Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2018-10-26 20:22:19

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

Jest sobie FreeBSD na wirtualnej maszynie VirtualBox, przy wybraniu sieci na NAT wszystko działa jak należy, gdy wybiorę opcję "Mostkowana karta sieciowa (bridged)", system uruchamia się około 70 sekund dłużej bo stoi na tym:

Kod:

Starting sendmail_submit

Kod:

Starting sendmail_msp_queue

Kod:

cat /var/log/maillog

Oct 26 20:12:29 artur sm-mta[698]: gethostbyaddr(192.168.0.102) failed: 2
Oct 26 20:12:29 artur sm-mta[1881]: starting daemon (8.15.2): SMTP+queueing@00:30:00
Oct 26 20:12:29 artur sm-mta[1881]: STARTTLS=server: file /etc/mail/certs/dh.param unsafe: No such file or directory
Oct 26 20:12:35 artur sm-msp-queue[1949]: starting daemon (8.15.2): queueing@00:30:00

Kod:

cat /var/log/messages

Oct 26 20:11:21 artur syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Copyright (c) 1992-2018 The FreeBSD Project.
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
Oct 26 20:11:21 artur kernel: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Oct 26 20:11:21 artur kernel: FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
Oct 26 20:11:21 artur kernel: FreeBSD 11.2-RELEASE #0 r335510: Fri Jun 22 04:32:14 UTC 2018
Oct 26 20:11:21 artur kernel: root@releng2.nyi.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64
Oct 26 20:11:21 artur kernel: FreeBSD clang version 6.0.0 (tags/RELEASE_600/final 326565) (based on LLVM 6.0.0)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: VT(vga): text 80x25
Oct 26 20:11:21 artur kernel: CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G1820 @ 2.70GHz (2700.05-MHz K8-class CPU)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Origin="GenuineIntel"  Id=0x306c3  Family=0x6  Model=0x3c  Stepping=3
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Features=0x783fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE,SSE2>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Features2=0x4cda220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,PCID,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,XSAVE,OSXSAVE,RDRAND>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: AMD Features=0x28100800<SYSCALL,NX,RDTSCP,LM>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: AMD Features2=0x21<LAHF,ABM>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Structured Extended Features=0x2401<FSGSBASE,INVPCID,NFPUSG>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: TSC: P-state invariant
Oct 26 20:11:21 artur kernel: real memory  = 2147418112 (2047 MB)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: avail memory = 2036371456 (1942 MB)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Event timer "LAPIC" quality 100
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ACPI APIC Table: <VBOX   VBOXAPIC>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ioapic0: Changing APIC ID to 1
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Timecounter "TSC-low" frequency 1350024373 Hz quality 1000
Oct 26 20:11:21 artur kernel: random: entropy device external interface
Oct 26 20:11:21 artur kernel: kbd1 at kbdmux0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: netmap: loaded module
Oct 26 20:11:21 artur kernel: module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xffffffff80ff4550, 0) error 19
Oct 26 20:11:21 artur kernel: random: registering fast source Intel Secure Key RNG
Oct 26 20:11:21 artur kernel: random: fast provider: "Intel Secure Key RNG"
Oct 26 20:11:21 artur kernel: nexus0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: vtvga0: <VT VGA driver> on motherboard
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
Oct 26 20:11:21 artur kernel: acpi0: <VBOX VBOXXSDT> on motherboard
Oct 26 20:11:21 artur kernel: acpi0: Power Button (fixed)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: acpi0: Sleep Button (fixed)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43,0x50-0x53 on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
Oct 26 20:11:21 artur kernel: acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x4008-0x400b on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: isab0: <PCI-ISA bridge> at device 1.0 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: isa0: <ISA bus> on isab0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atapci0: <Intel PIIX4 UDMA33 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xd000-0xd00f at device 1.1 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ata0: <ATA channel> at channel 0 on atapci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ata1: <ATA channel> at channel 1 on atapci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: vgapci0: <VGA-compatible display> mem 0xe0000000-0xe3ffffff irq 18 at device 2.0 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: vgapci0: Boot video device
Oct 26 20:11:21 artur kernel: em0: <Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.1.0> port 0xd010-0xd017 mem 0xf0000000-0xf001ffff irq 19 at device 3.0 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: em0: Ethernet address: 08:00:27:51:db:cd
Oct 26 20:11:21 artur kernel: em0: netmap queues/slots: TX 1/256, RX 1/256
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pcm0: <Intel ICH (82801AA)> port 0xd100-0xd1ff,0xd200-0xd23f irq 21 at device 5.0 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pcm0: <SigmaTel STAC9700/83/84 AC97 Codec>
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ohci0: <Apple KeyLargo/Intrepid USB controller> mem 0xf0804000-0xf0804fff irq 22 at device 6.0 on pci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: usbus0 on ohci0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pci0: <bridge> at device 7.0 (no driver attached)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: acpi_acad0: <AC Adapter> on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: kbd0 at atkbd0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atkbd0: [GIANT-LOCKED]
Oct 26 20:11:21 artur kernel: psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: psm0: [GIANT-LOCKED]
Oct 26 20:11:21 artur kernel: psm0: model IntelliMouse Explorer, device ID 4
Oct 26 20:11:21 artur kernel: orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xc7fff on isa0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atrtc0: <AT realtime clock> at port 0x70 irq 8 on isa0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: atrtc0: registered as a time-of-day clock, resolution 1.000000s
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ppc0: cannot reserve I/O port range
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Timecounters tick every 10.000 msec
Oct 26 20:11:21 artur kernel: pcm0: measured ac97 link rate at 39016 Hz
Oct 26 20:11:21 artur kernel: usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ugen0.1: <Apple OHCI root HUB> at usbus0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: uhub0: <Apple OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ada0 at ata0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ada0: <VBOX HARDDISK 1.0> ATA-6 device
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ada0: Serial Number VB73ba4cfd-dd980cca
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ada0: 33.300MB/s transfers (UDMA2, PIO 65536bytes)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: ada0: 65536MB (134217728 512 byte sectors)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cd0 at ata1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cd0: <VBOX CD-ROM 1.0> Removable CD-ROM SCSI device
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cd0: Serial Number VB2-01700376
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cd0: 33.300MB/s transfers (UDMA2, ATAPI 12bytes, PIO 65534bytes)
Oct 26 20:11:21 artur kernel: cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
Oct 26 20:11:21 artur kernel: Trying to mount root from ufs:/dev/ada0s1a [rw]...
Oct 26 20:11:21 artur kernel: random: unblocking device.
Oct 26 20:11:21 artur kernel: uhub0: 12 ports with 12 removable, self powered
Oct 26 20:11:21 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:21 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:21 artur kernel: nd6_setmtu0: new link MTU on em0 (576) is too small for IPv6
Oct 26 20:11:21 artur ntpd[585]: ntpd 4.2.8p11-a (1): Starting
Oct 26 20:11:21 artur root: /etc/rc: WARNING: failed to start powerd
Oct 26 20:11:21 artur ntpd[586]: leapsecond file ('/var/db/ntpd.leap-seconds.list'): good hash signature
Oct 26 20:11:21 artur ntpd[586]: leapsecond file ('/var/db/ntpd.leap-seconds.list'): loaded, expire=2018-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
Oct 26 20:11:23 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:23 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:23 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:23 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:23 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:23 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:25 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:25 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:25 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:25 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:25 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:25 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:27 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:27 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:27 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:27 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:27 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:27 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:29 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:29 artur ntpd[586]: error resolving pool 0.freebsd.pool.ntp.org: hostname nor servname provided, or not known (8)
Oct 26 20:11:29 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:29 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:29 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:29 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:29 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:31 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:32 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:32 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:32 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:32 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:32 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:33 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:34 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:34 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:34 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:34 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:34 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:36 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:36 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:36 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:36 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:36 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:36 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:38 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:38 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:38 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:38 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:38 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:38 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:40 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:40 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:40 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:40 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:40 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:40 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:42 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:42 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:42 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:42 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:42 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:42 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:44 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:44 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:44 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:44 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:44 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:44 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:46 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:46 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:46 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:46 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:46 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:46 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:48 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:48 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:48 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:48 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:48 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:48 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:50 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:50 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:50 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:50 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:50 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:50 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:52 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:53 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:53 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:53 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:53 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:53 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:54 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:55 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:55 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:55 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:55 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:55 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:57 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:57 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:57 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:57 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:57 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:57 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:11:59 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:11:59 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:11:59 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:11:59 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:11:59 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:11:59 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:01 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:01 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:01 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:01 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:01 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:01 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:03 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:03 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:03 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:03 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:03 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:03 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:05 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:05 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:05 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:05 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:05 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:05 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:07 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:07 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:07 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:07 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:07 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:07 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:09 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:09 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:09 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:09 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:09 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:09 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:11 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:11 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:11 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:11 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:11 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:11 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:13 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:14 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:14 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:14 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:14 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:14 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:15 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:16 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:16 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:16 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:16 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:16 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:18 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:18 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:18 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:18 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:18 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:18 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:20 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:20 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:20 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:20 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:20 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:20 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:22 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:22 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:22 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:22 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:22 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:22 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:24 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:24 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:24 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:24 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:24 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:24 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:25 artur dbus[630]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
Oct 26 20:12:25 artur dbus[630]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
Oct 26 20:12:25 artur dbus[630]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
Oct 26 20:12:25 artur dbus[630]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Oct 26 20:12:26 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:26 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:27 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:27 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:27 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:27 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:28 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:28 artur ntpd[586]: error resolving pool 0.freebsd.pool.ntp.org: hostname nor servname provided, or not known (8)
Oct 26 20:12:29 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:29 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:29 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:29 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:29 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:31 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:31 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:31 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:31 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:31 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:31 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:33 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:33 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:33 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:33 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:33 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:33 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:35 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:35 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:35 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:35 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:35 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:35 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:35 artur console-kit-daemon[1810]: WARNING: Error waiting for native console 1 activation: Inappropriate ioctl for device
Oct 26 20:12:37 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:37 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:37 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:37 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:37 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:37 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:39 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:39 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:39 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:39 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:39 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:39 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:41 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:41 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:41 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:41 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:41 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:41 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:43 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:43 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:43 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:43 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:43 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:43 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:45 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:46 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:46 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:46 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:47 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:47 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:48 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:48 artur kernel: em0: link state changed to DOWN
Oct 26 20:12:48 artur dhclient: New IP Address (em0): 192.168.0.102
Oct 26 20:12:48 artur dhclient: New Subnet Mask (em0): 255.255.255.0
Oct 26 20:12:48 artur dhclient: New Broadcast Address (em0): 255.255.255.255
Oct 26 20:12:50 artur kernel: em0: link state changed to UP
Oct 26 20:12:53 artur dhclient: New Routers (em0): 192.168.0.1
Oct 26 20:12:56 artur su: artur to root on /dev/pts/1

Może ktoś coś doradzić?


KNOPPIX 8.6, Windows 7

Offline

 

#2  2018-10-26 21:32:48

  Yampress - Imperator

Yampress
Imperator
Zarejestrowany: 2007-10-18

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

/etc/rc.conf

Kod:

sendmail_enable="NONE"

/boot/loader.conf

Kod:

autoboot_delay="0"

jak skonfigurowany masz interfejs w /etc/rc.local?

Offline

 

#3  2018-10-26 21:53:29

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

Yampress napisał(-a):

/etc/rc.conf

Kod:

sendmail_enable="NONE"

Pomogło, jakie to ma konsekwencje dla działania systemu?

Yampress napisał(-a):

/boot/loader.conf

Kod:

autoboot_delay="0"

Na razie nie ruszam bo poskutkowało to wyżej.

Yampress napisał(-a):

jak skonfigurowany masz interfejs w /etc/rc.local?

Nie mam takiego pliku, mam rc.conf:

hostname="artur"
keymap="pl.kbd"
ifconfig_em0="DHCP"
local_unbound_enable="YES"
sshd_enable="YES"
moused_enable="YES"
ntpd_enable="YES"
powerd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
kdm4_enable="YES"
sendmail_enable="NONE"


KNOPPIX 8.6, Windows 7

Offline

 

#4  2018-10-27 11:57:37

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

No niestety problem powrócił, po zainstalowaniu Apache'a system teraz stoi na nim te kilkadziesiąt sekund.
Problem chyba leży po stronie karty sieciowej, bo w momencie kiedy uruchamianie stoi to miga co jakiś czas kontrolka z dysku i z sieci, co odpowiada logom (podnoszenia kilkadziesiąt razy interfejsu sieciowego).

Ostatnio edytowany przez loms (2018-10-27 12:07:43)


KNOPPIX 8.6, Windows 7

Offline

 

#5  2018-10-27 19:39:00

  Yampress - Imperator

Yampress
Imperator
Zarejestrowany: 2007-10-18

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

apache stawiasz  i do tego desktop?

zainteresuj sie tym

Kod:

ifconfig_em0="DHCP"

nalezalo by dla serwera przyjac stale ip?
to nie problem po stonie karty sieciowej. to problem dynamicznie przydzielanego ip i apache.. spojrzyj w logi co sie dzieje
i na virtualboxie nalezalo by ustawic most.


i to   local_unbound_enable="YES" sie gryzie z wpisem o sendmailu , ktory Ci podalem.
i to powerd_enable="YES"  usun jesli to nie laptop

]:>

Offline

 

#6  2018-10-27 20:47:29

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

Maszynka jest ogólnie do uczenia się więc stąd KDE i Apache.
IP mam stałe przydzielane po MAC adresie poprzez DHCP.
W VirtualBoxie tak jak pisałem jest ustawiony most.
Pousuwałem to co proponowałeś.

Problem występuje nadal, co do logów to nie jest tam za dużo tego UP i DOWN? To wskazuje na problemy z kartą sieciową, potwierdza to fakt, że na NAT w VirtualBoxie jest ok i nie ma takich logów.


KNOPPIX 8.6, Windows 7

Offline

 

#7  2018-10-27 21:05:28

  Yampress - Imperator

Yampress
Imperator
Zarejestrowany: 2007-10-18

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

Offline

 

#8  2018-10-27 21:21:49

  loms - Użytkownik

loms
Użytkownik
Skąd: Tarnowskie Góry
Zarejestrowany: 2007-07-20

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

root@artur:/usr/home/artur # cat /etc/rc.conf
hostname="artur"
keymap="pl.kbd"
#ifconfig_em0="DHCP"
#local_unbound_enable="YES"
sshd_enable="YES"
moused_enable="YES"
ntpd_enable="YES"
#powerd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
kdm4_enable="YES"
#sendmail_enable="NONE"
apache24_enable="YES"
ifconfig_em0="inet 192.168.0.150 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="192.168.0.1"

Na takim ustawieniu system wstaje i działa jak należy. Problem po części rozwiązany bo jest to już używalne. Pytanie co się dzieje, że przy DHCP tyle razy pobiera ustawienia?


KNOPPIX 8.6, Windows 7

Offline

 

#9  2018-10-27 22:47:47

  Yampress - Imperator

Yampress
Imperator
Zarejestrowany: 2007-10-18

Re: FreeBSD 11.2 dłużej się uruchamia po wybraniu sieci na bridged

Aby przyspieszyc jeszcze start  wylacz pobieranie czasu. Ntpd...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)