Buster na ASRock J4205-ITX na jaju obecnie 5.10.0-0.bpo.4-amd64 z backportów

W logach nic w momencie crashu nie znalazłem oprócz tego fragmentu sysloga:

Kod:

...
Apr 10 02:54:53 server-j4205 systemd[6650]: run-user-1015.mount: Succeeded.
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Apr 10 12:48:46 server-j4205 kernel: [  0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x40, date = 2020-02-27
Apr 10 12:48:46 server-j4205 systemd-modules-load[259]: Inserted module 'lp'

Dodatkowo podczas bootowań systemu zaczęło mi się pojawiać takie paskudztwo w logach:

Kod:

kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]: event severity: fatal
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]: Error 0, type: fatal
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  section_type: Firmware Error Record Reference
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Firmware Error Record Type: SOC Firmware Error Record Type1 (Legacy CrashLog Support)
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Revision: 0
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Record Identifier: 2000200000000
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000000: 00020002 00000001 00000318 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000080: a7697f7d 00000196 00000001 00000001 }.i.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000090: 00000318 00000000 00000000 000ffff8 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000a0: 0000104c 00004010 00004010 00000000 L....@...@......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000b0: 00000000 02000003 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000c0: 00000000 00000000 00000000 00020300 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000f0: 00000002 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000100: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000110: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000120: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000130: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000140: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000150: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000160: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000170: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000180: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000190: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000200: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000210: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000220: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000230: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000240: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000250: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000260: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000270: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]: Error 1, type: fatal
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  section_type: Firmware Error Record Reference
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Firmware Error Record Type: SOC Firmware Error Record Type1 (Legacy CrashLog Support)
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Revision: 0
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Record Identifier: 2000300000001
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000000: 00020003 0000001e 000506c9 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000010: 00000000 f0010f00 00040821 00000000 ........!.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000070: 00000000 00000000 00000000 a7393656 ............V69.
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000080: 00000196 00020003 00000001 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000090: 0000001e 00000007 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000c0: 00000000 000005be 00000000 40000001 ...............@
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000d0: 00000000 00000000 00000000 000003dd ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000e0: 00000000 00050408 e6000000 70025000 .............P.p
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000f0: 00000000 00000000 00000000 40000001 ...............@
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000100: 00000000 07fbfbcd 00000000 0000245e ............^$..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000110: 00000000 00000000 00000000 00000980 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000120: 00000000 00070442 00000000 00000000 ....B...........
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000130: 00880808 00880808 00000101 00000101 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000140: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000150: 00000000 00000000 00081081 00081081 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000160: 38018100 38018100 00034002 00034002 ...8...8.@...@..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000170: 00000000 00000008 00000008 00000008 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000180: 00000008 00760008 00760008 06000302 ......v...v.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000190: 00028712 00000056 00000276 00000000 ....V...v.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001a0: 00000008 00000008 00000008 00000008 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001b0: 00760008 00760008 06000302 00028712 ..v...v.........
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001c0: 00000056 00000276 00000000 00000008 V...v...........
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001d0: 00000008 00000008 00000008 00760008 ..............v.
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001e0: 00760008 06000302 00028712 00000056 ..v.........V...
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001f0: 00000276 00000000 0105000f 0105000f v...............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000200: 00000000 00000000 0000000f 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000210: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000220: 00000000 00000002 00000000 00002d00 .............-..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000230: 00002c00 00002b00 00002c00 00002c00 .,...+...,...,..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000240: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000250: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000260: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000270: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000280: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000290: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000300: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000310: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000320: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000330: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000340: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000350: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000360: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000370: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000380: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000390: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000400: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000410: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000420: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000430: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000440: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000450: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000460: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000470: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000480: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000490: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000500: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000510: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000520: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000530: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000540: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000550: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000560: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000570: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000580: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000590: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000600: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000610: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000620: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000630: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000640: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000650: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000660: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000670: 00000000 00000000 00000000      ............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]: Error 2, type: fatal
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  section_type: Firmware Error Record Reference
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Firmware Error Record Type: SOC Firmware Error Record Type1 (Legacy CrashLog Support)
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Revision: 0
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  Record Identifier: 1000500000002
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000000: 00010005 0000001e 0000001e 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000090: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000100: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000110: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000120: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000130: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000140: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000150: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000160: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000170: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000180: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000190: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000001f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000200: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000210: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000220: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000230: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000240: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000250: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000260: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000270: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000280: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000290: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000002f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000300: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000310: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000320: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000330: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000340: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000350: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000360: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000370: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000380: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000390: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000003f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000400: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000410: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000420: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000430: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000440: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000450: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000460: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000470: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000480: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000490: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000004f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000500: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000510: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000520: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000530: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000540: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000550: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000560: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000570: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000580: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000590: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000005f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000600: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000610: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000620: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000630: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000640: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000650: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000660: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000670: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000680: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000690: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000006f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000700: 00000000 00000016 0000002a 00000000 ........*.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000710: 00367750 00000000 80000461 00000000 Pw6.....a.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000720: 00000000 00000000 003679a9 00000000 .........y6.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000730: 800004a5 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000740: 003679fd 00000000 e00004a9 00000003 .y6.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000750: 00000018 00000000 00367b76 00000000 ........v{6.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000760: e00004db 00000000 00002710 00002710 .........'...'..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000770: 00367bc3 00000000 e00004db 00000001 .{6.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000780: 0002bf20 00050910 00367c10 00000000  ........|6.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000790: e00004db 00000002 0052bf20 00550910 ........ .R...U.
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007a0: 00367c5c 00000000 e00004db 00000003 \|6.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007b0: 0057ef40 005a3930 4f585173 0000009e @.W.09Z.sQXO....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007c0: c000104c 00004010 00004010 00000000 L....@...@......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007d0: 0027e0f0 00000000 80000461 00000000 ..'.....a.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007e0: 00000000 00000000 0027e34a 00000000 ........J.'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000007f0: 800004a5 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000800: 0027e39d 00000000 e00004a9 00000003 ..'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000810: 00000018 00000000 0027e56f 00000000 ........o.'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000820: e00004db 00000000 00002710 00002710 .........'...'..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000830: 0027e5bc 00000000 e00004db 00000001 ..'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000840: 0002bf20 00050910 0027e609 00000000  .........'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000850: e00004db 00000002 0052bf20 00550910 ........ .R...U.
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000860: 0027e656 00000000 e00004db 00000003 V.'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000870: 0057ef40 005a3930 a7697f58 00000196 @.W.09Z.X.i.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000880: c000104c 00004010 00004010 00000000 L....@...@......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000890: 0027e42a 00000000 80000461 00000000 *.'.....a.......
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008a0: 00000000 00000000 0027e682 00000000 ..........'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008b0: 800004a5 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008c0: 0027e6d6 00000000 e00004a9 00000003 ..'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008d0: 00000018 00000000 0027e8aa 00000000 ..........'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008e0: e00004db 00000000 00002710 00002710 .........'...'..
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000008f0: 0027e8f7 00000000 e00004db 00000001 ..'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000900: 0002bf20 00050910 0027e944 00000000  .......D.'.....
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000910: e00004db 00000002 0052bf20 00550910 ........ .R...U.
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000920: 0027e991 00000000 e00004db 00000003 ..'.............
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000930: 0057ef40 005a3930 00000000 00000000 @.W.09Z.........
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000940: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000950: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000960: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000970: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000980: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000990: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  000009f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a30: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a40: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000a90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000aa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000ab0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000ac0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000ad0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000ae0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
kwi 11 23:54:55 server-j4205 kernel: [Hardware Error]:  00000af0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................

Sprawdziłem, że pojawia się od czasu gdy zainstalowałem właśnie kernel z backportów (bodajże dlatego, żeby móc zainstalować nową wersję zfs-on-linux). Nie wiem, czy jedno z drugim ma coś wspólnego, w googlu pojawia się wątek na temat intel-microcode, który również doinstalowałem, ale już po tym jak się ten w/w error zaczął pojawiać w logach.

Ostatnio edytowany przez seler (2021-04-12 14:09:32)


a to feler westchnął seler

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)