Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2024-03-19 16:46:45

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Przemeblowanie spowodowało, że głośniki nie mogą być na tyle blisko komputera by mozna było podpiąć je kabelkiem, więc BT.
Adapter jest.

Kod:

jurek@chalup:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 046d:c542 Logitech, Inc. M185 compact wireless mouse
Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 007: ID 04b8:0131 Seiko Epson Corp. GT-F720 [GT-S620/Perfection V30/V300 Photo]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Wygląda na to, że działa:

Kod:

jurek@chalup:~$ sudo systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-03-19 12:48:00 CET; 3min 26s ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
  Main PID: 34242 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 18920)
   Memory: 996.0K
    CPU: 53ms
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
       └─34242 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd

mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.82 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
mar 19 12:48:00 chalup bluetoothd[34242]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2

Adapter widzi odbiornik

Kod:

jurek@chalup:~$ hcitool dev
Devices:
  hci0  00:1A:7D:DA:71:05
jurek@chalup:~$ hcitool scan
Scanning ...
  0A:11:75:33:AC:DA  AC830

Mimo tego Blueman nie łączy jednego z drugim i muzyki brak.

Informacje pokazywane przez bluemanna temat odbiornika

Kod:

Address 0A:11:75:33:AC:DA
Address type public
Name AC830
Alias AC830
Class 0x240418
Appearance 0x0000
Icon audio-headphones
Paired tak
Trusted tak
Blocked nie
LegacyPairing nie
Connected nie
UUIDs 
0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb Odpływ audio
0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb Cel pilota
0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb Zaawansowane audio
0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb Pilot
00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb Informacje PnP
Modalias bluetooth:v000ApFFFFdFFFF
Adapter /org/bluez/hci0

Kod:

jurek@chalup:~$ uname -a
Linux chalup 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64 GNU/Linux

Kod:

jurek@chalup:~$ inxi -Fxz
System:
 Kernel: 6.1.0-18-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
 Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Machine:
 Type: Desktop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
  UEFI: American Megatrends v: 5.13 date: 05/13/2020
Battery:
 Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard K270 charge: 100%
  (should be ignored) status: discharging
CPU:
 Info: quad core model: Intel Core i7-8559U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
 Speed (MHz): avg: 1093 high: 2310 min/max: 400/4500 cores: 1: 2289 2: 1783
  3: 400 4: 400 5: 400 6: 2310 7: 763 8: 400 bogomips: 43198
 Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
 Device-1: Intel CoffeeLake-U GT3e [Iris Plus Graphics 655] driver: i915
  v: kernel arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
 Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 driver: X: loaded: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 resolution: 2560x1440
 API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms:
  active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
 API: OpenGL v: 4.6 vendor: intel mesa v: 22.3.6 glx-v: 1.4
  direct-render: yes renderer: Mesa Intel Iris Plus Graphics 655 (CFL GT3)
Audio:
 Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus-ID: 00:1f.3
 API: ALSA v: k6.1.0-18-amd64 status: kernel-api
 Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Network:
 Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 01:00.0
 IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
 Device-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 02:00.0
 IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
 Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) driver: btusb
  v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-3:5
 Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 4.0
  lmp-v: 6
Drives:
 Local Storage: total: 1.14 TiB used: 374.59 GiB (32.0%)
 ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10SPZX-22Z10T1
  size: 931.51 GiB
 ID-2: /dev/sdb vendor: LITE-ON model: CV8-8E256 size: 238.47 GiB
Partition:
 ID-1: / size: 22.75 GiB used: 15.26 GiB (67.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
  mapped: chalup--vg-root
 ID-2: /boot size: 234.3 MiB used: 206.7 MiB (88.2%) fs: ext2
  dev: /dev/sdb2
 ID-3: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.8 MiB (1.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb1
 ID-4: /home size: 183.32 GiB used: 120.24 GiB (65.6%) fs: ext4
  dev: /dev/dm-5 mapped: chalup--vg-home
 ID-5: /var size: 9.07 GiB used: 4.24 GiB (46.7%) fs: ext4 dev: /dev/dm-2
  mapped: chalup--vg-var
Swap:
 Alert: No swap data was found.
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 39.0 C pch: 36.0 C mobo: N/A
 Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
 Memory: total: 16 GiB available: 15.51 GiB used: 4.62 GiB (29.8%)
 Processes: 293 Uptime: 7h 53m Init: systemd target: graphical (5)
 Packages: 2591 Compilers: gcc: 12.2.0 Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.33

Proszę o pomoc

Ostatnio edytowany przez JerCha (2024-03-19 16:47:42)

Offline

 

#2  2024-03-19 19:18:12

  Pavlo950 - człowiek pasjonat :D

Pavlo950
człowiek pasjonat :D
Zarejestrowany: 2012-02-20
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Jakiego serwera dźwięku używasz? Pulseaudio, tego nowego pulseaudio (chyba pipewire?) czy czystej alsy?

Offline

 

#3  2024-03-19 19:31:32

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Pavlo950 napisał(-a):

Jakiego serwera dźwięku używasz? Pulseaudio, tego nowego pulseaudio (chyba pipewire?) czy czystej alsy?

Pulseaudio

Offline

 

#4  2024-03-19 19:51:22

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Kabelkiem pewnie można, tylko dłuższym.

PulseAudio nie jest już aktywnie rozwijany, zastępuje go Pipewire.

Przy czym odległość od adaptera  bluetooth do głośników może być troszkę za duży, żeby nawiązać sesję audio.
BT służy dobrze na odległości metra, kiedy smartfona w kieszeni łączysz ze słuchawkami, albo na przykład lapka stawiasz na biurku, gdzie obok, na tym samym blacie  stoją głośniki.
Kilka metrów może być zabójcze dla połączenia BT, zwłaszcza, jeśli któraś ze stron połączenia działa w trybie Bluetooth Low Energy.


Nawet, jak sam protokół BT pozwala na większe odległości, to nie ma gwarancji, że adapter w kompie i końcówki BT w głośnikach radzą sobie dobrze na dystansie kilku metrów.

Spacerek do paczkomatu celem odebrania paczuszki z odpowiednimi kabelkami może będzie droższy, ale dużo prostszy w implementacji i stabilniejszy w działaniu.
xD

Pozdro

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2024-03-19 20:04:25)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#5  2024-03-19 22:22:02

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Daleko nie jest, jakieś 2 metry, ale nie mam jak kabla schować.
Jakieś dwa wydania Debiana temu ten sam zestaw adapter-odbiornik działał.
W międzyczasie zmieniłem komputer na nowszy i jest, jak jest.

Offline

 

#6  2024-03-20 12:59:25

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Czyli nowsze wydanie Bluez w aktualnym Debianie nie potrafi gadać z głośnikami na dystansie 2 metry?
Na dystansie 1 metra działa?


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#7  2024-03-20 16:03:53

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Jacekalex napisał(-a):

Czyli nowsze wydanie Bluez w aktualnym Debianie nie potrafi gadać z głośnikami na dystansie 2 metry?
Na dystansie 1 metra działa?

To nie są głośniki BT tylko głośniki, do których jest podpięty odbiornik BT Audiocore AC830.
Nie mam teraz czasu na walkę z tym ustrojstwem. Może w sobotę popróbuję.
Na razie zabieram się za przekonywanie żony do dyskretnie upchanego, ale jednak widocznego kabelka.

Offline

 

#8  2024-03-20 22:13:29

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Lepiej wsadzić kabelek pod meble albo z tyłu za meble.
Widoczny być nie musi, ma działać.
To jego podstawowa i jedyna funkcja.
xD


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#9  2024-03-21 09:24:41

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Wywaliłem Pulseaudio, zainstalowałem Pipewire (w/g https://linuxgenie.net/install-pipewire-debian-12/).
Komputer znajduje odbiornik, łączy się z nim bez problemów ale... brak dźwięku w głośnikach.
Przetestowałem połączenie z telefonu - jest dźwięk, czyli jeszcze coś w systemie szwankuje. Tylko co?

https://alsa-project.org/db/?f=fb40d2c57348582f7b0e … 77f8955f9996a

Ostatnio edytowany przez JerCha (2024-03-21 10:20:04)

Offline

 

#10  2024-03-21 17:59:07

  Jacekalex - Podobno człowiek...;)

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/random
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Pewnie Bluez szwankuje, albo sterownik tego BT.


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#11  2024-03-21 18:00:55

  JerCha - Użytkownik

JerCha
Użytkownik
Zarejestrowany: 2015-02-19
Serwis

Re: Bluetooth - brak połączenia z odbiornikiem

Zamawiam kabelek :-)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Możesz wyłączyć AdBlock — tu nie ma reklam ;-)