Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1  2022-04-20 21:37:55

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

[SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Nie mogę podmontować zasobu sieciowego w LAN z jednego komputera z Linuxem. W sieci jest serwer na Linuxie z Sambą 4.9.5, oprócz tego mam jeden komputer stacjonarny z Windowsem i dwa na Linuxach. Z jednego Linuxa i z Windowsa można śmiało przeglądać i modyfikować zasoby, a jeden się zbuntował i za żadne skarby nie chce podmontować zasobu.

Serwer:

Kod:

root@euphoria:~# smbstatus

Samba version 4.9.5-Debian
PID   Username   Group    Machine                  Protocol Version Encryption      Signing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1011  nobody    nogroup   192.168.1.115 (ipv4:192.168.1.115:63379) SMB3_11      -          -

Service   pid   Machine    Connected at           Encryption  Signing
---------------------------------------------------------------------------------------------
Serwer    1011  192.168.1.115 śro kwi 20 21:06:08 2022 CEST  -      -

Locked files:
Pid     Uid    DenyMode  Access   R/W    Oplock      SharePath  Name  Time
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1011     1000    DENY_NONE 0x100081  RDONLY   NONE       /media/pi  .  Wed Apr 20 21:06:07 2022
1011     1000    DENY_NONE 0x100081  RDONLY   NONE       /media/pi  .  Wed Apr 20 21:08:48 2022

Kod:

root@euphoria:/# ls -l media
razem 4
drwxr-xr-x+ 4 pi pi 4096 kwi 20 21:27 pi
root@euphoria:/#

Kod:

root@euphoria:/# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = Raspbery
security = user
map to guest = bad user
name resolve order = bcast host
dns proxy = no
bind interfaces only = yes

# add to the end
[Serwer]
  path = /media/pi
  writable = yes
  guest ok = yes
  guest only = no
  read only = no
  create mode = 0777
  directory mode = 0777
  force user = pi
[Public]
read only = no
locking = no
path = /media/pi
create mask = 0666
directory mask = 0777
guest ok = yes

root@euphoria:/#

Komputer, który nie chce się łączyć:

Kod:

root@zgemmah9s:~# mount -t cifs //192.168.1.110/media/pi /media/serwer -o username=WORKGROUP/pi
Password for WORKGROUP/pi@//192.168.1.110/media/pi:
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
mount: mounting //192.168.1.110/media/pi on /media/serwer failed: No such device or address
root@zgemmah9s:~#

Kod:

root@zgemmah9s:~# smbclient -L 192.168.1.110
WARNING: The "idmap backend" option is deprecated
WARNING: The "null passwords" option is deprecated
Enter WORKGROUP\root's password:

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    Serwer     Disk
    Public     Disk
    IPC$      IPC    IPC Service (Samba Server 4.9.5-Debian)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.

    Server        Comment
    ---------      -------

    Workgroup      Master
    ---------      -------
    WORKGROUP      RASPBERY
root@zgemmah9s:~#

Pakiety cifs-utils zainstalowane na obu maszynach.
Jak zwykle będę wdzięczny za pomoc.

Ostatnio edytowany przez milik (2022-06-06 19:35:41)

Offline

 

#2  2022-04-24 13:48:22

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

U mnie samba na RPI z LibreELEC działa bez problemu. Mam tam poniższą konfigurację w pliku /storage/.config/samba.conf :

Kod:

LibreELEC:~ # cat /storage/.config/samba.conf
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2009-2016 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# Copyright (C) 2017-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)

# samba.conf v4 (do not remove)

# This configuration file allows you to customize the samba shares
# available from your machine

[global]
 server string = LibreELEC
 browseable = yes
 writeable = yes
 printable = no
 deadtime = 30
 mangled names = no
 name resolve order = host bcast
 printcap name = /dev/null
 load printers = no
 encrypt passwords = true
 enable core files = no
 passdb backend = smbpasswd
 smb encrypt = disabled
 fruit:model = Xserve

 # samba share options
 map to guest = Bad User
 guest account = root
 security = user

 # samba tuning options
 socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
 min receivefile size = 16384
 aio read size = 16384
 aio write size = 16384
 use sendfile = yes

 # The following are default values for the master selection process
 # local master = yes
 # preferred master = auto
 # domain master = auto
 # os level = 20

 # "strict allocate = yes" breaks large network transfers to external hdd
 # Force this to "no" in case "yes" becomes the default in future
 strict allocate = no

 allocation roundup size = 0

# Using the following configurations as a template allows you to add
# writeable shares of disks and paths under /storage

[Update]
 path = /storage/.update
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/.update

[Videos]
 path = /storage/videos
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/videos

[Music]
 path = /storage/music
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/music

[TV Shows]
 path = /storage/tvshows
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/tvshows

[Recordings]
 path = /storage/recordings
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/recordings

[Downloads]
 path = /storage/downloads
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/downloads

[Pictures]
 path = /storage/pictures
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/pictures

[Emulators]
 path = /storage/emulators
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/emulators

[Configfiles]
 path = /storage/.config
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/.config

[Userdata]
 path = /storage/.kodi/userdata
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/.kodi/userdata

[Screenshots]
 path = /storage/screenshots
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/screenshots

[Logfiles]
 path = /storage/logfiles
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/logfiles
 root preexec = createlog

[Backup]
 path = /storage/backup
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/backup

[Picons]
 path = /storage/picons
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes
 root preexec = mkdir -p /storage/picons/tvh /storage/picons/vdr

[data_2t]
 path = /var/media/data_2t
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes

[bigdata]
 path = /var/media/bigdata
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes

Te dwie ostatnie pozycje są od zewnętrznych dysków.

Na laptopie odpytuje serwer samby i patrzę czy te dodatkowe dyski są widoczne:

Kod:

$ smbclient -L 192.168.1.238
Password for [MHOUSE\morfik]:

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    Update     Disk
    Videos     Disk
    Music      Disk
    TV Shows    Disk
    Recordings   Disk
    Downloads    Disk
    Pictures    Disk
    Emulators    Disk
    Configfiles   Disk
    Userdata    Disk
    Screenshots   Disk
    Logfiles    Disk
    Backup     Disk
    Picons     Disk
    adata_2t    Disk
    bigdata     Disk
    IPC$      IPC    IPC Service (LibreELEC)
SMB1 disabled -- no workgroup available

No i jak widać są.

Dalej na laptopie wrzucam sobie takie wpisy do pliku /etc/fstab :

Kod:

//192.168.1.238/data_2t /media/rpi-tv-data_2t cifs guest,users,noauto,nofail,nodev,nosuid,noexec,vers=3.11 0 0
//192.168.1.238/bigdata /media/rpi-tv-bigdata cifs guest,users,noauto,nofail,nodev,nosuid,noexec,vers=3.11 0 0

By zamontować te zasoby, wystarczy ze zwykłego user'a w terminalu wpisać:

Kod:

$ mount /media/rpi-tv-data_2t
$ mount /media/rpi-tv-bigdata

I to cała filozofia. xD

Ostatnio edytowany przez morfik (2022-04-24 13:49:35)

Offline

 

#3  2022-06-05 22:36:02

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Coś mnie to nie idzie:

Kod:

root@zgemmah9s:~# cat /etc/fstab
rootfs         /        auto      defaults                1 1
proc          /proc      proc      defaults                0 0
devpts         /dev/pts    devpts     mode=0620,gid=5             0 0
usbdevfs        /proc/bus/usb  usbdevfs    noauto                 0 0
tmpfs          /var/volatile  tmpfs      defaults                0 0
#mount
//192.168.1.110/euphoria /media/pi cifs guest,users,noauto,nofail,nodev,nosuid,noexec,vers=3.11 0 0
root@zgemmah9s:~# mount /media/euphoria
mount: can't find /media/euphoria in /etc/fstab
root@zgemmah9s:~# mount /media/pi
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
mount: mounting //192.168.1.110/euphoria on /media/pi failed: Invalid argument
root@zgemmah9s:~#

Kod:

[global]
 server string = tv
 browseable = yes
 writeable = yes
 printable = no
 deadtime = 30
 mangled names = no
 name resolve order = host bcast
 printcap name = /dev/null
 load printers = no
 encrypt passwords = true
 enable core files = no
 passdb backend = smbpasswd
 smb encrypt = disabled
 fruit:model = Xserve

 # samba share options
 map to guest = Bad User
 guest account = root
 security = user

 # samba tuning options
 socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
 min receivefile size = 16384
 aio read size = 16384
 aio write size = 16384
 use sendfile = yes

 # The following are default values for the master selection process
 # local master = yes
 # preferred master = auto
 # domain master = auto
 # os level = 20

 # "strict allocate = yes" breaks large network transfers to external hdd
 # Force this to "no" in case "yes" becomes the default in future
 strict allocate = no

 allocation roundup size = 0

# Using the following configurations as a template allows you to add
# writeable shares of disks and paths under /storage
[euphoria]
 path = /media/pi
 available = yes
 browseable = yes
 public = yes
 writeable = yes

Jeszcze próba odpytania samby:

Kod:

root@zgemmah9s:~# smbclient -L 192.168.1.110
WARNING: The "idmap backend" option is deprecated
WARNING: The "null passwords" option is deprecated
Enter WORKGROUP\root's password:

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    euphoria    Disk
    IPC$      IPC    IPC Service (tv)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.

    Server        Comment
    ---------      -------

    Workgroup      Master
    ---------      -------
    WORKGROUP      EUPHORIA
root@zgemmah9s:~#

Ostatnio edytowany przez milik (2022-06-05 22:44:59)

Offline

 

#4  2022-06-06 10:30:53

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Spróbuj zmienić vers=2.0 albo vers=1.0 w /etc/fstab .

Ostatnio edytowany przez morfik (2022-06-06 10:35:08)

Offline

 

#5  2022-06-06 17:50:40

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Faktycznie zamontowało elegancko i wszystko jest widoczne. Problem jednak się pojawił taki, że przy takiej konfiguracji samba.conf nie widzę tych zasobów pod Wingrozą.
Mój stary config wyglądał tak:

Kod:

[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = Raspbery
security = user
map to guest = bad user
name resolve order = bcast host
dns proxy = no
bind interfaces only = yes

# add to the end
[Serwer]
  path = /media/pi
  writable = yes
  guest ok = yes
  guest only = yes
  read only = no
  create mode = 0777
  directory mode = 0777

To też chyba kopiuj/wklej z jakiegoś tutoriala.

Offline

 

#6  2022-06-06 18:53:33

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Na windowsach się nie znam, to nie pomogę. xD

Offline

 

#7  2022-06-06 19:34:54

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

To tym razem ja pomogę :) Żeby było widać te zasoby, należy włączyć obsługę SMB 1.0 :) Bardzo dziękuję za pomoc.

Offline

 

#8  2022-06-06 19:44:42

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Do montowania samby to ja używam autofs.

Dopisywanie tego do fstab ma te wadę że przy braku połączenia z jakiegoś powodu,  komp bardzo długo wstaje.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

#9  2022-06-06 19:48:45

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

ilin napisał(-a):

Do montowania samby to ja używam autofs.

Dopisywanie tego do fstab ma te wadę że przy braku połączenia z jakiegoś powodu,  komp bardzo długo wstaje.

To działa w sieci 24/h więc niezwykle rzadko jest restart. Jeśli faktycznie będzie to uciążliwe, spróbuje z autofs tak jak mówisz. Póki co, cieszę się, że to działa.

Offline

 

#10  2022-06-06 19:53:47

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

ilin napisał(-a):

Do montowania samby to ja używam autofs.

Dopisywanie tego do fstab ma te wadę że przy braku połączenia z jakiegoś powodu,  komp bardzo długo wstaje.

A masz tam noauto i nofail? U mnie system się uruchamia bez zarzutu nawet jak TV jest wyłączony. Problem mam tylko gdy TV jest wyłączony a zasób podmontowany. Wtedy np. autouzupełnianie poleceń w shell'u bardzo laguje, nawet i kilkadziesiąt sekund po przyciśnięciu TAB ale to może problem z ZSH. xD

Offline

 

#11  2022-06-18 10:40:14

  milik - Użytkownik

milik
Użytkownik
Zarejestrowany: 2008-11-11

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

morfik napisał(-a):

ilin napisał(-a):

Do montowania samby to ja używam autofs.

Dopisywanie tego do fstab ma te wadę że przy braku połączenia z jakiegoś powodu,  komp bardzo długo wstaje.

A masz tam noauto i nofail? U mnie system się uruchamia bez zarzutu nawet jak TV jest wyłączony. Problem mam tylko gdy TV jest wyłączony a zasób podmontowany. Wtedy np. autouzupełnianie poleceń w shell'u bardzo laguje, nawet i kilkadziesiąt sekund po przyciśnięciu TAB ale to może problem z ZSH. xD

Można to jakoś dodać, żeby startowało z systemem? Wpis w fstab nie montuje tego przy starcie.

Ostatnio edytowany przez milik (2022-06-18 10:45:38)

Offline

 

#12  2022-06-18 11:48:33

  morfik - Cenzor wirtualnego świata

morfik
Cenzor wirtualnego świata
Skąd: ze WSI
Zarejestrowany: 2011-09-15
Serwis

Re: [SOLVED]Niewidoczne zasoby samby

Usuń noauto i nofail,z /etc/fstab .

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
To nie jest tylko forum, to nasza mała ojczyzna ;-)