Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#76  2023-02-20 19:45:40

  wlodarek1 - Użytkownik

wlodarek1
Użytkownik
Skąd: częstochowa
Zarejestrowany: 2007-06-24
Serwis

Re: Jakie pakiety są niezbędne do korzystania z tunera tv i radia Dab+

Ilin - w tej chwili siedzę na ubuntu .
TV na odtwarzaczu VLC działą  , ale jest tylko dźwięk  , nie ma obrazu .
Co to trzeba ustawić w tym VLC by  obraz był ?
Ten VLC to trochę za  bardzo obciąża procesor ;

3228 darek     20   0 3569496 649160 136512 S  78,5   4,6   9:31.64 vlc                                                                                                                                         
    960 darek      9 -11  160324  15088   9044 S   0,7   0,1   0:06.90 pipewire                                                                                                                                   
    969 darek      9 -11   85444  24872   7324 S   0,7   0,2   0:06.89 pipewire-puls

Ostatnio edytowany przez wlodarek1 (2023-02-20 19:53:32)


System operacyjny ma być dla ludzi, a nie ludzie dla systemu operacyjnego.

Offline

 

#77  2023-03-22 20:48:09

  wlodarek1 - Użytkownik

wlodarek1
Użytkownik
Skąd: częstochowa
Zarejestrowany: 2007-06-24
Serwis

Re: Jakie pakiety są niezbędne do korzystania z tunera tv i radia Dab+

Zainstalowałem najnowszą wersję dystrybucji SIDUCTION .
Uruchomiłem na niej program WELLE-IO  , ale wywala taki błąd ;

darek@dariusz-hplaptop15db1xxx:~/Desktop$ welle-io
2023-03-22T20:40:25.856 Debug: main: Set language "pl_PL"
2023-03-22T20:40:25.870 Debug: Audio: Current sound output "alsa_output.pci-0000_04_00.6.analog-stereo"
2023-03-22T20:40:26.032 Debug: Used input device: 0
2023-03-22T20:40:26.033 Debug: main: Set language "pl_PL"
2023-03-22T20:40:26.034 Warning: qrc:/QML/settingpages/ExpertSettings.qml:34:1: QML ExpertSettings: Binding loop detected for property "implicitHeight"
2023-03-22T20:40:26.045 Debug: Used input device: 3
2023-03-22T20:40:26.045 Debug: main: Set language "pl_PL"
2023-03-22T20:40:26.047 Warning: qrc:/QML/settingpages/GlobalSettings.qml:35:1: QML GlobalSettings: Binding loop detected for property "implicitHeight"
2023-03-22T20:40:26.050 Debug: Apply settings initially
2023-03-22T20:40:26.050 Debug: RadioController: Close device
2023-03-22T20:40:26.050 Info: InputFactory:Input device:auto
2023-03-22T20:40:26.051 Info: Airspy: Open airspy
2023-03-22T20:40:26.057 Info: Airspy: airpsy_open () failed: AIRSPY_ERROR_NOT_FOUND(-5)
2023-03-22T20:40:26.058 Info: RTL_SDR: Open rtl-sdr
2023-03-22T20:40:26.064 Info: RTL_SDR: Found 1 devices. Uses the first working one
usb_claim_interface error -6
2023-03-22T20:40:26.069 Info: RTL_SDR:  Opening rtl-sdr failed
usb_claim_interface error -6
2023-03-22T20:40:26.597 Info: [INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 12.2.0; Boost_107400; UHD_4.3.0.0+ds1-4+b2
SoapySDR: Found device "audio 'Family 17h/19h HD Audio Controller' "
2023-03-22T20:40:26.597 Info: SoapySDR: Found device "audio 'Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller' "
2023-03-22T20:40:26.597 Info: SoapySDR: Found device "rtlsdr 'Astrometa DVB-T/DVB-T2 :: ' "
2023-03-22T20:40:26.597 Debug: RadioController: AGC on
2023-03-22T20:40:26.597 Debug: Audio: Volume 1
2023-03-22T20:40:26.613 Warning: qrc:/QML/MainView.qml:154:13: QML ToolButton: Detected anchors on an item that is managed by a layout. This is undefined behavior; use Layout.alignment instead.
2023-03-22T20:40:26.613 Warning: qrc:/QML/MainView.qml:251:13: QML ToolButton: Detected anchors on an item that is managed by a layout. This is undefined behavior; use Layout.alignment instead.
2023-03-22T20:40:26.613 Warning: file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/QtQuick/Controls.2/ApplicationWindow.qml: Conflicting properties 'visible' and 'visibility' for Window 'window'
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: os: linux
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: desktopAvailableWidth: 3600
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: desktopAvailableHeight: 1080
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: orientation: 2
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: devicePixelRatio: 1
2023-03-22T20:40:26.620 Debug: pixelDensity: 5.588625135558502
2023-03-22T20:40:26.621 Debug: Creating component: qrc:/QML/RadioView.qml
2023-03-22T20:40:26.631 Debug: Creating component: qrc:/QML/MotView.qml
2023-03-22T20:40:26.694 Warning: QQmlComponent: Created graphical object was not placed in the graphics scene.                                                                                                     
2023-03-22T20:40:31.445 Debug: RadioController: Play: "PR Czwórka      " "32a6" on channel "11A"                                                                                                                   
usb_claim_interface error -6                                                                                                                                                                                       
2023-03-22T20:40:31.970 Info: SoapySDR driver=Audio hardware=Audio  device_id=0  origin=https://github.com/pothosware/SoapyAudio                                                                                   
2023-03-22T20:40:31.970 Info: SoapySDR master clock rate set to 0 kHz                                                                                                                                             
2023-03-22T20:40:31.970 Info: SoapySDR:Actual RX rate: 2048 ksps.                                                                                                                                                 
2023-03-22T20:40:31.970 Info: Supported antenna:  RX                                                                                                                                                               
2023-03-22T20:40:31.970 Info: Not selecting antenna                                                                                                                                                               
2023-03-22T20:40:31.970 Info: DC offset compensation not supported                                                                                                                                                 
2023-03-22T20:40:31.970 Debug: RadioController: Tune to channel "11A" -> 216.928 MHz                                                                                                                               
2023-03-22T20:40:31.970 Info:  *************** Setup soapy stream                                                                                                                                                 
2023-03-22T20:40:31.970 Info:  *************** Setup soapy stream                                                                                                                                                 
SoapySDR:Actual frequency: 216928 kHz.                                                                                                                                                                             
[INFO] Using format CF32.
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  RtAudio init error 'RtApiPulse::probeDeviceOpen: error connecting input to PulseAudio server.
Przerwane

Jak to naprawić ?

darek@dariusz-hplaptop15db1xxx:~/Desktop$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 12 \n \l

darek@dariusz-hplaptop15db1xxx:~/Desktop$ uname -a
Linux dariusz-hplaptop15db1xxx 6.2.8-1-siduction-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC siduction 6.2-8 (2023-03-22) x86_64 GNU/Linux
darek@dariusz-hplaptop15db1xxx:~/Desktop$


System operacyjny ma być dla ludzi, a nie ludzie dla systemu operacyjnego.

Offline

 

#78  2023-05-10 11:03:34

  wlodarek1 - Użytkownik

wlodarek1
Użytkownik
Skąd: częstochowa
Zarejestrowany: 2007-06-24
Serwis

Re: Jakie pakiety są niezbędne do korzystania z tunera tv i radia Dab+

/usr/bin/mpv --no-quiet --terminal --no-msg-color --input-ipc-server=/tmp/smplayer-mpv-1c30 --msg-level=ffmpeg/demuxer=error --video-rotate=no --no-config --no-fs --hwdec=no --sub-auto=fuzzy --no-input-default-bindings --input-vo-keyboard=no --no-input-cursor --cursor-autohide=no --no-keepaspect --wid=65011748 --monitorpixelaspect=1 --osd-level=1 --osd-scale=1 --osd-bar-align-y=0.6 --sub-ass --embeddedfonts --sub-ass-line-spacing=0 --sub-scale=1 --sub-font=Arial --sub-color=#ffffffff --sub-shadow-color=#ff000000 --sub-border-color=#ff000000 --sub-border-size=0.75 --sub-shadow-offset=2.5 --sub-font-size=50 --sub-bold=no --sub-italic=no --sub-margin-y=8 --sub-margin-x=20 --sub-codepage=ISO-8859-1 --sub-pos=100 --volume=55 --cache=auto --vf-add=lavfi=[yadif=mode=send_field] --screenshot-template=cap_%F_%p_%02n --screenshot-format=jpg --screenshot-directory=/home/darek/Obrazy/smplayer_screenshots --audio-pitch-correction=yes --volume-max=110 --dvbin-file=/home/darek/.config/mpv/channels.conf --term-playing-msg=MPV_VERSION=${=mpv-version:}
INFO_VIDEO_WIDTH=${=width}
INFO_VIDEO_HEIGHT=${=height}
INFO_VIDEO_ASPECT=${=video-params/aspect}
INFO_VIDEO_FPS=${=container-fps:${=fps}}
INFO_VIDEO_FORMAT=${=video-format}
INFO_VIDEO_CODEC=${=video-codec}
INFO_DEMUX_ROTATION=${=track-list/0/demux-rotation}
INFO_AUDIO_FORMAT=${=audio-codec-name}
INFO_AUDIO_CODEC=${=audio-codec}
INFO_AUDIO_RATE=${=audio-params/samplerate}
INFO_AUDIO_NCH=${=audio-params/channel-count}
INFO_LENGTH=${=duration:${=length}}
INFO_DEMUXER=${=current-demuxer:${=demuxer}}
INFO_SEEKABLE=${=seekable}
INFO_TITLES=${=disc-titles}
INFO_CHAPTERS=${=chapters}
INFO_TRACKS_COUNT=${=track-list/count}
METADATA_TITLE=${metadata/by-key/title:}
METADATA_ARTIST=${metadata/by-key/artist:}
METADATA_ALBUM=${metadata/by-key/album:}
METADATA_GENRE=${metadata/by-key/genre:}
METADATA_DATE=${metadata/by-key/date:}
METADATA_TRACK=${metadata/by-key/track:}
METADATA_COPYRIGHT=${metadata/by-key/copyright:}
INFO_MEDIA_TITLE=${=media-title:}
INFO_STREAM_PATH=${stream-path}
--audio-client-name=SMPlayer --term-status-msg=STATUS: ${=time-pos} / ${=duration:${=length:0}} P: ${=pause} B: ${=paused-for-cache} I: ${=core-idle} VB: ${=video-bitrate:0} AB: ${=audio-bitrate:0} dvb://TVP3 Katowice

Error parsing option dvbin-file (option not found)
Setting commandline option --dvbin-file=/home/darek/.config/mpv/channels.conf failed.
Exiting... (Fatal error)

A co zrobić z takim błędem na dystrybucji BR OS ;

darek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$ cat /etc/issue
Br-OS 23.04 \n \l

darek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$ uname -a
Linux darek-HP-Laptop-15-db1xxx 6.2.0-20-generic #20-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr  6 07:48:48 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
darek@darek-HP-Laptop-15-db1xxx:~$

??
To jest brazylijski klon kubuntu ...


System operacyjny ma być dla ludzi, a nie ludzie dla systemu operacyjnego.

Offline

 

#79  Wczoraj 19:58:43

  wlodarek1 - Użytkownik

wlodarek1
Użytkownik
Skąd: częstochowa
Zarejestrowany: 2007-06-24
Serwis

Re: Jakie pakiety są niezbędne do korzystania z tunera tv i radia Dab+

Ostatnio trafiłem na 2 dystrybucje ; Mint LMDE i linux LITE w których nie jest wykrywany tuner sony w opisywanym tu tunerze tv . Wykrywany  jest tylko realtek i polecenie W-SCAN i odtwarzacz kaffeine
znajdują tylko kanały z muxu lokalnego . Tego którego właścicielem jest ten Winnicki .
Dlaczego tak się dzieje ?


System operacyjny ma być dla ludzi, a nie ludzie dla systemu operacyjnego.

Offline

 

#80  Dzisiaj 10:21:44

  ilin - Palacz

ilin
Palacz
Skąd: PRLu
Zarejestrowany: 2006-05-03

Re: Jakie pakiety są niezbędne do korzystania z tunera tv i radia Dab+

Z tobą to jak z katarynką w koło to samo.
Zmieniasz tylko linuksy a problem pozostaje bo, nie możesz zrozumieć że w każdym trzeba zrobić to samo żeby ten tuner działał.

Rozwiązanie masz w tym wątku podane.
Patrz post #31 z odnośnikami z niego.


Problemy rozwiązujemy na forum nie na PW -> Niech inni na tym skorzystają.
Polski portal Debiana

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Nas ludzie lubią po prostu, a nie klikając w przyciski ;-)