Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!

Ogłoszenie

Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.

#1 2017-09-30 20:43:38

hubot
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-04-13

[Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Próbuję zainstalować pakiet app-emulation/wine Gentoo komendy:

Kod:

WINE_COMMIT="wine-2.0-rc5" STAGING_COMMIT="v2.0-rc5" emerge -av '=app-emulation/wine-9999'

ale nie mogę tego zrobić ponieważ kompilacja sys-devel/prelink-20130503 zakończyła się niepowodzeniem.

Może te informacje się przydadzą:

Globalne flagi USE w /etc/portage/make.conf:

Kod:

userlocales unicode nls tools X a52 aac acl acpi alsa amd64 berkdb -bindist bluetooth branding bzip2 cairo cdda cdr cli colord consolekit cracklib crypt cups cxx dbus dri dts dvd dvdr eds emboss encode evo exif fam firefox flac fortran gdbm gif glamor -gnome -gnome-keyring -gnome-online-accounts gpm gstreamer gtk iconv introspection ipv6 jpeg lcms ldap libnotify libsecret mad mng modules mp3 mp4 mpeg multilib nautilus ncurses nptl ogg opengl openmp pam pango pcre pdf png policykit ppds -pulseaudio qt3support qt4 readline sdl seccomp session spell ssl startup-notification svg -systemd tcpd tiff tracker truetype udev udisks upower usb vorbis wxwidgets x264 xattr xcb xml xv xvid zlib savedconfig xinerama python cjk wifi hardened jack startup-notification custom-cflags java postgres curl lzma socks5 perl v4l fontconfig gphoto2 gsm nls odbc openal scanner threads vaapi xcomposite

Lokalne flagi USE ustawione dla pakietu =app-emulation/wine-9999 w /etc/portage/package.use/wine:

Kod:

capi custom-cflags d3d9 dos gecko gstreamer mono netapi opencl osmesa pcap perl pipelight prelink realtime run-exes s3tc samba staging themes udev

Profil Gentoo: default/linux/amd64/13.0/desktop

Wynik komendy emerge --info '=sys-devel/prelink-20130503::gentoo':

Kod:

Portage 2.3.8 (python 3.4.5-final-0, default/linux/amd64/13.0/desktop, gcc-5.4.0, glibc-2.23-r4, 4.12.12-gentoo x86_64)
=================================================================
             System Settings
=================================================================
System uname: Linux-4.12.12-gentoo-x86_64-Intel-R-_Core-TM-_i5-6300HQ_CPU_@_2.30GHz-with-gentoo-2.3
KiB Mem:   8052428 total,  5024888 free
KiB Swap:  12582908 total, 12582908 free
Timestamp of repository gentoo: Sat, 30 Sep 2017 00:30:01 +0000
Head commit of repository gentoo: bca08ede4c45bd466b21bc0a9160e90ce14226bc
sh bash 4.3_p48-r1
ld GNU ld (Gentoo 2.28.1 p1.0) 2.28.1
app-shells/bash:     4.3_p48-r1::gentoo
dev-java/java-config:   2.2.0-r3::gentoo
dev-lang/perl:      5.24.1-r2::gentoo
dev-lang/python:     2.7.12::gentoo, 3.4.5::gentoo
dev-util/cmake:      3.7.2::gentoo
dev-util/pkgconfig:    0.28-r2::gentoo
sys-apps/baselayout:   2.3::gentoo
sys-apps/openrc:     0.28::gentoo
sys-apps/sandbox:     2.10-r3::gentoo
sys-devel/autoconf:    2.13::gentoo, 2.69::gentoo
sys-devel/automake:    1.11.6-r1::gentoo, 1.15-r2::gentoo
sys-devel/binutils:    2.28.1::gentoo
sys-devel/gcc:      5.4.0-r3::gentoo
sys-devel/gcc-config:   1.7.3::gentoo
sys-devel/libtool:    2.4.6-r3::gentoo
sys-devel/make:      4.2.1::gentoo
sys-kernel/linux-headers: 4.4::gentoo (virtual/os-headers)
sys-libs/glibc:      2.23-r4::gentoo
Repositories:

gentoo
  location: /usr/portage
  sync-type: rsync
  sync-uri: rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage
  priority: -1000

dotnet
  location: /var/lib/layman/dotnet
  sync-type: laymansync
  sync-uri: https://anongit.gentoo.org/git/proj/dotnet.git
  masters: gentoo
  priority: 50

fw-overlay
  location: /var/lib/layman/fw-overlay
  sync-type: laymansync
  sync-uri: https://github.com/no-hope/fw-overlay.git
  masters: gentoo
  priority: 50

ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
ACCEPT_LICENSE="* -@EULA"
CBUILD="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CONFIG_PROTECT="/etc /usr/share/gnupg/qualified.txt"
CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/ca-certificates.conf /etc/dconf /etc/env.d /etc/fonts/fonts.conf /etc/gconf /etc/gentoo-release /etc/revdep-rebuild /etc/sandbox.d /etc/terminfo /etc/texmf/language.dat.d /etc/texmf/language.def.d /etc/texmf/updmap.d /etc/texmf/web2c /usr/bin/startx"
CXXFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
DISTDIR="/usr/portage/distfiles"
FCFLAGS="-O2 -pipe"
FEATURES="assume-digests binpkg-logs clean-logs config-protect-if-modified distlocks ebuild-locks fixlafiles merge-sync multilib-strict news parallel-fetch preserve-libs protect-owned sandbox sfperms split-log strict unknown-features-warn unmerge-logs unmerge-orphans userfetch userpriv usersandbox usersync webrsync-gpg xattr"
FFLAGS="-O2 -pipe"
GENTOO_MIRRORS="http://gentoo.prz.rzeszow.pl rsync://gentoo.prz.rzeszow.pl/gentoo rsync://ftp.vectranet.pl/gentoo/ http://ftp.vectranet.pl/gentoo/ ftp://ftp.vectranet.pl/gentoo/"
LANG="en_GB.utf8"
LDFLAGS="-Wl,-O1 -Wl,--as-needed"
MAKEOPTS="-j5"
PKGDIR="/usr/portage/packages"
PORTAGE_CONFIGROOT="/"
PORTAGE_RSYNC_OPTS="--recursive --links --safe-links --perms --times --omit-dir-times --compress --force --whole-file --delete --stats --human-readable --timeout=180 --exclude=/distfiles --exclude=/local --exclude=/packages --exclude=/.git"
PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp"
USE="X a52 aac acl acpi alsa amd64 berkdb bluetooth branding bzip2 cairo cdda cdr cjk cli colord consolekit cracklib crypt cups curl custom-cflags cxx dbus dri dts dvd dvdr eds emboss encode evo exif fam firefox flac fontconfig fortran gdbm gif glamor gphoto2 gpm gsm gstreamer gtk hardened iconv introspection ipv6 jack java jpeg lcms ldap libnotify libsecret lzma mad mng modules mp3 mp4 mpeg multilib nautilus ncurses nls nptl odbc ogg openal opengl openmp pam pango pcre pdf perl png policykit postgres ppds python qt3support qt4 readline savedconfig scanner sdl seccomp session socks5 spell ssl startup-notification svg tcpd threads tiff tools tracker truetype udev udisks unicode upower usb userlocales v4l vaapi vorbis wifi wxwidgets x264 xattr xcb xcomposite xinerama xml xv xvid zlib" ABI_X86="64" ALSA_CARDS="ali5451 als4000 atiixp atiixp-modem bt87x ca0106 cmipci emu10k1x ens1370 ens1371 es1938 es1968 fm801 hda-intel intel8x0 intel8x0m maestro3 trident usb-audio via82xx via82xx-modem ymfpci" APACHE2_MODULES="authn_core authz_core socache_shmcb unixd actions alias auth_basic authn_alias authn_anon authn_dbm authn_default authn_file authz_dbm authz_default authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cgi cgid dav dav_fs dav_lock deflate dir disk_cache env expires ext_filter file_cache filter headers include info log_config logio mem_cache mime mime_magic negotiation rewrite setenvif speling status unique_id userdir usertrack vhost_alias" CALLIGRA_FEATURES="kexi words flow plan sheets stage tables krita karbon braindump author" COLLECTD_PLUGINS="df interface irq load memory rrdtool swap syslog" CPU_FLAGS_X86="mmx mmxext sse sse2" ELIBC="glibc" GPSD_PROTOCOLS="ashtech aivdm earthmate evermore fv18 garmin garmintxt gpsclock isync itrax mtk3301 nmea ntrip navcom oceanserver oldstyle oncore rtcm104v2 rtcm104v3 sirf skytraq superstar2 timing tsip tripmate tnt ublox ubx" INPUT_DEVICES="libinput synaptics evdev mouse keyboard" KERNEL="linux" LCD_DEVICES="bayrad cfontz cfontz633 glk hd44780 lb216 lcdm001 mtxorb ncurses text" LIBREOFFICE_EXTENSIONS="presenter-console presenter-minimizer" OFFICE_IMPLEMENTATION="libreoffice" PHP_TARGETS="php5-6" POSTGRES_TARGETS="postgres9_5" PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_4" PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_4" RUBY_TARGETS="ruby22" USERLAND="GNU" VIDEO_CARDS="nvidia" XTABLES_ADDONS="quota2 psd pknock lscan length2 ipv4options ipset ipp2p iface geoip fuzzy condition tee tarpit sysrq steal rawnat logmark ipmark dhcpmac delude chaos account"
Unset: CC, CPPFLAGS, CTARGET, CXX, EMERGE_DEFAULT_OPTS, INSTALL_MASK, LC_ALL, PORTAGE_BUNZIP2_COMMAND, PORTAGE_COMPRESS, PORTAGE_COMPRESS_FLAGS, PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS

Wynik komendy emerge -pqv '=sys-devel/prelink-20130503::gentoo':

Kod:

[ebuild N  ] sys-devel/prelink-20130503 USE="(-selinux)" 

 * IMPORTANT: 2 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news read to view new items.

Logi kompilacji: https://paste.pound-python.org/show/ZIPYnnlLfOhL196ENBPu/

Liczę na pomoc.

Ostatnio edytowany przez hubot (2017-09-30 20:48:34)

Offline

 

#2 2017-09-30 21:38:35

numer_inaczej
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-08-15

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Tak na szybko to:
1)Dla wine wyrzuciłbym flagę prelink z zależności.
W pliku `/etc/portage/package.use' dokonałbym wpisu

Kod:

app-emulation/wine -prelink

2)Zamaskował aktualną wersję prelinka, i skorzystałby z innej (poczytaj o maskowaniu pakietów)(nie wyrzucając flagi prelink z zależności)
3)Poszukałbym na bugzilli przyczyny błędów

Ostatnio edytowany przez numer_inaczej (2017-09-30 21:42:49)

Offline

 

#3 2017-09-30 21:42:34

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

W logu jak byk stoi, gdzie jest błąd (naprawdę utrzymujesz gentoo i nie jesteś wstanie samodzielnie wyłapać go?).
ld: cannot find -lelf

Z ciekawości kiedy aktualizowałeś portage? Po co ci wine w wersji ze stycznia, jak aktualna stablina to 2.18?
Po co ci kernel który ma status EOL a jego ostatnia wersja to 4.12.14 z 20 września już nie dostała bardzo istotnych łatek bezpieczeństwa wydanych w tą środę?
Jaki ma sens utrzymywanie systemu, którego nie jest się w stanie się aktualizować na bieżąco.

Prelink i preload były cokolwiek użyteczne za czasów pentium 200MHz.

Ostatnio edytowany przez admetus (2017-09-30 21:44:38)

Offline

 

#4 2017-09-30 21:58:13

numer_inaczej
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-08-15

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Kod:

app-emulation/wine
   Available versions: 2.0^t ~2.1^t ~2.2^t ~2.3^t **9999^t

stabilna dla gałęzi stabilnej to 2.0

Offline

 

#5 2017-09-30 22:13:24

hubot
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-04-13

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

admetus napisał(-a):

W logu jak byk stoi, gdzie jest błąd (naprawdę utrzymujesz gentoo i nie jesteś wstanie samodzielnie wyłapać go?).
ld: cannot find -lelf

Z ciekawości kiedy aktualizowałeś portage? Po co ci wine w wersji ze stycznia, jak aktualna stablina to 2.18?
Po co ci kernel który ma status EOL a jego ostatnia wersja to 4.12.14 z 20 września już nie dostała bardzo istotnych łatek bezpieczeństwa wydanych w tą środę?
Jaki ma sens utrzymywanie systemu, którego nie jest się w stanie się aktualizować na bieżąco.

Prelink i preload były cokolwiek użyteczne za czasów pentium 200MHz.

Czy ja dobrze rozumiem że sugerujesz mi przejście na gałąź testową? Czy gałąź testowa jest w miarę stabilna? Nie chcę aby mi system padł po nieudanej aktualizacji.

Offline

 

#6 2017-09-30 23:12:33

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Wine w wersji Release Candidate -rc5, opublkowanego w styczniu nie ma nic wspólnego ze stabilnością.
Ostatnia STABILNA wersja to 2.18. Cała masa błedów została naprawiona w kolejnych wydaniach 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18.

Ostatnio edytowany przez admetus (2017-09-30 23:20:39)

Offline

 

#7 2017-09-30 23:29:34

hubot
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-04-13

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Nie ma takiej wersji wine-staging w repozytoriach Gentoo jak 2.18 (patrz poniżej):

Kod:

tux ~ # equery list -po app-emulation/wine-staging
 * Searching for wine-staging in app-emulation ...
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.0:2.0
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.1:2.1
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.2:2.2
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.3:2.3
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.4:2.4
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.5:2.5
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.6:2.6
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.7:2.7
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.8:2.8
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.9:2.9
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.10:2.10
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.11:2.11
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.12:2.12
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.13:2.13
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.14:2.14
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.15:2.15
[-P-] [ ~] app-emulation/wine-staging-2.16:2.16
[IP-] [ ] app-emulation/wine-staging-2.17:2.17
[-P-] [ -] app-emulation/wine-staging-9999:9999

Mówimy ogólnie o wersjach wine czy o tym co jest w repozytoriach Gentoo? Najbardziej aktualną wersją pakietu wine-staging w Gentoo jest 2.17. Poza tym nie odpowiedziałeś mi na poprzednie pytanie czy w poprzednim poście sugerowałeś mi aktualizację Gentoo do wersji rozwojowej.

Offline

 

#8 2017-09-30 23:34:41

Jacekalex
Podobno człowiek...;)
Skąd: /dev/urandom
Zarejestrowany: 2008-01-07

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Jeżeli wyszło wine-2.18 to w portach za chwilkę też będzie.
Przy czym nie warto się bawić w kompilacje testowych wersji Wine, bo te wychodzą praktycznie co tydzień.
Status stabilny dostają tylko niektóre wersje.

Dlatego lepiej  nie ścigać numerka, tylko się zastanowić,do czego to wine jest potrzebne, programy odpalane na wine zazwyczaj są dopasowane do jakiejś konkretnej wersji,zazwyczaj nie najnowszej.

Właśnie z tego powodu wine-staging jest umieszczone w slotach:

* app-emulation/wine-staging
     Available versions: 
     (2.0)  ~2.0^t
     (2.1)  ~2.1^t
     (2.2)  ~2.2^t
     (2.3)  ~2.3^t
     (2.4)  ~2.4^t
     (2.5)  ~2.5^t
     (2.6)  ~2.6^t
     (2.7)  ~2.7^t
     (2.8)  ~2.8^t
     (2.9)  ~2.9^t
     (2.10) ~2.10^t
     (2.11) ~2.11^t
     (2.12) ~2.12^t
     (2.13) ~2.13^t
     (2.14) ~2.14^t
     (2.15) ~2.15^t
     (2.16) ~2.16^t
     (2.17) ~2.17^t
     (9999) **9999^t

Dlatego możesz  zainstalować równocześnie kilka wersji obok stabilnej wersji app-emulation/wine.

Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2017-09-30 23:38:48)


W demokracji każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje ;)
Si vis pacem  para bellum  ;)       |       Pozdrawiam :)

Offline

 

#9 2017-10-01 00:15:45

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Wersja rozwojowa. Co to za twór - to taka z błędami przy budowaniu pakietów, które nie zdarzają się w wersjach stabilnych?

Używasz oprogramowania w zapyziałych wersjach, które są odpowiednie na serwer binda, ale nie na desktop. Na desktopie używa się wyłącznie wersji AKTUALNYCH i stabilnych.
Wersja developerska wine znajduje się w repozytorium GIT. Wersja developerska GNU GCC to 8. Ostatnia stabilna to 7.2.0.

Oprogramowanie podlega ciągłemu i nieustannemu rozwojowi. To które się nie rozwija staje się martwe.

Nie "ścigający numerków" oczywiście są w błędzie, bo to czynią, ścigają numerki, tylko na swój sposób. Microsoftowym towarzyszom bardzo zależy aby na desktopie używano linuksa z epoki kamienia łupanego. Niech używają gcc-4.2.4, wine-0.99.4. Najlepiej jakby nigdy nie słyszeli o Qemu z KVM PCI passthrough i na oczy tego nie zobaczyli.
Najlepiej żeby mieli skrzywiony obraz linuksa. Używali windowś 10, a z linuksów na desktopie (zasadniczo tylko wirtualnym, pod jakimś kulawym virtualboxem) dystrybucje oprogramowania przeznaczonego na mało znaczące serwery lub ewentualnie na jakieś workstation.
Wprowadzanie w błąd, dezinformacja oraz sianie FUD-u to ich specjalność. Tym się towarzysze z wydziału propagandy m$ trudnią.

Ostatnio edytowany przez admetus (2017-10-01 11:35:18)

Offline

 

#10 2017-10-01 18:56:51

hubot
Użytkownik
Zarejestrowany: 2017-04-13

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

admetus napisał(-a):

Nie "ścigający numerków" oczywiście są w błędzie, bo to czynią, ścigają numerki, tylko na swój sposób. Microsoftowym towarzyszom bardzo zależy aby na desktopie używano linuksa z epoki kamienia łupanego. Niech używają gcc-4.2.4, wine-0.99.4. Najlepiej jakby nigdy nie słyszeli o Qemu z KVM PCI passthrough i na oczy tego nie zobaczyli.
Najlepiej żeby mieli skrzywiony obraz linuksa. Używali windowś 10, a z linuksów na desktopie (zasadniczo tylko wirtualnym, pod jakimś kulawym virtualboxem) dystrybucje oprogramowania przeznaczonego na mało znaczące serwery lub ewentualnie na jakieś workstation.
Wprowadzanie w błąd, dezinformacja oraz sianie FUD-u to ich specjalność. Tym się towarzysze z wydziału propagandy m$ trudnią.

Spoko, rozumiem Cię. Sam jestem posiadaczem Debiana w gałęzi testing, na którym mam kernel 4.12.12 (mniej więcej podobne wersje pakietów jak w Gentoo stable). Na desktop - aktualne, świeże pakiety ok. Na serwer - hmmm... pytanie czy nam zależy na stabilności ("wiecznie" działający Apache, nienaruszone configi, administrator nie musi interweniować co do kwestii zależności) czy na aktualności (przy czym do tego dochodzi rozwiązywanie problemów z zależnościami, nadpisaniem configów albo konfliktami pakietów - strona WWW postawiona w PHP na serwerze Apache co chwilę nie działa). W Debianie są udostępniane dla gałęzi stabilnej łaty bezpieczeństwa po to aby nie było luk bezpieczeństwa w gałęzi stabilnej co każde wydanie. Sporo luk przez te opóźnienia co wydaniowe jest pewnie znanych i trzeba czekać na patche od maintainerów oraz regularnie aktualizować system. Jednak z drugiej strony jakby na to nie patrzeć w gałęzi rozwojowej / sid jest szybsze tempo zmian i łaty są szybciej aplikowane. Jest się też na bieżąco z postępem. Aktualny kernel też jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa systemu. A zatem można powiedzieć że taki sid jest bezpieczniejszy niż testing czy stable ponieważ szybciej są nakładane patche a co za tym idzie łaty bezpieczeństwa oraz jest świeższy kernel. Jednak z drugiej strony wysokie tempo zmian czyni system podatny na błędy jakie mogą się trafić w drodze zarządzania kodem źródłowym pakietów, czyli jest bardziej niestabilny a z kolei niskie tempo zmian wersji pakietów gwarantuje większą stabilność ale też mniejsze bezpieczeństwo systemu i zostawanie w tyle za postępującym rozwojem Linuxa.

Ostatnio edytowany przez hubot (2017-10-01 19:01:15)

Offline

 

#11 2017-10-01 19:20:20

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Nowy Centos który przeznaczony jest na serwer ewentualnie i na jakiś zakurzony workstation ma nowsze pakiety prawdopodobnie. Tyle że one są z wszystkimi aktualnymi łatami bezpieczeństwa i budowane przez ludzi którzy mają o tym pojęcie. Aktualizacje bezpieczeństwa to nie zło konieczne, acz obowiązek. Kernel musi być ZAWSZE z łatami na wszystkie znane dziury i krytyczne luki.

Każda dystrybucja stosuje "hardening" od co najmniej 2007 roku. Początkowo łagodniejszy, z czasem ostrzejszy. Ludzie od Glibc 2.3.3 i gcc w 2003[4] roku już zaczynali myśleć o utwardzaniu toolchainu. Pierwsze łaty z ssp.
http://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads/glibc/

Spójrz na jego LDFLAGS. Mamy 2017 rok. Hardening jest obowiązkowy i na desktopie.
Pewne rzeczy lepiej pozostawić specjalistom, którzy wiedzą co robią.
https://wiki.ubuntu.com/Security/Features

Nawet jak ktoś dokonał nieszczęśliwego wyboru co do dystrybucji i uparcie przy niej tkwi, to co dwutygodniowa samodzielna kompilacja wine z prefix=$HOME/new-wine jest banalnie prosta. Na współczesnym sprzęcie z 8-12 rdzeniami, trwa coś ze 3 minuty lub chwilkę dłużej. To nie chrome, libreoffice. Na których zbudowanie trzeba mieć troszkę zasobów. Choć tak patrzę na logi googlowych buildbotów to jestem w lekkim szoku - 6 minut na zbudowanie chrome, sama kompilacja - 2m47s! Nie wiem jaki oni mają za sprzęt, coś zupełnie kosmicznego. Chyba że znaczna część idzie przez coś w rodzaju ccache, bo to aż trudno w to uwierzyć, a może uruchomili do tego zadania komputery kwantowe lub po prostu klasterek z 512 rdzeniami :)
https://build.chromium.org/p/chromium/builders/Linu … /builds/50070

Ostatnio edytowany przez admetus (2017-10-02 01:43:55)

Offline

 

#12 2017-10-02 11:24:25

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Korzystam od stycznia z archlinuxa na laptopie złomie. Działa on praktycznie 24h, aż skwierczy (stosuję undervolting). Eksperymentuję na nim do woli, linuks jest stworzony do wszelkich eksperypentów, testów. Nie należy się tego bać, należy wykorzystywać potencjał jaki on daje (nie ma drugiego, tak rewelacyjnego systemu).
Desktop to nie system krytyczny (o backupie zawsze warto pamiętać). Od stycznia nie odnotowałem żadnego restartu, zawieszenia się systemu. Żadnego. Owszem jakieś błedy zdarzają się (dotyczy to każdego systemu bez wyjątku), a to trzeba coś zmienić, poprawić konfigurację,  itd. Ot ostatnio zmienił się domyślny system renderingu we freetype2 (2.8), troszkę to wprowadziło zamieszania ale sam wygląd fontów jest teraz obłędny.

Offline

 

#13 2017-10-03 10:40:15

admetus
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-07-09

Re: [Gentoo] Błąd kompilacji pakietu sys-devel/prelink-20130503

Oczywiście korzystam i z innych dystrybucji. Główny kierunek to - minimalizm.
Z voidlinux.eu. W wersji i686 z glibc i z musl x86_64. Generalnie mam je skonfigurowane, ale nie użytkuję. Testuję, sprawdzam, porównuję. Aktualizuję raz na dwa tygodnie. Tempo zmian jest podobne jak w archu i z tego względu należy to czynić regularnie. Bo twórcy ich nie są w stanie zapewnić pełnej spójności systemu po aktualizacji "raz na pół roku". Największy mankament z mojego punktu widzenia brak systemd. Tak, tak. Ogromny minus jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu (systemd dobrze skonfigurowany może zaoferować dużo w tym względzie). Mowa o wersji z glibc.

Debian - X32.
https://en.wikipedia.org/wiki/X32_ABI
https://wiki.debian.org/X32Port
Brak możliwości ustawienia w nim repozytorium testing (albo ja się w nim nie orientuję, ale porty bodajże nie oferują tego), generalnie mnie do niego zniechęcił (choć i pobieżne testy wydajności, również). Przymierzam się do PLD w wersji x32. Niestety brak głównych komponentów systemu czyli przeglądarki chromium lub firefoxa pod to ABI również od całego pomysłu wstrzymuje (oczywiście można uruchamiać je w wersji x86_32, czy x86_64 korzystając z x32). Jest też oparty o musl.
https://github.com/orsonteodoro/muslx32

Z sabotage linuxa.
https://github.com/sabotage-linux/sabotage
Nie do użytku na co dzień jako główny system. Generalnie bardzo dobry przykład na zapoznanie się z działaniem linuksa oraz z próbą samodzielnego zbudowania minimalistycznego systemu. Gość ją tworzący posiada ogromną wiedzę na temat prawidłowego budowania toolchainu, o bibiliotece podstawowej musl C, itd. Jego komentarze w pkg też są dobre.
https://raw.githubusercontent.com/sabotage-linux/sa … ter/pkg/cmake
desc='immensely bloated build tool mostly used by windows and C++ folks'

Ostatnio edytowany przez admetus (2017-10-03 12:39:35)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
To nie jest tylko forum, to nasza mała ojczyzna ;-)