Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2022-07-31 12:36:57

  selgroi - Nowy użytkownik

selgroi
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2022-07-31

Problem z javą

Cześć
Mam od kilku dniu problem z odpaleniem serwera gdy który wymaga JAVA-7
Oczywiście zrobiłem update systemu i wszystko się posypało, zainstalowałem na nowo Debian 11, oczywiście zainstalowałem JAVA czyli Zulu-7 i postwał problem gdyż nie czysta mi plików serwera.

Jak to wygląda podaje:

$ java -version
openjdk version "1.7.0_272"
OpenJDK Runtime Environment (Zulu 7.40.0.15-CA-linux64) (build 1.7.0_272-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Zulu 7.40.0.15-CA-linux64) (build 24.272-b10, mixed mode)


Skrypt do odpalania serwera którym zawsze odpalałem serwer i działał do ostatniej aktualizacji:

#!/bin/sh

# Path to main Open folder WITHOUT a trailing slash
RUNPATH="/var/ServerPlay/Heaven"

# GameServer Folder Name
GAMEFOLDER="GameServer"
# GameServer Launch Command
GAMEEXEC="java -Xms4g -Xmx10g -XX:PermSize=4g -XX:MaxPermSize=10g -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=1 -ea -XX:-UseSplitVerifier -javaagent:./libs/al-commons.jar -cp ./libs/*:AL-Game.jar com.gameserver.GameServer"

# LoginServer Folder Name
LOGINFOLDER="LoginServer"
# LoginServer Launch Command
LOGINEXEC="java -Xms8m -Xmx32m -ea -Xbootclasspath/p:./libs/jsr166-1.7.0.jar -cp ./libs/*:AL-Login.jar com.loginserver.LoginServer"

# ChatServer Launch Command
CHATEXEC="java -Xms128m -Xmx128m -ea -Xbootclasspath/p:./libs/jsr166-1.7.0.jar -cp ./libs/*:AL-Chat.jar com.chatserver.ChatServer"
# ChatServer Folder Name
CHATFOLDER="ChatServer"

# DONT NO EDIT AFTER HERE
GAME_PID=$(ps ux | awk '/GameServer/ && !/awk/ {print $2}')
LOGIN_PID=$(ps ux | awk '/LoginServer/ && !/awk/ {print $2}')
CHAT_PID=$(ps ux | awk '/ChatServer/ && !/awk/ {print $2}')

start() {
                if [ -z "$LOGIN_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Login Server..."
                                cd $RUNPATH/$LOGINFOLDER
                                screen -A -m -d -S login.login $LOGINEXEC
        echo "OK"

                else
                                echo "Login Server is already started..."
                fi

                if [ -z "$GAME_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Game Server..."
                                cd $RUNPATH/$GAMEFOLDER
                                screen -A -m -d -S game.game $GAMEEXEC
                                echo "OK"
                else
                                echo "Game Server is already started..."
                fi
               
                if [ -z "$CHAT_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Chat Server..."
                                cd $RUNPATH/$CHATFOLDER
                                screen -A -m -d -S chat.chat $CHATEXEC
                                echo "OK"
                else
                                echo "Chat Server is already started..."
                fi
                return 0
}
stop() {
                echo -n "Stoping Services..."
                if [ ! -z "$LOGIN_PID" ]; then
                                kill $LOGIN_PID
                fi
                if [ ! -z "$GAME_PID" ]; then
                                kill $GAME_PID
                fi
                if [ ! -z "$CHAT_PID" ]; then
                                kill $CHAT_PID
                fi
                                echo "OK"
                return 0
}
start_login() {
                if [ -z "$LOGIN_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Login Server..."
                                cd $RUNPATH/$LOGINFOLDER
                                screen -A -m -d -S login.login $LOGINEXEC
                                echo "OK"
                else
                                echo "Open Login Server is already started..."
                fi
return 0
}
start_game() {
                if [ -z "$GAME_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Game Server..."
                                cd $RUNPATH/$GAMEFOLDER
                                screen -A -m -d -S game.game $GAMEEXEC
                                echo "OK"
                else
                                echo "Open Game Server is already started..."
                fi
return 0
}

start_chat() {
                if [ -z "$CHAT_PID" ]; then
                                echo -n "Starting Chat Server..."
                                cd $RUNPATH/$CHATFOLDER
                                screen -A -m -d -S chat.chat $CHATEXEC
                                echo "OK"
                else
                                echo "Chat Server is already started..."
                fi

return 0
}

stop_login() {
                if [ ! -z "$LOGIN_PID" ]; then
                                kill $LOGIN_PID
                                echo "Stoping login server..."
                else
                                echo "Login server its not started"
                fi

return 0
}

stop_game() {
   
                if [ ! -z "$GAME_PID" ]; then
                                kill $GAME_PID
                                echo "Stoping gameserver server..."
                else
                                echo "Gameserver server its not started"
                fi

return 0
}

stop_chat() {

                if [ ! -z "$CHAT_PID" ]; then
                                kill $CHAT_PID
                                echo "Stoping Chat server..."
                else
                                echo "Chat server its not started"
                fi
   
return 0
}

status() {
echo "[Heaven]========================================="

                if [ ! -z "$LOGIN_PID" ]; then
                                echo "[OK] Login Server Running..."
                else
                                echo "[FAIL] Login Server is not running"
                fi

                if [ ! -z "$GAME_PID" ]; then
                                echo "[OK] Game Server Running..."
                else
                                echo "[FAIL] Game Server is not running"
                fi
                               
                if [ ! -z "$CHAT_PID" ]; then
                                echo "[OK] Chat Server Running..."
                else
                                echo "[FAIL] Chat Server is not running"
                fi
echo "==============================================="
                return 0

}
help() {
echo "Commands: ====================================="
echo "help  = Show this help text"
echo "start  = Starts all servers"
echo "stop  = Stops all servers"
echo "start-login = Starts LoginServer Only"
echo "start-game  = Starts GameServer Only"
echo "start-chat  = Starts ChatServer Only"
echo "stop-login  = Stop LoginServer Only"
echo "stop-game = Stop GameServer Only"
echo "stop-chat = Stop ChatServer Only"
echo "restart  = Restart all servers "
echo "restart-login  = Restart LoginServer Only"
echo "restart-game = Restart GameServer Only"
echo "restart-chat = Restart ChatServer Only"
echo "status = Show status servers"
echo " =============================================="
return 0
}
case "$1" in
        start)
  start
  ;;
        stop)
  stop
  ;;
restart)
                $0 stop $*
                sleep 5
                $0 start $*
        ;;
start-login)
    start_login
        ;;
start-game)
    start_game
        ;;
start-chat)
    start_chat
        ;;
stop-login)
    stop_login
        ;;
stop-game)
  stop_game
  ;;
stop-chat)
  stop_chat
  ;;
restart-login)
  $0 stop_login $*
  sleep 5
  $0 start_login $*
  ;;
restart-game)
  $0 stop_game $*
  sleep 5
  $0 start_game $*
  ;;
restart-chat)
  $0 stop_chat $*
  sleep 5
  $0 start_chat $*
  ;;
help)
  help
  ;;
status)
  status
  ;;
                *)
                                echo $"Usage: $0 (start|stop|stop-login|stop-game|stop-chat|start-login|start-game|start-chat|restart|restart-login|restart-game|restart-chat|status|help)"
                                exit 1
esac
exit $?


Po uruchomieniu mam taki komunikat teraz:

Error opening zip file or JAR manifest missing : ./libs/jsr166-1.7.0.jar
Error occurred during initialization of VM
agent library failed to init: instrument

Nigdy nie miałem problemu z uruchomieniem na żadnym Linux aż do teraz.

Pomoże ktoś rozwiązać problem.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)