Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#51  2017-06-08 19:19:47

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Coś jeszcze nie gra z automatycznym przełączaniem.
Sprawdź:

Kod:

optirun --status

Jak jest off, to włącz:

Kod:

tee /proc/acpi/bbswitch <<< ON

Pokaż:

Kod:

lspci -vnnn | perl -lne 'print if /^\d+\:.+(\[\S+\:\S+\])/' | egrep 'VGA|3D'

I sprawdź:

Kod:

optirun glxinfo | grep OpenGL

i jeszcze raz,

Kod:

glxinfo | grep OpenGL

Może pokaż jeszcze:

Kod:

systemctl status bumblebeed.service

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-08 19:44:53)

Offline

 

#52  2017-06-08 21:57:00

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Karta włączona:

Kod:

milik@irin:~$ optirun --status
Bumblebee status: Ready (3.2.1). X inactive. Discrete video card is on.

milik@irin:~$

Teraz lspci:

Kod:

milik@irin:~$ lspci -vnnn | perl -lne 'print if /^\d+\:.+(\[\S+\:\S+\])/' | egrep 'VGA|3D'
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 5500 [8086:1616] (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
04:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] [10de:1347] (rev a2)
milik@irin:~$

Kod:

milik@irin:~$ optirun glxinfo | grep OpenGL
[10521.554303] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.

[10521.554342] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
milik@irin:~$

Kod:

milik@irin:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) 
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 13.0.6
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 13.0.6
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 13.0.6
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
milik@irin:~$

Kod:

milik@irin:~$ systemctl status bumblebeed.service
● bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2017-06-08 18:59:46 CEST; 2h 57min ago
 Main PID: 379 (bumblebeed)
  Tasks: 1 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
      └─379 /usr/sbin/bumblebeed

cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551014] [ERROR][XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551018] [ERROR][XORG] (EE) Screen 1 deleted because of no matching config section.
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551023] [ERROR][XORG] (EE)
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551029] [ERROR][XORG] (EE) Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs    for all framebuffer devices
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551034] [ERROR][XORG] (EE)
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551038] [ERROR][XORG] (EE)
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551042] [ERROR][XORG] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.8.log" for additional information.
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551047] [ERROR][XORG] (EE)
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.551051] [ERROR][XORG] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
cze 08 21:55:06 irin bumblebeed[379]: [10521.554266] [ERROR]X did not start properly
milik@irin:~$

Ostatnio edytowany przez milik (2017-06-08 21:57:30)

Offline

 

#53  2017-06-08 23:10:21

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs

Spróbuj dodać do /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia pod # BusID swoje:

Kod:

BusID "PCI:4:0:0"

Zrestartuj i sprawdź czy są dalej błędy:

Kod:

systemctl status bumblebeed.service

Jak nie ma to sprawdź czy działa. Jak są to dalej.

Przeinstalowałeś wszystkie pakiety i dalej został błąd z dopasowaniem konfiguracji dla ekranu. Sprawdźmy kompleksowo, może coś podpowie.

Jak będzie za dużo to ogranicz do ostatnich 20/10 wpisów. Stare nas nie interesują.

Kod:

grep bumblebeed /var/log/syslog | tail -n 20

Włącz

Kod:

# tee /proc/acpi/bbswitch <<< ON

i sprawdź:

Kod:

dmesg | grep bbswitch

Kod:

# bumblebeed --debug

Kod:

lsmod | grep nvidia

Jeszcze raz:

Kod:

cat /var/log/Xorg.0.log

Kod:

cat /var/log/Xorg.8.log

Może tam coś zostało.

Kod:

cat ~/.xinitrc

No i to. To co prawda do błędu nic nie ma ale może przyda się do ustawień:

Kod:

xrandr --listproviders

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-08 23:22:31)

Offline

 

#54  2017-06-11 10:02:58

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Dodałem PCI Bus tak jak napisałeś i po restarcie mamy:

Kod:

milik@irin:~$ systemctl status bumblebeed.service
● bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled; vendor prese
  Active: active (running) since Sun 2017-06-11 09:51:28 CEST; 1min 11s ago
 Main PID: 401 (bumblebeed)
  Tasks: 1 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
      └─401 /usr/sbin/bumblebeed

cze 11 09:51:28 irin systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
cze 11 09:51:28 irin bumblebeed[401]: [  2.346833] [INFO]/usr/sbin/bumblebeed 
lines 1-10/10 (END)

Dalej nie działa:

Kod:

milik@irin:~$ optirun glxinfo | grep OpenGL
[ 112.726815] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.

[ 112.726854] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
milik@irin:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) 
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 13.0.6
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.0 Mesa 13.0.6
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 13.0.6
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
milik@irin:~$

Kod:

milik@irin:~$ grep bumblebeed /var/log/syslog | tail -n 20
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047239] [ERROR][XORG] (EE) Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs    for all framebuffer devices
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047243] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047248] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047253] [ERROR][XORG] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.8.log" for additional information.
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047257] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.047261] [ERROR][XORG] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Jun 11 09:49:31 irin bumblebeed[361]: [ 168.092099] [ERROR]X did not start properly
Jun 11 09:51:28 irin bumblebeed[401]: [  2.346833] [INFO]/usr/sbin/bumblebeed 3.2.1 started
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726552] [WARN][XORG] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726585] [ERROR][XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726592] [ERROR][XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726597] [ERROR][XORG] (EE) Screen 1 deleted because of no matching config section.
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726603] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726616] [ERROR][XORG] (EE) Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs    for all framebuffer devices
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726621] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726625] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726629] [ERROR][XORG] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.8.log" for additional information.
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726633] [ERROR][XORG] (EE)
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726638] [ERROR][XORG] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Jun 11 09:53:19 irin bumblebeed[401]: [ 112.726642] [ERROR]X did not start properly
milik@irin:~$

Kod:

root@irin:/home/milik# tee /proc/acpi/bbswitch <<< ON
ON
root@irin:/home/milik# dmesg | grep bbswitch
[  2.350160] bbswitch: loading out-of-tree module taints kernel.
[  2.352990] bbswitch: version 0.8
[  2.352996] bbswitch: Found integrated VGA device 0000:00:02.0: \_SB_.PCI0.GFX0
[  2.353002] bbswitch: Found discrete VGA device 0000:04:00.0: \_SB_.PCI0.RP05.PXSX
[  2.353234] bbswitch: detected an Optimus _DSM function
[  2.353349] bbswitch: Succesfully loaded. Discrete card 0000:04:00.0 is on
[  2.355110] bbswitch: disabling discrete graphics
[ 112.240218] bbswitch: enabling discrete graphics

Kod:

root@irin:/home/milik# bumblebeed --debug
[ 299.931028] [DEBUG]Found card: 04:00.0 (discrete)
[ 299.931048] [DEBUG]Found card: 00:02.0 (integrated)
[ 299.931281] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 299.931476] [DEBUG]Detected nvidia driver (module nvidia)
[ 299.931510] [DEBUG]bbswitch has been detected.
[ 299.931516] [INFO]Switching method 'bbswitch' is available and will be used.
[ 299.931521] [DEBUG]Active configuration:
[ 299.931526] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 299.931531] [DEBUG] X display: :8
[ 299.931535] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[ 299.931541] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 299.931547] [DEBUG] pidfile: /var/run/bumblebeed.pid
[ 299.931552] [DEBUG] xorg.conf file: /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
[ 299.931559] [DEBUG] xorg.conf.d dir: /etc/bumblebee/xorg.conf.d
[ 299.931565] [DEBUG] Xorg binary: /usr/lib/xorg/Xorg
[ 299.931572] [DEBUG] ModulePath: /usr/lib/nvidia/nvidia,/usr/lib/xorg/modules
[ 299.931577] [DEBUG] GID name: bumblebee
[ 299.931580] [DEBUG] Power method: auto
[ 299.931584] [DEBUG] Stop X on exit: 1
[ 299.931587] [DEBUG] Driver: nvidia
[ 299.931592] [DEBUG] Driver module: nvidia
[ 299.931598] [DEBUG] Card shutdown state: 1
[ 299.931621] [DEBUG]Configuration test passed.
[ 299.931641] [ERROR]Daemon already running, pid 401

Kod:

root@irin:/home/milik# lsmod | grep nvidia
nvidia       12312576 0
root@irin:/home/milik#

Kod:

root@irin:/home/milik# cat /var/log/Xorg.0.log
[   3.469] 
X.Org X Server 1.19.2
Release Date: 2017-03-02
[   3.469] X Protocol Version 11, Revision 0
[   3.469] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[   3.469] Current Operating System: Linux irin 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-1 (2017-06-04) x86_64
[   3.469] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=58195624-edb9-4b1d-8bef-babc60edc831 ro pcie_port_pm=off quiet rcutree.rcu_idle_gp_delay=1
[   3.469] Build Date: 03 March 2017 03:14:41PM
[   3.469] xorg-server 2:1.19.2-1 (https://www.debian.org/support) 
[   3.469] Current version of pixman: 0.34.0
[   3.469]   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[   3.469] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[   3.469] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jun 11 09:51:30 2017
[   3.474] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   3.476] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[   3.476] (==) No screen section available. Using defaults.
[   3.476] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[   3.476] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[   3.477] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
  Using the first device section listed.
[   3.477] (**) |  |-->Device "GeForce 940M"
[   3.477] (**) |  |-->GPUDevice "intel"
[   3.477] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  Using a default monitor configuration.
[   3.477] (==) Automatically adding devices
[   3.477] (==) Automatically enabling devices
[   3.477] (==) Automatically adding GPU devices
[   3.477] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[   3.480] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[   3.480]   Entry deleted from font path.
[   3.486] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/X11/misc,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/Type1,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  built-ins
[   3.486] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   3.486] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
  If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[   3.486] (II) Loader magic: 0x560bc3d5ce00
[   3.486] (II) Module ABI versions:
[   3.486]   X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   3.486]   X.Org Video Driver: 23.0
[   3.486]   X.Org XInput driver : 24.1
[   3.486]   X.Org Server Extension : 10.0
[   3.487] (++) using VT number 7

[   3.487] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[   3.487] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[   3.498] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:1616:1025:098a rev 9, Mem @ 0xc2000000/16777216, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[   3.498] (II) "glx" will be loaded by default.
[   3.498] (II) LoadModule: "modesetting"
[   3.507] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   3.507] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   3.507]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[   3.508]   Module class: X.Org Video Driver
[   3.508]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[   3.508] (II) LoadModule: "glx"
[   3.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   3.519] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   3.519]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[   3.519]   ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[   3.519] (II) LoadModule: "modesetting"
[   3.519] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[   3.519] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[   3.519]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[   3.519]   Module class: X.Org Video Driver
[   3.519]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[   3.519] (II) UnloadModule: "modesetting"
[   3.519] (II) Unloading modesetting
[   3.519] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 22027)
[   3.519] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[   3.546] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[   3.546] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[   3.563] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
  "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[   3.563] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[   3.563] (==) modeset(0): RGB weight 888
[   3.563] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[   3.563] (II) Loading sub module "glamoregl"
[   3.563] (II) LoadModule: "glamoregl"
[   3.563] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[   3.574] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[   3.574]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[   3.574]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   3.574] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[   3.605] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[   3.616] (II) modeset(0): glamor initialized
[   3.616] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[   3.617] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[   3.617] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[   3.618] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[   3.618] (II) modeset(0): Manufacturer: AUO Model: 38ed Serial#: 0
[   3.618] (II) modeset(0): Year: 2014 Week: 43
[   3.618] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[   3.618] (II) modeset(0): Digital Display Input
[   3.618] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[   3.618] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[   3.618] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
[   3.618] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[   3.618] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[   3.618] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 
[   3.618] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[   3.618] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[   3.618] (II) modeset(0): redX: 0.580 redY: 0.335  greenX: 0.330 greenY: 0.565
[   3.618] (II) modeset(0): blueX: 0.155 blueY: 0.140  whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   3.618] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[   3.618] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   3.618] (II) modeset(0): clock: 142.0 MHz  Image Size: 344 x 193 mm
[   3.618] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2028 h_sync_end 2076 h_blank_end 2100 h_border: 0
[   3.618] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1090 v_sync_end 1100 v_blanking: 1126 v_border: 0
[   3.618] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block f
[   3.618] (II) modeset(0): AUO
[   3.618] (II) modeset(0): B156HTN03.8
[   3.618] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[   3.618] (II) modeset(0):   00ffffffffffff0006afed3800000000
[   3.618] (II) modeset(0):   2b1801049522137802bbf59455549027
[   3.618] (II) modeset(0):   23505400000001010101010101010101
[   3.618] (II) modeset(0):   010101010101783780b470382e406c30
[   3.618] (II) modeset(0):   aa0058c1100000180000000f00000000
[   3.618] (II) modeset(0):   00000000000000000020000000fe0041
[   3.618] (II) modeset(0):   554f0a202020202020202020000000fe
[   3.618] (II) modeset(0):   004231353648544e30332e38200a00b0
[   3.618] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.1 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2 103.12 1600 1600 1656 1664 1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8  84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0  72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0  81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0  77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0  69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0  81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3  40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2  36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0  73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8  59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3  51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0  61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0  54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8  53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0  54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9  25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6  42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9  36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1  40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0  32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6  20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7  18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[   3.618] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1  12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[   3.619] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[   3.619] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[   3.619] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[   3.619] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[   3.619] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[   3.619] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[   3.619] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[   3.619] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[   3.619] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[   3.619] (II) Loading sub module "fb"
[   3.619] (II) LoadModule: "fb"
[   3.619] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[   3.620] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[   3.620]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[   3.620]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   3.620] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[   3.731] (==) modeset(0): Backing store enabled
[   3.731] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[   3.731] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[   3.732] (==) modeset(0): DPMS enabled
[   3.732] (WW) modeset(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration" is not used
[   3.732] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[   3.732] (II) modeset(0): [DRI2]  DRI driver: i965
[   3.732] (II) modeset(0): [DRI2]  VDPAU driver: i965
[   3.732] (--) RandR disabled
[   3.737] (II) SELinux: Disabled on system
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[   3.744] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[   3.744] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[   3.744] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[   3.744] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[   3.748] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[   3.748] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[   3.810] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[   3.810] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   3.810] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   3.810] (II) LoadModule: "libinput"
[   3.810] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[   3.815] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[   3.815]   compiled for 1.19.0, module version = 0.23.0
[   3.815]   Module class: X.Org XInput Driver
[   3.815]   ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[   3.815] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   3.815] (**) Power Button: always reports core events
[   3.815] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[   3.815] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.815] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.815] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is a keyboard
[   3.832] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[   3.832] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   3.832] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   3.832] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   3.849] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.849] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event5 is a keyboard
[   3.850] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event12)
[   3.850] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   3.850] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   3.850] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[   3.850] (**) Video Bus: always reports core events
[   3.850] (**) Option "Device" "/dev/input/event12"
[   3.850] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.850] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event12 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.850] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event12 is a keyboard
[   3.864] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input13/event12"
[   3.864] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[   3.864] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   3.864] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   3.864] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event12 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.864] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event12 is a keyboard
[   3.864] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event13)
[   3.864] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   3.864] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   3.864] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[   3.864] (**) Video Bus: always reports core events
[   3.864] (**) Option "Device" "/dev/input/event13"
[   3.864] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.865] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event13 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.865] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event13 is a keyboard
[   3.880] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:47/LNXVIDEO:01/input/input14/event13"
[   3.880] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[   3.880] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   3.880] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   3.880] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event13 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.880] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event13 is a keyboard
[   3.880] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[   3.880] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   3.880] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   3.880] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[   3.880] (**) Power Button: always reports core events
[   3.880] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[   3.880] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.881] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.881] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[   3.896] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[   3.896] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[   3.896] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   3.896] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   3.896] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.896] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[   3.896] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event4)
[   3.896] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   3.896] (II) This device may have been added with another device file.
[   3.897] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[   3.897] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   3.897] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   3.897] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[   3.897] (**) Sleep Button: always reports core events
[   3.897] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[   3.897] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.897] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.897] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[   3.912] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[   3.912] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[   3.912] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   3.912] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   3.912] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is tagged by udev as: Keyboard
[   3.912] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event3 is a keyboard
[   3.912] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event14)
[   3.912] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   3.912] (II) This device may have been added with another device file.
[   3.913] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event15)
[   3.913] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   3.913] (II) This device may have been added with another device file.
[   3.913] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event16)
[   3.913] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   3.913] (II) This device may have been added with another device file.
[   3.913] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event1)
[   3.913] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[   3.913] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[   3.913] (II) Using input driver 'libinput' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[   3.913] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[   3.913] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[   3.913] (**) Option "_source" "server/udev"
[   3.972] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Mouse
[   3.972] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event1 is a pointer caps
[   4.004] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:1C4F:0003.0002/input/input1/event1"
[   4.004] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[   4.004] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[   4.004] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) selected scheme none/0
[   4.004] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[   4.004] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[   4.064] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Mouse
[   4.064] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event1 is a pointer caps
[   4.064] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse0)
[   4.064] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.064] (II) This device may have been added with another device file.
[   4.065] (II) config/udev: Adding input device HD WebCam (/dev/input/event17)
[   4.065] (**) HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   4.065] (**) HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   4.065] (II) Using input driver 'libinput' for 'HD WebCam'
[   4.065] (**) HD WebCam: always reports core events
[   4.065] (**) Option "Device" "/dev/input/event17"
[   4.065] (**) Option "_source" "server/udev"
[   4.065] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event17 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.065] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event17 is a keyboard
[   4.096] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-7/2-7:1.0/input/input18/event17"
[   4.096] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 12)
[   4.096] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   4.096] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   4.096] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event17 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.096] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event17 is a keyboard
[   4.096] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event9)
[   4.096] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.096] (II) This device may have been added with another device file.
[   4.097] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event8)
[   4.097] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.097] (II) This device may have been added with another device file.
[   4.097] (II) config/udev: Adding input device SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad (/dev/input/event7)
[   4.097] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[   4.097] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[   4.097] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[   4.097] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[   4.097] (II) LoadModule: "synaptics"
[   4.097] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[   4.098] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[   4.098]   compiled for 1.19.0, module version = 1.9.0
[   4.098]   Module class: X.Org XInput Driver
[   4.098]   ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[   4.098] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad'
[   4.099] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: always reports core events
[   4.099] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[   4.160] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: found clickpad property
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: x-axis range 0 - 1236 (res 12)
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: y-axis range 0 - 898 (res 12)
[   4.160] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: device does not report pressure, will use touch data.
[   4.160] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: device does not report finger width.
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: buttons: left double triple
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Vendor 0x6cb Product 0x7406
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 255
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: invalid finger width range. defaulting to 0 - 15
[   4.160] (**) Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
[   4.160] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: touchpad found
[   4.160] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: always reports core events
[   4.192] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/INT3432:00/i2c-0/i2c-SYN1B81:01/0018:06CB:7406.0001/input/input7/event7"
[   4.192] (II) XINPUT: Adding extended input device "SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[   4.192] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[   4.192] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[   4.192] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.131
[   4.192] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   4.192] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[   4.192] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[   4.192] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[   4.192] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: touchpad found
[   4.193] (II) config/udev: Adding input device SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad (/dev/input/mouse1)
[   4.193] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[   4.193] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[   4.193] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   4.193] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   4.193] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[   4.193] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[   4.193] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[   4.193] (**) Option "_source" "server/udev"
[   4.193] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.193] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[   4.208] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[   4.208] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[   4.208] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   4.208] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   4.208] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.208] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[   4.208] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[   4.209] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.209] (II) This device may have been added with another device file.
[   4.209] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event10)
[   4.209] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   4.209] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[   4.209] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[   4.209] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[   4.209] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[   4.209] (**) Option "_source" "server/udev"
[   4.209] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event10 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.209] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event10 is a keyboard
[   4.224] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input11/event10"
[   4.224] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 15)
[   4.224] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[   4.224] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[   4.224] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event10 is tagged by udev as: Keyboard
[   4.224] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event10 is a keyboard
[   4.224] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event11)
[   4.224] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.224] (II) This device may have been added with another device file.
[   4.225] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[   4.225] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   4.225] (II) This device may have been added with another device file.
[  10.426] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 14573
[  10.426] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  10.426] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[  10.554] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 14573
[  10.554] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  10.554] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
root@irin:/home/milik#

Kod:

root@irin:/home/milik# cat /var/log/Xorg.8.log\
> ^C
root@irin:/home/milik# cat /var/log/Xorg.8.log
[  112.646] 
X.Org X Server 1.19.2
Release Date: 2017-03-02
[  112.646] X Protocol Version 11, Revision 0
[  112.646] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[  112.646] Current Operating System: Linux irin 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-1 (2017-06-04) x86_64
[  112.646] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=58195624-edb9-4b1d-8bef-babc60edc831 ro pcie_port_pm=off quiet rcutree.rcu_idle_gp_delay=1
[  112.646] Build Date: 03 March 2017 03:14:41PM
[  112.646] xorg-server 2:1.19.2-1 (https://www.debian.org/support) 
[  112.646] Current version of pixman: 0.34.0
[  112.646]   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[  112.646] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[  112.646] (==) Log file: "/var/log/Xorg.8.log", Time: Sun Jun 11 09:53:19 2017
[  112.646] (++) Using config file: "/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia"
[  112.646] (++) Using config directory: "/etc/bumblebee/xorg.conf.d"
[  112.646] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  112.646] (==) ServerLayout "Layout0"
[  112.646] (==) No screen section available. Using defaults.
[  112.646] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  112.646] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[  112.647] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
  Using the first device section listed.
[  112.647] (**) |  |-->Device "GeForce 940M"
[  112.647] (**) |  |-->GPUDevice "intel"
[  112.647] (**) |  |-->GPUDevice "DiscreteNvidia"
[  112.647] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  Using a default monitor configuration.
[  112.647] (**) Option "AutoAddDevices" "false"
[  112.647] (**) Option "AutoAddGPU" "false"
[  112.647] (**) Not automatically adding devices
[  112.647] (==) Automatically enabling devices
[  112.647] (**) Not automatically adding GPU devices
[  112.647] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  112.647] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  112.647]   Entry deleted from font path.
[  112.647] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/X11/misc,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/Type1,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  built-ins
[  112.647] (++) ModulePath set to "/usr/lib/nvidia/nvidia,/usr/lib/xorg/modules"
[  112.647] (==) |-->Input Device "<default pointer>"
[  112.647] (==) |-->Input Device "<default keyboard>"
[  112.647] (==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
  Using the default mouse configuration.
[  112.647] (==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
  Using the default keyboard configuration.
[  112.647] (II) Loader magic: 0x55d0514ade00
[  112.647] (II) Module ABI versions:
[  112.647]   X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  112.647]   X.Org Video Driver: 23.0
[  112.647]   X.Org XInput driver : 24.1
[  112.647]   X.Org Server Extension : 10.0
[  112.647] (--) using VT number 7

[  112.647] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[  112.648] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[  112.648] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[  112.649] (--) PCI:*(0:4:0:0) 10de:1347:1025:098c rev 162, Mem @ 0xc3000000/16777216, 0xb0000000/268435456, 0xc0000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128
[  112.649] (II) "glx" will be loaded by default.
[  112.649] (II) LoadModule: "modesetting"
[  112.649] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  112.649] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  112.649]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[  112.649]   Module class: X.Org Video Driver
[  112.649]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[  112.649] (II) LoadModule: "glx"
[  112.649] (II) Loading /usr/lib/nvidia/nvidia/libglx.so
[  112.707] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[  112.707]   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[  112.707]   Module class: X.Org Server Extension
[  112.708] (II) NVIDIA GLX Module 375.66 Mon May 1 14:28:39 PDT 2017
[  112.708] (II) LoadModule: "modesetting"
[  112.709] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  112.709] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  112.709]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[  112.709]   Module class: X.Org Video Driver
[  112.709]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[  112.709] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  112.709] (II) Unloading modesetting
[  112.709] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 21968)
[  112.709] (II) LoadModule: "nvidia"
[  112.709] (II) Loading /usr/lib/nvidia/nvidia/nvidia_drv.so
[  112.716] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[  112.716]   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[  112.716]   Module class: X.Org Video Driver
[  112.717] (II) LoadModule: "mouse"
[  112.717] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
[  112.718] (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
[  112.718]   compiled for 1.19.0, module version = 1.9.2
[  112.718]   Module class: X.Org XInput Driver
[  112.718]   ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[  112.718] (II) LoadModule: "kbd"
[  112.718] (WW) Warning, couldn't open module kbd
[  112.718] (II) UnloadModule: "kbd"
[  112.718] (II) Unloading kbd
[  112.718] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
[  112.718] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[  112.718] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.66 Mon May 1 14:03:26 PDT 2017
[  112.718] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[  112.719] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[  112.719] (II) modeset(2): using default device
[  112.719] (II) modeset(2): using default device
[  112.720] (II) Loading sub module "fb"
[  112.720] (II) LoadModule: "fb"
[  112.720] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  112.720] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  112.720]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  112.720]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  112.720] (II) Loading sub module "wfb"
[  112.720] (II) LoadModule: "wfb"
[  112.720] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[  112.721] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[  112.721]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  112.722]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  112.722] (II) Loading sub module "ramdac"
[  112.722] (II) LoadModule: "ramdac"
[  112.722] (II) Module "ramdac" already built-in
[  112.724] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[  112.724] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  112.724] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[  112.724] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  112.724] (EE) Screen 1 deleted because of no matching config section.
[  112.724] (II) UnloadModule: "nvidia"
[  112.724] (II) UnloadSubModule: "wfb"
[  112.724] (II) UnloadSubModule: "fb"
[  112.724] (EE) 
Fatal server error:
[  112.724] (EE) Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs    for all framebuffer devices
[  112.724] (EE) 
[  112.724] (EE) 
Please consult the The X.Org Foundation support 
   at http://wiki.x.org
 for help. 
[  112.724] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.8.log" for additional information.
[  112.724] (EE) 
[  112.724] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
root@irin:/home/milik#

Jeżeli chodzi o xinitrc to nie mam go w swoim katalogu domowym, jest tylko w /etc/X11/xinitrc i wygląda tak:

Kod:

#!/bin/sh

# /etc/X11/xinit/xinitrc
#
# global xinitrc file, used by all X sessions started by xinit (startx)

# invoke global X session script
. /etc/X11/Xsession

Kod:

root@irin:/home/milik# xrandr --listproviders
Providers: number : 1
Provider 0: id: 0x45 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 3 outputs: 3 associated providers: 0 name:modesetting
root@irin:/home/milik#

Offline

 

#55  2017-06-11 14:46:57

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

To można wycofać, wpis jest prawidłowy ale nic nie zmienił.

Spróbuj dodać do /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia pod # BusID swoje:

Kod:

BusID "PCI:4:0:0"

Spróbuj wymusić:

Kod:

# bumblebee-nvidia --force

Jak to nic nie zmieni to załaduj.

Kod:

# modprobe nvidia_modeset

Włącz

Kod:

# tee /proc/acpi/bbswitch <<< ON

I sprawdź

Kod:

optirun glxinfo | grep OpenGL

Czy ty próbowałeś z dodaniem wpisu w /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia tak jak pisałem wcześniej, jak nie próbowałeś to dodaj taka sekcję.

Kod:

Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  Device "DiscreteNvidia"
EndSection

Wiem że miałeś starszy kernel zainstalowany próbowałeś na nim, może to jakiś bug związany z twoim zestawem, sterownikami nvidia  i nowym kernelem 4.9.0-3. Może sprawdzić na nowszym z aptosid-a.

Kod:

(EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied

Ten błąd był zgłaszany dla starszych serowników niby miał być poprawiony w nowszych.  https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=814630

Mam taką propozycję czy ty masz internet bez limitu. Mogę zrobić livecd z tym samym systemem środowiskiem i kernelem co u ciebie ( nie powinno być więcej niż 1GB ). Spróbuje ustawienia wprowadzić prawidłowe dla ciebie, dodasz wpis do grub-a i uruchomisz obraz iso z dysku. Jak się uruchomi to znaczy że ustawienia są prawidłowe, jak nie to może bug będziemy szukać.

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-11 15:05:22)

Offline

 

#56  2017-06-11 16:12:47

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Kod:

root@irin:/home/milik# bumblebee-nvidia --force
bash: bumblebee-nvidia: nie znaleziono polecenia
root@irin:/home/milik# modprobe nvidia_modeset
root@irin:/home/milik# tee /proc/acpi/bbswitch <<< ON
ON
root@irin:/home/milik# optirun glxinfo | grep OpenGL
[22813.814453] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.

[22813.814489] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
root@irin:/home/milik#

Mam bez limitu, więc luzik. Nie wiem dlaczego to takie uparte cholerstwo. Tyle kombinowania i dalej nie śmiga.

Offline

 

#57  2017-06-11 20:04:29

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

To bumblebee-nvidia --force to z Fedory. Zbyt późno sprawdziłem, na Debianie nie działa.

Obraz ma około 760MB na dysku, umieściłem to na google. Do pobrania pokazuje 726MB:

Obraz ISO

Sumy kontrolne, czy to samo się pobrało. Md5 wystarczy, ale co tam.
md5sum

Kod:

b66a8d49fb3c22901446e7c1068ca48f

sha512sum

Kod:

130da8e9b726fa7701db70d76098ae7f00ac92999a19b832124aef867e256e2d829337ab27f1fcccb10f9c0771da05aa84dba99a1b3120a6359d3b99afbf14cc

Po pobraniu zrób folder i przenieś tam obraz.

Kod:

# mkdir /boot/iso
# cp debian_9_milik.iso /boot/iso/

Teraz w pliku /etc/grub.d/40_custom dodaj wpis

Kod:

menuentry 'Debian Milik Nvidia 375.66' {
    set isofile='/boot/iso/debian_9_milik.iso'
    loopback loop $isofile
    linux (loop)/live/vmlinuz boot=live findiso=$isofile splash --
    initrd (loop)/live/initrd
}

Kod:

# update-grub

I teraz w menu gruba będzie wpis. Ma się uruchomić na karcie nvidia, nie uruchomi się na każdym komputerze ( jeżeli w ogóle ) jest ustawione pod twój.  Zobaczymy co z tego wyszło.

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-11 20:08:09)

Offline

 

#58  2017-06-12 21:14:07

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Uruchomiło się bez problemów z działającą NVIDIĄ. Nawet ten obraz jakby w lepszej rozdzielczości.

http://lumitex.pl/milik/4.JPG

Offline

 

#59  2017-06-12 21:40:41

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Zapomniałem zainstalować openshot-qt tam, ale możesz zainstalować sam na czas sesji i sprawdzić, masz 8GB RAM-u to na pliki tymczasowe zrobił około 4GB. Mogę też doinstalować tego openshot-qt, nie pomyślałem o tym.

Jest zainstalowany ffmpeg i możesz zrobić ten test z postu nr. 5 porównującego CPU z GPU, oczywiście wiadomo bez optirun. Na CPU miałeś 3,5 minuty. Po wynikach wybierzesz jak chcesz konfigurować system czy przez bumblibee, czy tak jak to livecd.

milik:  Nawet ten obraz jakby w lepszej rozdzielczości.

Dpi nie zmieniałem, ustawiłem czcionki lekko, ale prawdą jest że każda karta inaczej wyświetla. Jest zainstalowana nvidia-settings, zawsze można przejrzeć jak się ustawił.

Offline

 

#60  2017-06-12 21:44:33

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

A czy nie możemy od razu ustawić tak jak to livecd? Bez zbędnego sprawdzania :)

edyta \

Jakie ustawiłeś hasło na roota?

Ostatnio edytowany przez milik (2017-06-12 21:45:57)

Offline

 

#61  2017-06-12 21:48:17

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

dugnet

Możemy, zaraz napisze co robić. Choć to wszytko było podane.

Edycja:

Odinstaluj pakiety które instalują się z bumblebee, bbswitch-dkms bumblebee bumblebee-nvidia primus primus-libs socat. To wystarczy do odinstalowania wszystkich.

Kod:

apt-get purge bbswitch-dkms bumblebee primus-libs socat

Teraz tak jak było podane w linkach we wcześniejszych postach, na stronie Debiana.

To pewnie masz już zainstalowane, ale trzeba sprawdzić.

Kod:

# apt-get install x11-xserver-utils

W pliku /etc/X11/xorg.conf dodajemy sekcje z tym że ja dodałem jeszcze sekcje dla intela ze strony Archa. Najczęściej wpis nie jest konieczny, ale nic nie psuje jak jest, a może pomóc. Wpisy dla ciebie.

Kod:

Section "Module"
  Load "modesetting"
EndSection

Section "Device"
  Identifier "nvidia"
  Driver   "nvidia"
  BusID   "PCI:4:0:0"
  Option   "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection

Section "Device"
  Identifier "intel"
  Driver   "modesetting"
  BusID   "PCI:0:2:0"
  Option   "AccelMethod" "sna"
EndSection

Teraz ustawienia dla lightdm, u ciebie domyślny i taki też ustawiałem na livecd. Z tym że na stronie Debiana jest podane ustawienie dla starszej wersji, w nowszych wpis ma być w sekcji  [Seat:*].

Robimy plik /usr/local/bin/switch_nvidia.sh

Dajemy tam:

Kod:

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto

Nadajemy uprawnienia do uruchamiania.

Kod:

# chmod +x /usr/local/bin/switch_nvidia.sh

I tak jak wspomniałem w /etc/lightdm/lightdm.conf w sekcji [Seat:*], dodajemy wpis.

Kod:

display-setup-script=/usr/local/bin/switch_nvidia.sh

Teraz restart

Kod:

# service lightdm restart

I tyle, powinno działać.

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-12 23:14:10)

Offline

 

#62  2017-06-14 17:31:29

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

System się uruchomił, tylko coś dalej nie tak:

Kod:

milik@irin:~$ glxinfo | grep OpenGL
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
milik@irin:~$ optirun glxinfo | grep OpenGL
bash: optirun: nie znaleziono polecenia
milik@irin:~$ systemctl status bumblebeed.service
Unit bumblebeed.service could not be found.
milik@irin:~$

Offline

 

#63  2017-06-14 17:53:16

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Nie działają prawidłowo sterowniki nvidii. Pokaż.

Kod:

cat /var/log/Xorg.0.log

A co się dzieje jak próbujesz zbudować moduły:

Kod:

# dkms build -m nvidia-current/375.66 -k $(uname -r)

Co się dzieje jak przeinstalujesz:

Kod:

# apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nvidia

A nie masz ty czasami dracut-a. Prawidłowo działa, jak oczywiście jest bo może masz initramfs-tools i używasz update-initramfs.

Kod:

# dracut

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-14 18:08:03)

Offline

 

#64  2017-06-14 20:55:17

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Kod:

root@irin:/home/milik# cat /var/log/Xorg.0.log
[  39.603] 
X.Org X Server 1.19.2
Release Date: 2017-03-02
[  39.603] X Protocol Version 11, Revision 0
[  39.603] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[  39.603] Current Operating System: Linux irin 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.9.30-1 (2017-06-04) x86_64
[  39.603] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=58195624-edb9-4b1d-8bef-babc60edc831 ro pcie_port_pm=off quiet rcutree.rcu_idle_gp_delay=1
[  39.603] Build Date: 03 March 2017 03:14:41PM
[  39.603] xorg-server 2:1.19.2-1 (https://www.debian.org/support) 
[  39.603] Current version of pixman: 0.34.0
[  39.603]   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  to make sure that you have the latest version.
[  39.603] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[  39.603] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jun 14 17:28:38 2017
[  39.603] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[  39.603] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  39.603] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[  39.603] (==) No screen section available. Using defaults.
[  39.603] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  39.603] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[  39.604] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
  Using the first device section listed.
[  39.604] (**) |  |-->Device "GeForce 940M"
[  39.604] (**) |  |-->GPUDevice "intel"
[  39.604] (**) |  |-->GPUDevice "nvidia"
[  39.604] (**) |  |-->GPUDevice "intel"
[  39.604] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  Using a default monitor configuration.
[  39.604] (==) Automatically adding devices
[  39.604] (==) Automatically enabling devices
[  39.604] (==) Automatically adding GPU devices
[  39.604] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[  39.604] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  39.604]   Entry deleted from font path.
[  39.604] (==) FontPath set to:
  /usr/share/fonts/X11/misc,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
  /usr/share/fonts/X11/Type1,
  /usr/share/fonts/X11/100dpi,
  /usr/share/fonts/X11/75dpi,
  built-ins
[  39.604] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[  39.604] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
  If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[  39.604] (II) Loader magic: 0x55a22fe6de00
[  39.604] (II) Module ABI versions:
[  39.604]   X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  39.604]   X.Org Video Driver: 23.0
[  39.604]   X.Org XInput driver : 24.1
[  39.604]   X.Org Server Extension : 10.0
[  39.604] (++) using VT number 7

[  39.604] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[  39.605] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[  39.616] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[  39.617] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:1616:1025:098a rev 9, Mem @ 0xc2000000/16777216, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[  39.617] (--) PCI: (0:4:0:0) 10de:1347:1025:098c rev 162, Mem @ 0xc3000000/16777216, 0xb0000000/268435456, 0xc0000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128
[  39.617] (II) "glx" will be loaded by default.
[  39.617] (II) LoadModule: "modesetting"
[  39.618] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  39.618] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  39.618]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[  39.618]   Module class: X.Org Video Driver
[  39.618]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[  39.618] (II) LoadModule: "glx"
[  39.618] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[  39.622] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[  39.622]   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[  39.622]   Module class: X.Org Server Extension
[  39.622] (II) NVIDIA GLX Module 375.66 Mon May 1 14:28:39 PDT 2017
[  39.622] (II) LoadModule: "modesetting"
[  39.622] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[  39.622] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[  39.622]   compiled for 1.19.2, module version = 1.19.2
[  39.622]   Module class: X.Org Video Driver
[  39.622]   ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[  39.622] (II) UnloadModule: "modesetting"
[  39.622] (II) Unloading modesetting
[  39.622] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 21922)
[  39.622] (II) LoadModule: "nvidia"
[  39.622] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[  39.622] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[  39.622]   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[  39.622]   Module class: X.Org Video Driver
[  39.622] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[  39.622] (II) NVIDIA dlloader X Driver 375.66 Mon May 1 14:03:26 PDT 2017
[  39.622] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[  39.633] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card1
[  39.633] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[  39.633] (II) Loading sub module "fb"
[  39.633] (II) LoadModule: "fb"
[  39.633] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  39.633] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  39.633]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  39.633]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  39.633] (II) Loading sub module "wfb"
[  39.633] (II) LoadModule: "wfb"
[  39.633] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[  39.633] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[  39.633]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  39.633]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  39.633] (II) Loading sub module "ramdac"
[  39.633] (II) LoadModule: "ramdac"
[  39.633] (II) Module "ramdac" already built-in
[  39.634] (EE) Screen 1 deleted because of no matching config section.
[  39.634] (II) UnloadModule: "nvidia"
[  39.634] (II) UnloadSubModule: "wfb"
[  39.634] (II) UnloadSubModule: "fb"
[  39.634] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
  "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[  39.634] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[  39.634] (==) modeset(0): RGB weight 888
[  39.634] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[  39.634] (II) Loading sub module "glamoregl"
[  39.634] (II) LoadModule: "glamoregl"
[  39.634] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[  39.638] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[  39.638]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  39.638]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  39.638] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[  39.649] (EE) modeset(0): eglGetDisplay() failed
[  39.650] (EE) modeset(0): glamor initialization failed
[  39.650] (II) modeset(0): ShadowFB: preferred YES, enabled YES
[  39.650] (II) modeset(0): Double-buffered shadow updates: off
[  39.650] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
[  39.651] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[  39.651] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[  39.651] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
[  39.651] (II) modeset(0): Manufacturer: AUO Model: 38ed Serial#: 0
[  39.651] (II) modeset(0): Year: 2014 Week: 43
[  39.651] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
[  39.651] (II) modeset(0): Digital Display Input
[  39.651] (II) modeset(0): 6 bits per channel
[  39.651] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
[  39.652] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19
[  39.652] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[  39.652] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[  39.652] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 
[  39.652] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[  39.652] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[  39.652] (II) modeset(0): redX: 0.580 redY: 0.335  greenX: 0.330 greenY: 0.565
[  39.652] (II) modeset(0): blueX: 0.155 blueY: 0.140  whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[  39.652] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[  39.652] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[  39.652] (II) modeset(0): clock: 142.0 MHz  Image Size: 344 x 193 mm
[  39.652] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2028 h_sync_end 2076 h_blank_end 2100 h_border: 0
[  39.652] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1090 v_sync_end 1100 v_blanking: 1126 v_border: 0
[  39.652] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block f
[  39.652] (II) modeset(0): AUO
[  39.652] (II) modeset(0): B156HTN03.8
[  39.652] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[  39.652] (II) modeset(0):   00ffffffffffff0006afed3800000000
[  39.652] (II) modeset(0):   2b1801049522137802bbf59455549027
[  39.652] (II) modeset(0):   23505400000001010101010101010101
[  39.652] (II) modeset(0):   010101010101783780b470382e406c30
[  39.652] (II) modeset(0):   aa0058c1100000180000000f00000000
[  39.652] (II) modeset(0):   00000000000000000020000000fe0041
[  39.652] (II) modeset(0):   554f0a202020202020202020000000fe
[  39.652] (II) modeset(0):   004231353648544e30332e38200a00b0
[  39.652] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.1 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2 103.12 1600 1600 1656 1664 1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8  84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0  72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0  81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0  77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0  69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0  81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3  40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2  36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0  73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8  59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3  51.56 800 800 828 832 512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0  61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0  54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8  53.25 720 760 836 952 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0  54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9  25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6  42.38 680 716 784 888 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9  36.00 680 704 720 760 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1  40.81 576 608 668 760 432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0  32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6  20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7  18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[  39.652] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1  12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[  39.653] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[  39.653] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[  39.653] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
[  39.653] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[  39.653] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[  39.653] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[  39.653] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[  39.653] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[  39.653] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[  39.653] (II) Loading sub module "fb"
[  39.653] (II) LoadModule: "fb"
[  39.653] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  39.653] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  39.653]   compiled for 1.19.2, module version = 1.0.0
[  39.653]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  39.653] (II) Loading sub module "shadow"
[  39.653] (II) LoadModule: "shadow"
[  39.653] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[  39.653] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[  39.653]   compiled for 1.19.2, module version = 1.1.0
[  39.653]   ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  39.653] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[  39.653] (==) modeset(0): Backing store enabled
[  39.653] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[  39.653] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[  39.654] (==) modeset(0): DPMS enabled
[  39.654] (WW) modeset(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration" is not used
[  39.654] (--) RandR disabled
[  39.657] (II) SELinux: Disabled on system
[  39.657] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
[  39.657] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[  39.657] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[  39.695] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[  39.695] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.695] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.695] (II) LoadModule: "libinput"
[  39.695] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[  39.696] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[  39.696]   compiled for 1.19.0, module version = 0.23.0
[  39.696]   Module class: X.Org XInput Driver
[  39.696]   ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[  39.696] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  39.696] (**) Power Button: always reports core events
[  39.696] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[  39.696] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.697] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.697] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[  39.712] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[  39.712] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[  39.712] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.712] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.736] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.736] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[  39.736] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event10)
[  39.736] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.736] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.736] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[  39.736] (**) Video Bus: always reports core events
[  39.736] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[  39.736] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.736] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.736] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is a keyboard
[  39.752] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input11/event10"
[  39.752] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[  39.752] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.752] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.752] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.752] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is a keyboard
[  39.752] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event11)
[  39.753] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.753] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.753] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[  39.753] (**) Video Bus: always reports core events
[  39.753] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[  39.753] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.753] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.753] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is a keyboard
[  39.776] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:47/LNXVIDEO:01/input/input12/event11"
[  39.776] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 8)
[  39.776] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.776] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.777] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.777] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is a keyboard
[  39.778] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[  39.778] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.778] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.778] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[  39.778] (**) Power Button: always reports core events
[  39.778] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[  39.778] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.778] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.778] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is a keyboard
[  39.792] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[  39.792] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[  39.792] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.792] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.792] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.792] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is a keyboard
[  39.792] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event3)
[  39.792] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.792] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.793] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
[  39.793] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.793] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.793] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[  39.793] (**) Sleep Button: always reports core events
[  39.793] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[  39.793] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.793] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.793] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[  39.808] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2/event2"
[  39.808] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[  39.808] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.808] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.809] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.809] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[  39.810] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event12)
[  39.810] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.810] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.811] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event13)
[  39.811] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.811] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.811] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event14)
[  39.811] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.811] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.812] (II) config/udev: Adding input device HD WebCam (/dev/input/event7)
[  39.812] (**) HD WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.812] (**) HD WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.812] (II) Using input driver 'libinput' for 'HD WebCam'
[  39.812] (**) HD WebCam: always reports core events
[  39.812] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[  39.812] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.813] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.813] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is a keyboard
[  39.852] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-7/2-7:1.0/input/input8/event7"
[  39.852] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD WebCam" (type: KEYBOARD, id 11)
[  39.852] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.852] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.852] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.852] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is a keyboard
[  39.852] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event9)
[  39.852] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.852] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.853] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event8)
[  39.853] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.853] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.853] (II) config/udev: Adding input device SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad (/dev/input/event5)
[  39.853] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[  39.853] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[  39.853] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[  39.853] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[  39.853] (II) LoadModule: "synaptics"
[  39.853] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[  39.853] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[  39.853]   compiled for 1.19.0, module version = 1.9.0
[  39.853]   Module class: X.Org XInput Driver
[  39.853]   ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[  39.853] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad'
[  39.853] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: always reports core events
[  39.853] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[  39.904] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: found clickpad property
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: x-axis range 0 - 1236 (res 12)
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: y-axis range 0 - 898 (res 12)
[  39.904] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: device does not report pressure, will use touch data.
[  39.904] (II) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: device does not report finger width.
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: buttons: left double triple
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Vendor 0x6cb Product 0x7406
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: invalid pressure range. defaulting to 0 - 255
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: invalid finger width range. defaulting to 0 - 15
[  39.904] (**) Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
[  39.904] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: touchpad found
[  39.904] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: always reports core events
[  39.936] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/INT3432:00/i2c-0/i2c-SYN1B81:01/0018:06CB:7406.0001/input/input5/event5"
[  39.936] (II) XINPUT: Adding extended input device "SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 12)
[  39.936] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[  39.936] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[  39.936] (**) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.131
[  39.936] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[  39.936] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[  39.936] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[  39.936] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[  39.936] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: touchpad found
[  39.937] (II) config/udev: Adding input device SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad (/dev/input/mouse0)
[  39.937] (**) SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[  39.937] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[  39.937] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.937] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.937] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[  39.937] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[  39.937] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[  39.937] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.937] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.937] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[  39.952] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[  39.952] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[  39.952] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.952] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.952] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.952] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[  39.952] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[  39.952] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.952] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.953] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event15)
[  39.953] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  39.953] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[  39.953] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[  39.953] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[  39.953] (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
[  39.953] (**) Option "_source" "server/udev"
[  39.953] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.953] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is a keyboard
[  39.968] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input16/event15"
[  39.968] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[  39.968] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  39.968] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  39.969] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is tagged by udev as: Keyboard
[  39.969] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is a keyboard
[  39.969] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event16)
[  39.969] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.969] (II) This device may have been added with another device file.
[  39.970] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[  39.970] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  39.970] (II) This device may have been added with another device file.
[  45.618] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 14573
[  45.618] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  45.618] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[  45.683] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 14573
[  45.683] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  45.683] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[ 9494.609] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse1)
[ 9494.609] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 9494.609] (II) This device may have been added with another device file.
[ 9494.662] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event17)
[ 9494.662] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 9494.662] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 9494.662] (II) Using input driver 'libinput' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[ 9494.662] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[ 9494.662] (**) Option "Device" "/dev/input/event17"
[ 9494.662] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 9494.716] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event17 is tagged by udev as: Mouse
[ 9494.716] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event17 is a pointer caps
[ 9494.740] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:1C4F:0003.0002/input/input18/event17"
[ 9494.740] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 15)
[ 9494.740] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 9494.740] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 9494.740] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 9494.740] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 9497.773] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 14573
[ 9497.773] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 9497.773] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 142.00 1920 2028 2076 2100 1080 1090 1100 1126 -hsync -vsync (67.6 kHz eP)
[ 9497.806] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.806] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event4 is a keyboard
[ 9497.807] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.807] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event10 is a keyboard
[ 9497.807] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.807] (II) input device 'Video Bus', /dev/input/event11 is a keyboard
[ 9497.808] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.808] (II) input device 'Power Button', /dev/input/event1 is a keyboard
[ 9497.808] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.808] (II) input device 'Sleep Button', /dev/input/event2 is a keyboard
[ 9497.809] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.809] (II) input device 'HD WebCam', /dev/input/event7 is a keyboard
[ 9497.809] (--) synaptics: SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad: touchpad found
[ 9497.810] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.810] (II) input device 'AT Translated Set 2 keyboard', /dev/input/event0 is a keyboard
[ 9497.810] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is tagged by udev as: Keyboard
[ 9497.810] (II) input device 'Acer WMI hotkeys', /dev/input/event15 is a keyboard
[ 9497.868] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event17 is tagged by udev as: Mouse
[ 9497.868] (II) input device 'SIGMACHIP Usb Mouse', /dev/input/event17 is a pointer caps
root@irin:/home/milik#

Kod:

root@irin:/home/milik# dkms build -m nvidia-current/375.66 -k $(uname -r)
Module nvidia-current/375.66 already built for kernel 4.9.0-3-amd64/4
root@irin:/home/milik#

Xserver org przeinstalował się normalnie, natomiast dracut-a nie ma:

Kod:

root@irin:/home/milik# dracut
bash: dracut: nie znaleziono polecenia
root@irin:/home/milik#

Offline

 

#65  2017-06-14 21:46:56

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

No to dobrze masz stabilniejszego od dracut-a update-initramfs. Myślałem że jest problem z budowaniem initramfs/initrd image.

(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)

A co masz tu, pokaż:

Kod:

# update-alternatives --config glx

Jak jest coś innego niż nvidia to przestaw, tam lub tak.

Kod:

# update-alternatives --set glx /usr/lib/nvidia

Zrestartuj komputer i jak dalej jest błąd to przeinstaluj sterowniki nvidii. Tylko nie rób czasami autoremove.

Odinstaluj:

Kod:

# apt-get purge nvidia*

i zainstaluj.

Kod:

# apt-get install nvidia-driver nvidia-kernel-dkms

No i jeszcze to u ciebie update-initramfs. Pisałem wcześniej o generowaniu initramfs/initrd image:

Kod:

# update-initramfs -u

I jak nie pomogło to jeszcze raz pokaż:

Kod:

cat /var/log/Xorg.0.log

Pokaż jeszcze:

Kod:

xrandr --listproviders

Kod:

lspci -vnnn | perl -lne 'print if /^\d+\:.+(\[\S+\:\S+\])/' | egrep 'VGA|3D'

Uwaga edycja:
Prześledziłem twój poprzedni watek o bumblebee i widziałem że dodawałeś do gruba parametry startowe, jak masz tam jakieś stare wpisy z poprzedniego wątku to usuń je. Chociaż na czas jednej sesji, dla sprawdzenia.

Dzisiaj parę razy na próbę przechodziłem z bumblebee na nvidie i odwrotnie. Wszystko działa. Może dopisze jak wracać na bumblebee, bo przejście na nvidie jest opisane wyżej. Nie wszystko jest wymagane, ale po tym bumblebee nie będzie wymagało ustawień i usuwania starych konfiguracji dla samej nvidii.

Powrót na bumblebee:
Pamiętać o usunięciu xorg.conf.

Kod:

# rm /etc/X11/xorg.conf

Odinstalowanie u ciebie lightdm, uważać bo może odinstaluje coś czego nie chcesz, pamietać i doinstalować.

Kod:

# apt-get purge lightdm

i na nowo instancja.

Kod:

# apt-get install lightdm

Przeinstalowanie mesa.

Kod:

# apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core

Instalacja bumblebee.

Kod:

# apt-get install bumblebee-nvidia primus-libs

No i trzeba dodać się do grupy bumblebee. Można tak.

Kod:

# adduser #user bumblebee

Restart x-ów i działa.

Przeglądałem ten watek i znalazłem błąd post nr.4, nie miał on wpływu na twój problem. Przestawiłem kolejność pisząc z głowy w ffmpeg z pomiarem czasu powinno być na opirun pierwsze time, tak to powinno wygladać, i tak pomiar robi się tylko czasami:

Kod:

time optirun ffmpeg -i test4K.mp4 -vcodec nvenc test_gpu.mkv

Do działania ffmpeg na karcie nvidia musimy doinstalować.

Kod:

# apt-get install libnvidia-encode1

Teraz jest wszystko. Trzeba pamiętać że tu jest sporo więcej niż normalnie trzeba robić, ale jak są problemy.

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-16 10:47:55)

Offline

 

#66  2017-06-16 21:37:43

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: Zacinanie openshot-qt

Ale jaja, coś zdechło. Przy restarcie kompa pokazuje się ekran logowania trybu graficznego, przy polu LOGIN miga kursor, po chwili zatrzymuje się i efekt jest taki jak w Windowsie zawieszenie kompa. Próba przełączenia się klawiszami na tryb konsoli też nie działa, tak jakby się zawiesił. Po uruchomieniu w trybie recovery przy próbie reinstalacji lightdm czy czegokolwiek innego pokazuje jakiś błąd związany z initfrms.

Offline

 

#67  2017-06-16 21:48:26

  jawojx - Użytkownik

jawojx
Użytkownik
Zarejestrowany: 2012-10-11

Re: Zacinanie openshot-qt

To zrób:

Kod:

# update-initramfs -u

i restart. Jak robiłem te próby ostatnio to raz lightdm pozmieniał mi prawa do plików ~/.Xauthority i ~/.ICEauthority, sprawdź czy są twoje i w twojej grupie. Ma niechybnie jakieś bug-i.

Możesz przenieść/usunąć xorg.conf, i już bez innych zmian powinien się uruchomić w trybie graficznym.

Edycja 4 Sprawdzić czy nie są zablokowane moduły nvidii :

Kod:

lsmod | grep nvidia

takie jakie są usunąć wszystkie nie tylko nvidia, można tak:

Kod:

# rmmod nvidia

czy tak

Kod:

# modprobe -r nvidia

Można wymusić -f .
Teraz sprawdzić czy bbswitch jest wyłączony:

Kod:

cat /proc/acpi/bbswitch

Jak nie to wyłączyć i sprawdzić czy jest wyłączony

Kod:

# tee /proc/acpi/bbswitch <<< OFF

I dopiero teraz jak nie ma załadowanych modułów nvidia przeinstalować sterowniki nvidia.

Edycja 3 Rozwiązanie w sytuacji przechodzenia z bumblebe na nvidie:
Odinstaluj wszystko od nvidi, bumblebee i lib-y nvidii też. Uwaga z *nvidia* , może odinstalować potrzebne pakiety. Zmieniłem na nvidia* i libnvidia-*.

Kod:

# apt-get purge nvidia* libnvidia-* bbswitch-dkms primus-libs socat

Teraz zainstaluj od nowa sterowniki bez bumblebee:

Kod:

# apt-get install nvidia-driver

Sprawdź poprawność xorg.conf, konfiguracje lightdm  oraz  /usr/local/bin/switch_nvidia.sh i przeloguj się, musi zadziałać.


Edycja 2:
Jeszcze możesz zainstalować sterowniki ze strony nvidii. To są te same sterowniki, ale instalator inaczej konfiguruje system. Na przykład wymusza korzystanie tylko z glx nvidii usuwając inne opcje, i tu uwaga przy powrocie do otwartych trzeba przeinstalować sterowniki mesa. Odinstaluj stare :
# apt-get purge nvidia-*

Zainstaluj ze strony i na końcu jak instalator będzie chciał podmienić lib-y to tak zrób. Wszystko co ci podaje robiłem i u siebie. Sprawdzić czy jest prawidłowy xorg.conf i ustawienia dla smmd.

Edycja 1:
No i pomyśl o zamianie tego sprawiającego problemy u ciebie lightdm na sddm. Napisze z konfiguracją przy domyślnej nvidii:

Kod:

# apt-get install sddm

W pliku

Kod:

# nano /usr/share/sddm/scripts/Xsetup

Dodajemy;

Kod:

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto

Sprawdzić xorg.conf i czy domyślna jest nvidia.

Kod:

update-alternatives --config glx

Zapomniałem wpisać o zatrzymaniu lightdm.

Kod:

# systemctl stop lightdm.service

No i start:

Kod:

# systemctl start sddm.service

Może czas na nowy menadżer logowania. Szkoda że dopiero teraz o tym pomyślałem, ale nie lubię zmieniać przyzwyczajeń innych.

Ostatnio edytowany przez jawojx (2017-06-18 11:14:07)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)